skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.857.323  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disclosures under Reg. 8A of SEBI (SAST) Regulations, 1997

Accord Fintech, Apr 12, 2011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Nationalism in Mergers and Acquisitions

Dinc, I ; Erel, Isil

The Journal of Finance, Dec 2013, p.2471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221082 ; E-ISSN: 15406261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking into the ‘black box’ – unlocking the effect of integration on acquisition performance

Teerikangas, Satu ; Thanos, Ioannis

European Management Journal, Jun 2018, p.366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02632373 ; E-ISSN: 18735681

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do marketing activities enhance firm value? Evidence from M&A transactions

Ryoo, Juyoun ; Jeon, Jin ; Lee, Cheolwoo

European Management Journal, Jun 2016, Vol.34(3), p.243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02632373 ; E-ISSN: 18735681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Start-ups, incumbents, and the effects of takeover competition

Becker, Jan ; Clement, Michel ; Nöth, Markus

Journal of Business Research, Dec 2016, p.5925 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prime Focus surges on inking licensing, 3D conversion partnership with Gener8

Accord Fintech, Jan 28, 2015

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post Offer Status

Accord Fintech, Sep 14, 2011

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post Offer Status

Accord Fintech, Feb 2, 2011

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disclosures under Reg. 8A(4) of SEBI (SAST) Regulations, 1997

Accord Fintech, Sep 21, 2011

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Updates on Open Offer

Accord Fintech, Mar 28, 2011

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disclosures under Reg. 8A of SEBI (SAST) Regulations, 1997

Accord Fintech, Jan 17, 2011

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disclosures under Reg. 8A(4) of SEBI (SAST) Regulations, 1997

Accord Fintech, Oct 11, 2011

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disclosures under Reg. 31(1) and 31(2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011

Accord Fintech, Dec 30, 2011

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disclosures under Reg. 8A(4) of SEBI (SAST) Regulations, 1997

Accord Fintech, Oct 7, 2011

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bharti Airtel completes $10.7-b Zain Africa buy

Accord Fintech, Jan 25, 2012

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disclosures under Reg. 8A of SEBI (SAST) Regulations, 1997

Accord Fintech, Jun 29, 2011

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disclosures under Reg. 31(1) and 31(2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011

Accord Fintech, Dec 30, 2011

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN EXPANDED MODEL OF STATUS DYNAMICS: THE EFFECTS OF STATUS TRANSFER AND INTERFIRM COORDINATION

Cowen, Amanda

Academy of Management Journal, Oct 2012, Vol.55(5), p.1169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00014273 ; E-ISSN: 19480989

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensory description labels for food affect consumer product choice

Swahn, Johan ; Mossberg, Lena ; Öström, Åsa ; Gustafsson, Inga-Britt

European Journal of Marketing, 2012, pp.1628-1646 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03090566 ; E-ISSN: 17587123 ; DOI: 10.1108/03090561211260013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guest editorial

Thomas, Mark

Strategic Direction, 2016, Vol.32(6), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02580543

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.857.323  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10.905)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (53)
 2. 1976đến1986  (909)
 3. 1987đến1997  (31.947)
 4. 1998đến2009  (228.112)
 5. Sau 2009  (1.596.302)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.854.307)
 2. French  (2.820)
 3. German  (124)
 4. Spanish  (65)
 5. Portuguese  (63)
 6. Turkish  (10)
 7. Chinese  (9)
 8. Russian  (7)
 9. Polish  (7)
 10. Romanian  (7)
 11. Czech  (5)
 12. Croatian  (5)
 13. Lithuanian  (4)
 14. Japanese  (4)
 15. Afrikaans  (4)
 16. Italian  (3)
 17. Norwegian  (2)
 18. Arabic  (2)
 19. Hungarian  (1)
 20. Korean  (1)
 21. Ukrainian  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Markman, Joseph
 3. Nocke, Volker
 4. Öberg, Christina
 5. Lefouili, Yassine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...