skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Automated test methods for fracture and fatigue crack growth : a symposium sponsored by ASTM Committees E-9 on Fatigue and E-24 on Fracture Testing, Pittsburg, PA, 7-8 Nov. 1983
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated test methods for fracture and fatigue crack growth : a symposium sponsored by ASTM Committees E-9 on Fatigue and E-24 on Fracture Testing, Pittsburg, PA, 7-8 Nov. 1983

Cullen W. H; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.

Philadelphia, PA : ASTM, c1985 - (620.1 AUT 1985) - ISBN0803104219

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Effects of defects in composite materials : a symposium sponsored by ASTM Committees D-30 on High Modulus Fibers and Their Composites and E-9 on Fatigue, San Francisco, Calif., 13-14 Dec. 1982
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of defects in composite materials : a symposium sponsored by ASTM Committees D-30 on High Modulus Fibers and Their Composites and E-9 on Fatigue, San Francisco, Calif., 13-14 Dec. 1982

ASTM Committee D-30 on High Modulus Fibers and Their Composites.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; Symposium on Effects of Defects in Composite Materials (1982 : San Francisco, Calif.)

Philadelphia, Pa. : ASTM, 1984 - (TA418.9.C6 E37 1984) - ISBN0803102186

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Mechanics of fatigue crack closure
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanics of fatigue crack closure

Elber Wolf Editor; Newman J. C. Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; International Symposium on Fatigue Crack Closure (1986 : Charleston, S.C.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1988 - (620.1 MEC 1988) - ISBN0803109962

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic fracture mechanics and fatigue methods : applications for structural design and maintenance : a symposium

Bloom J. M; Ekvall J. C; Ekvall J.C. Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing; ASTM Committee E-9 on Fatigue.

Philadelphia, Pa. (1916 Race St., Philadelphia 19103) : American Society for Testing and Materials, c1983. - (620.1 PRO 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Multiaxial fatigue : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiaxial fatigue : a symposium

Brown M. W; Miller K. J; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.

Philadelphia, Pa. : American Society for Testing and Materials, c1985. - (620.1 MUL 1985) - ISBN0803104448

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Analytical and experimental methods for residual stress effects in fatigue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical and experimental methods for residual stress effects in fatigue

Champoux Robert L; Kapp J. A; Underwood John H; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; Symposium on Analytical and Experimental Methods for Residual Stress Effects in Fatigue (1986 : Phoenix, Ariz.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1988 - (620.1 ANA 1988) - ISBN0803111959

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Fatigue at low temperatures : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue at low temperatures : a symposium

Stephens R. I. Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; Symposium on Fatigue at Low Temperatures (1983 : Louisville, Ky.)

Philadelphia, PA. : American Society for Testing and Materials, c1985. - (620.16 FAT 1985) - ISBN0803104111

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue of fibrous composite materials : a symposium

Lauraitis K. N; ASTM Committee D-30 on High Modulus Fibers and Their Composites.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.

Philadelphia, Pa. (1916 Race St., Philadelphia 19103) : ASTM, c1981 - (620.1 FAT 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Environmentally assisted cracking, science and engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmentally assisted cracking, science and engineering

Crooker T. W. Editor; Leis B. N. Editor; Lisagor W. Barry Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; ASTM Symposium on Environmentally Assisted Cracking: Science and Engineering (1987 : Bal Harbour, Fla.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (620.1 ENV 1990) - ISBN0803112769

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1983  (1)
  2. 1983đến1983  (1)
  3. 1984đến1984  (1)
  4. 1985đến1988  (5)
  5. Sau 1988  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...