skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Improving English vocabulary learning for students of business at Hanoi University of Industry (HaUi) through games: An action research = nâng cao việc học từ vựng cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại trường Đại học Công nghiệp Hà Nộ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving English vocabulary learning for students of business at Hanoi University of Industry (HaUi) through games: An action research = nâng cao việc học từ vựng cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại trường Đại học Công nghiệp Hà Nộ

Lê, Thị Liên; Lâm, Quang Đông

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65059; 428.2 LE-L 2018 / 04051001516

Truy cập trực tuyến

2
The application of Total Physical Response (TPR) in teaching vocabulary for children aged 3 to 5 at a kindergarten in Hanoi = Ứng dụng phương pháp phản xạ toàn thân (TPR) trong việc dạy từ vựng cho trẻ từ 3 đến 5 tại một trường mầm non ở Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of Total Physical Response (TPR) in teaching vocabulary for children aged 3 to 5 at a kindergarten in Hanoi = Ứng dụng phương pháp phản xạ toàn thân (TPR) trong việc dạy từ vựng cho trẻ từ 3 đến 5 tại một trường mầm non ở Hà Nội

Đỗ, Thị Minh Thu; Trần, Thanh Nhàn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65382; 428.2 ĐO-T 2018 / 04051001501

Truy cập trực tuyến

3
Sexism in Vietnamese folk poems on love and marriage = Kỳ thị giới tính trong ca dao Việt Nam về tình yêu, hôn nhân và gia đình. M.A. Thesis Linguistics: 602202
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexism in Vietnamese folk poems on love and marriage = Kỳ thị giới tính trong ca dao Việt Nam về tình yêu, hôn nhân và gia đình. M.A. Thesis Linguistics: 602202

Nguyễn, Phương Thanh; Nguyễn, Thị Thu Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65046; 428.2 NG-T 2017 / 04051001505

Truy cập trực tuyến

4
Language usage at lexical level in articles about malaysia airlines flight 370 in tabloid and broadsheet newspaper – critical discourse analysis = Ngôn ngữ sử dụng ở cấp độ từ vựng trong các bài báo viết về sự cố máy bay MH370 trên báo lá cải v
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language usage at lexical level in articles about malaysia airlines flight 370 in tabloid and broadsheet newspaper – critical discourse analysis = Ngôn ngữ sử dụng ở cấp độ từ vựng trong các bài báo viết về sự cố máy bay MH370 trên báo lá cải v

Lê, Thị Ngọc Hà; Hà, Cẩm Tâm; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Lê, T. N. H. (2018). Language usage at lexical level in articles about malaysia airlines flight 370 in tabloid and broadsheet newspaper – critical discourse analysis. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 60220201; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65032; 428.2 LE-H 2017 / 04051001490

Truy cập trực tuyến

5
Prepositions “in, on, at” in English and Vietnamese from a cognitive semantic perspective = Các giới từ "in, on,at" trong tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc độ ngữ nghĩa học tri nhận. M.A. Thesis Linguistics: 602202
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prepositions “in, on, at” in English and Vietnamese from a cognitive semantic perspective = Các giới từ "in, on,at" trong tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc độ ngữ nghĩa học tri nhận. M.A. Thesis Linguistics: 602202

Hà, Thị Tuyết; Hà, Cẩm Tâm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65042; 428.2 HA-T 2017 / 04051001500

Truy cập trực tuyến

6
Developing tour guide students’ ability to make sense of humour in English jokes through authentic materials = Phát triển khả năng hiểu tính hài hước trong các truyện cười tiếng Anh của sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch qua tài liệu nguyên gốc.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing tour guide students’ ability to make sense of humour in English jokes through authentic materials = Phát triển khả năng hiểu tính hài hước trong các truyện cười tiếng Anh của sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch qua tài liệu nguyên gốc.

Trần, Thị Ái Hoa; Nguyễn, Phương Nga

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65126; 428.2 TR-H 2018 / 04051001539

Truy cập trực tuyến

7
Employing Kahoot game to improve first year students’ English grammar accuracy: An experimental research at an Engineering University in the North Vietnam = Sử dụng trò chơi Kahoot để tăng cường độ chính xác ngữ pháp tiếng Anh của sinh viên năm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employing Kahoot game to improve first year students’ English grammar accuracy: An experimental research at an Engineering University in the North Vietnam = Sử dụng trò chơi Kahoot để tăng cường độ chính xác ngữ pháp tiếng Anh của sinh viên năm

Nguyễn, Thị Thơm; Trần, Thị Duyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65920; 428.2 NG-T 2018 / 04051001560

Truy cập trực tuyến

8
An application of the Lexical approach to teaching English for vocational purposes: An action research project at Food Industrial College = Áp dụng đường hướng từ vựng để dạy tiếng Anh phục vụ mục đích nghề nghiệp: Một nghiên cứu cải tiến dạy h
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An application of the Lexical approach to teaching English for vocational purposes: An action research project at Food Industrial College = Áp dụng đường hướng từ vựng để dạy tiếng Anh phục vụ mục đích nghề nghiệp: Một nghiên cứu cải tiến dạy h

Nguyễn, Hoàng Thu Nga; Lê, Văn Canh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65091; 428.2 NG-N 2018 / 04051001527

Truy cập trực tuyến

9
An action research study on keeping a writing journal to improve the eleventh grade students’ writing at a high school in Yen Bai province = Nghiên cứu cải tiến sư phạm về việc sử dụng nhật ký ghi chép để nâng cao khả năng viết của học sinh lớp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An action research study on keeping a writing journal to improve the eleventh grade students’ writing at a high school in Yen Bai province = Nghiên cứu cải tiến sư phạm về việc sử dụng nhật ký ghi chép để nâng cao khả năng viết của học sinh lớp

Nguyễn, Thị Hằng; Vũ, Thị Thanh Nhã

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65043; 428.2 NG-H 2018 / 04051001502

Truy cập trực tuyến

10
Applying games in reviewing vocabulary after units in Tieng Anh 8 (experimental book) : M.A. Thesis. Thesis Linguistics: 814023101
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying games in reviewing vocabulary after units in Tieng Anh 8 (experimental book) : M.A. Thesis. Thesis Linguistics: 814023101

Lê, Thị Phương Giang; Trần, Thanh Nhàn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65877; 428.2 LE-G 2018 / 04051001540

Truy cập trực tuyến

11
A Survey on Applying Cooperative Activities in Writing lessons to Improve Writing Skills of non – English major first year Students at a College in Ha Noi = Nghiên cứu khảo sát về thực trạng sử dụng các hoạt động cộng tác trong giờ học viết nhằ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey on Applying Cooperative Activities in Writing lessons to Improve Writing Skills of non – English major first year Students at a College in Ha Noi = Nghiên cứu khảo sát về thực trạng sử dụng các hoạt động cộng tác trong giờ học viết nhằ

Vũ, Thị Bích Ngọc; Phạm, Thị Thanh Thùy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65901; 428.2 VU-N 2018 / 04051001550

Truy cập trực tuyến

12
Application of Jigsaw technique in improving students’ integrated skills: An action research project on the 10th-grade students at a high school in Hung Yen = Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép (Jigsaw) trong việc phát triển kĩ năng tích hợp của học si
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Jigsaw technique in improving students’ integrated skills: An action research project on the 10th-grade students at a high school in Hung Yen = Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép (Jigsaw) trong việc phát triển kĩ năng tích hợp của học si

Bùi, Thị Thu Nhung; Hoàng, Văn Vân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65914; 428.2 BU-N 2018 / 04051001557

Truy cập trực tuyến

13
Difficulties in learning writing, from the perspective of grade 6 students in a local school = những khó khăn trong việc học viết, từ quan điểm của học sinh lớp 6 tại một trường ở địa phương : M.A. Thesis Linguistics: 81402
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Difficulties in learning writing, from the perspective of grade 6 students in a local school = những khó khăn trong việc học viết, từ quan điểm của học sinh lớp 6 tại một trường ở địa phương : M.A. Thesis Linguistics: 81402

Nguyễn, Thị Phương An; Nguyễn, Hòa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65086; 428.2 NG-A 2018 / 04051001524

Truy cập trực tuyến

14
External factors that affect vocabulary learning of grade 10 students at a high school in Hanoi = những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc học từ vựng của học sinh lớp 10 tại một trường phổ thông ở Hà Nội. M.A. Thesis Linguistics: 81402
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

External factors that affect vocabulary learning of grade 10 students at a high school in Hanoi = những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc học từ vựng của học sinh lớp 10 tại một trường phổ thông ở Hà Nội. M.A. Thesis Linguistics: 81402

Nguyễn, Thị Hồng Nhung; Vũ, Thị Thanh Nhã

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65075; 428.2 NG-N 2018 / 04051001519

Truy cập trực tuyến

15
A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English= Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm không gian - thời gian trong tiếng Anh (Chương trình loại 1). M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English= Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm không gian - thời gian trong tiếng Anh (Chương trình loại 1). M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Nguyễn, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Hòa; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Nguyễn, T. P. N. (2018). A Study of Space – Time Conceptual Metaphor in English. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi.; 60220201; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65029; 428.2 NG-N 2018 / 04051001487

Truy cập trực tuyến

16
The effects of using sense relations in learning English vocabulary of 9th grade students in a secondary school in Hanoi = Ảnh hưởng của việc sử dụng mối quan hệ về nghĩa vào việc học từ vựng của học sinh lớp 9 tại một trường THCS ở Hà Nội. M.A
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of using sense relations in learning English vocabulary of 9th grade students in a secondary school in Hanoi = Ảnh hưởng của việc sử dụng mối quan hệ về nghĩa vào việc học từ vựng của học sinh lớp 9 tại một trường THCS ở Hà Nội. M.A

Dương, Thị Hương; Trần, Thị Thu Hiền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65915; 428.2 DU-H 2018 / 04051001558

Truy cập trực tuyến

17
A study on the use of visual aids in teaching English vocabulary for 3rd grade schoolers = Nghiên cứu về việc sử dụng giáo cụ trực quan trong việc dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 3. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the use of visual aids in teaching English vocabulary for 3rd grade schoolers = Nghiên cứu về việc sử dụng giáo cụ trực quan trong việc dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 3. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tran, Thi Nhung; Ha, Cam Tam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65917; 428.2 TR-N 2018 / 04051001559

Truy cập trực tuyến

18
Một số nhóm từ ngữ văn hóa trong tiếng Anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt (Trên cứ liệu các từ ngữ tên gọi động vật và thực vật)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số nhóm từ ngữ văn hóa trong tiếng Anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt (Trên cứ liệu các từ ngữ tên gọi động vật và thực vật)

Kiều, Phương Nga; Nguyễn, Hồng Cổn; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Kiều, P. N. (2007). Một số nhóm từ ngữ văn hóa trong tiếng Anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt (Trên cứ liệu các từ ngữ tên gọi động vật và thực vật). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60 22 01; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74326; KI-N

Truy cập trực tuyến

19
Improving English vocabulary learning for students of Medical English at a medical college in Hanoi through games: An action research project
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving English vocabulary learning for students of Medical English at a medical college in Hanoi through games: An action research project

Nguyễn, Thị Oanh; Phạm, Lan Anh; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Nguyễn, T. O. (2019). Improving English vocabulary learning for students of Medical English at a medical college in Hanoi through games: An action research project. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 814023101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69847; NG-O

Truy cập trực tuyến

20
Developing supplementary vocabulary activities to enhance vocabulary retention for tenth grade students at a high school in Bac Ninh province
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing supplementary vocabulary activities to enhance vocabulary retention for tenth grade students at a high school in Bac Ninh province

Quản, Thị Minh Nguyệt; Vu, Thi Thanh Nha; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Quản, T. M. N. (2019). Developing supplementary vocabulary activities to enhance vocabulary retention for tenth grade students at a high school in Bac Ninh province. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 814023101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69873; QU-N

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (33)
  2. Sách  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (29)
  2. Vietnamese  (8)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...