skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
加热炉炉温对45钢和40Cr钢晶粒度的影响 - Influence of the Furnace Temperature on the Grain Sizes of 45 and 40Cr Steels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

加热炉炉温对45钢和40Cr钢晶粒度的影响 - Influence of the Furnace Temperature on the Grain Sizes of 45 and 40Cr Steels

郭志元 ; 仝丽珍 ; 王宗斌 ; 石军强 ; 林葛龙 ; Guo Zhiyuan, Tong Lizhen, Wang Zongbin, Shi Junqiang, Lin Gelong

莱钢科技, 2012, Issue 02, pp.61-62

Toàn văn sẵn có

2
40Cr与15Cr1MO1V钢的焊接
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

40Cr与15Cr1MO1V钢的焊接

刘天德

大科技, 2014, Issue 02, pp.284-285

ISSN: 1004-7344

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on the Impact Wear Behaviors of 40Cr Steel

Wang, Jing ; Lu, Leilei ; Ji, Zhikuan

Tribology Online, 2015, Vol.10(4), pp.273-281

ISSN: 1881-2198 ; DOI: 10.2474/trol.10.273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behaviors of 40Cr steel treated by laser quenching on impact abrasive wear

Chen, Zhikai ; Zhu, Qinghai ; Wang, Jing ; Yun, Xiao ; He, Bing ; Luo, Jingshuai

Optics and Laser Technology, July 2018, Vol.103, pp.118-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-3992 ; DOI: 10.1016/j.optlastec.2018.01.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on microstructure of electron beam welded WC-Co/40Cr joints

Chen, Guoqing ; Shu, Xi ; Liu, Junpeng ; Zhang, Bo ; Zhang, Binggang ; Feng, Jicai

Vacuum, March 2018, Vol.149, pp.96-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-207X ; DOI: 10.1016/j.vacuum.2017.12.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low cycle fatigue and ratcheting properties of steel 40Cr under stress controlled tests

Li, Yuefeng ; Pan, Xudong ; Wang, Guanglin

International Journal of Fatigue, October 2013, Vol.55, pp.74-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-1123 ; DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2013.05.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
双连续复合材料SiC/Fe-40Cr与SiC/Al2618合金干摩擦磨损行为的实验研究与数值分析(英文)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

双连续复合材料SiC/Fe-40Cr与SiC/Al2618合金干摩擦磨损行为的实验研究与数值分析(英文)

姜澜 ; 姜艳丽 ; 喻亮 ; 苏楠 ; 丁友东

中国有色金属学报:英文版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2012, Vol.22(12), pp.2913-2924 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Al-B2O3-TiO2 Exothermic System on Performances of Fly Ash Glass/Ceramic Composite Coating

Yajun An ; Weiqiang Li ; Li Zhu ; Jingjing Lu ; Xianyang Liu

Coatings, 01 January 2018, Vol.8(1), p.36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2079-6412 ; DOI: 10.3390/coatings8010036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
细长轴加工难点攻关
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

细长轴加工难点攻关

刘继征 ; 文德林

金属加工:冷加工 - Machinist Metal Cutting, 2014, Issue 07, pp.43-44

ISSN: 1674-1641

Toàn văn sẵn có

10
40Cr零件预应力淬硬磨削表面粗糙度值分析 - Analysis on surface roughness in pre-stress hardening grinding process of 40Cr workpiece
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

40Cr零件预应力淬硬磨削表面粗糙度值分析 - Analysis on surface roughness in pre-stress hardening grinding process of 40Cr workpiece

李盛超 ; 王彦东 ; 王雨时 ; 张修铭 ; 修世超 ; LI Shengchao, WANG Yandong, WANG Yushi, ZHANG Xiuming, XlU Shichao

金刚石与磨料磨具工程 - Diamond & Abrasives Engineering, 2016, Issue 01, pp.20-24

ISSN: 1006-852X

Toàn văn sẵn có

11
40Cr调质钢高速冷滚打热力耦合数值模拟 - Research on Coupled Thermo-Mechanical Numerical Simulation of High Speed Cold Rolling for 40Cr Quenched and Tempered Steel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

40Cr调质钢高速冷滚打热力耦合数值模拟 - Research on Coupled Thermo-Mechanical Numerical Simulation of High Speed Cold Rolling for 40Cr Quenched and Tempered Steel

张丰收 ; 姚海波 ; 崔凤奎 ; 朱文娟 ; ZHANG Feng-shou, YAO Hai-bo, CUI Feng-kui, ZHU Wen-juan

机械工程材料 - Materials For Mechanical Engineering, 2014, Vol.38(08), pp.101-107

ISSN: 1000-3738

Toàn văn sẵn có

12
40Cr模具钢激光熔覆层组织及性能分析 - Microstructure and properties analysis of laser cladding layer on 40Cr die steel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

40Cr模具钢激光熔覆层组织及性能分析 - Microstructure and properties analysis of laser cladding layer on 40Cr die steel

任建华 ; 杨晓良 ; 黄浩 ; 郑丽娟 ; REN Jian-hua1, YANG Xiao-liang2, HUANG Hao2, ZHENG Li-juan2

模具工业 - Die & Mould Industry, 2017, Vol.43(07), pp.59-61

ISSN: 1001-2168

Toàn văn sẵn có

13
40Ct钢制曲轴正火热处理后性能研究 - Influence of Property of Crank Axle Made by 40Cr with Normalizing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

40Ct钢制曲轴正火热处理后性能研究 - Influence of Property of Crank Axle Made by 40Cr with Normalizing

吕文涛 ; 钱英豪 ; 赵福兴 ; 许明明 ; LYU Wentao, QIAN Yinghao, ZHAO Fuxing, XU Mingming

新技术新工艺 - New Technology & New Process, 2015, Issue 03, pp.132-134

ISSN: 1003-5311

Toàn văn sẵn có

14
超声波光整强化40Cr表层显微硬度研究 - Study on the Surface Layer Microhardness of 40Cr by Ultrasonic Finishing and Reinforcing Process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超声波光整强化40Cr表层显微硬度研究 - Study on the Surface Layer Microhardness of 40Cr by Ultrasonic Finishing and Reinforcing Process

鲁帅帅 ; 昃向博 ; 付秀丽 ; LU Shuai-shuai, ZE Xiang-bo, FU Xiu-li

组合机床与自动化加工技术 - Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2014, Issue 12, pp.27-29

ISSN: 1001-2265

Toàn văn sẵn có

15
40Cr钢法兰焊接接头断裂原因分析 - Reasons Analysis of Fracture of the 40Cr Steel Flange Welded Joints
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

40Cr钢法兰焊接接头断裂原因分析 - Reasons Analysis of Fracture of the 40Cr Steel Flange Welded Joints

彭西洋 ; 王春芬 ; 李雪峰 ; PENG Xiyang,WANG Chunfen, LI Xuefeng

新技术新工艺 - New Technology & New Process, 2012, Issue 06, pp.77-79

ISSN: 1003-5311

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental study and numerical analysis on dry friction and wear performance of co-continuous SiC/Fe–40Cr against SiC/2618 Al alloy composites

Jiang, Lan ; Jiang, Yan-Li ; Yu, Liang ; Su, Nan ; Ding, You-Dong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2012, Vol.22(12), pp.2913-2924 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61550-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of yttrium on laser surface alloying organization of 40Cr steel

Wu, Anqi ; Liu, Qibin ; Qin, Shuijie

Journal of Rare Earths, 2011, Vol.29(10), pp.1004-1008 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(10)60586-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
线切割工装的设计制作
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

线切割工装的设计制作

徐进扬

金属加工:冷加工 - Machinist Metal Cutting, 2013, Issue 19, pp.41-42

ISSN: 1674-1641

Toàn văn sẵn có

19
M20直槽丝锥的刃磨修复再利用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M20直槽丝锥的刃磨修复再利用

马星明 ; 史庆红 ; 刘莉英

金属加工:冷加工 - Machinist Metal Cutting, 2013, Issue 07, pp.50-50

ISSN: 1674-1641

Toàn văn sẵn có

20
40Cr圆钢裂纹产生原因与解决措施 - Causes of Cracks in 40Cr Round Steel and Solutions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

40Cr圆钢裂纹产生原因与解决措施 - Causes of Cracks in 40Cr Round Steel and Solutions

董昌兴 ; 余德河 ; 房宽军 ; 卢爱凤 ; 李红柳 ; Dong Changxing, Yu Dehe, Fang Kuanjun, Lu Aifeng, Li Hongliu

莱钢科技, 2010, Issue 2, pp.72-74

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (21)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (6)
 2. 2002đến2005  (6)
 3. 2006đến2009  (18)
 4. 2010đến2014  (16)
 5. Sau 2014  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17)
 2. Chinese  (13)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shu, Xi
 2. Feng, Jicai
 3. Wang, Jing
 4. Chen, Guoqing
 5. Liu, Junpeng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...