skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phát triển bền vững tỉnh Gia Lai : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 628501
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phát triển bền vững tỉnh Gia Lai : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 628501

Ngô, Đăng Trí; Trương, Quang Hải; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trương, Q. H. (2018). Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phát triển bền vững tỉnh Gia Lai. Luận án Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 62850101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65378; 333.7 NG-T 2018 / 01050004009

Truy cập trực tuyến

2
Đánh giá tính bền vững của quá trình đô thị hóa ở phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tính bền vững của quá trình đô thị hóa ở phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Ngô, Kim Anh; Trương, Việt Dũng

Ngô, K. A. (2018). Đánh giá tính bền vững của quá trình đô thị hóa ở phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65467; 333.7 NG-A 2018 / 01050004033

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...