skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 180  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Database Systems for Advanced Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Systems for Advanced Applications

Haritsa, Jayant R.; Kotagiri, Ramamohanarao; Pudi, Vikram

978-3-540-78567-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25487

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Research Methods An Applied Orientation

Sreejesh S

Cham Springer International Publishing Imprint Springer 2014; 2014

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ESRI guide to GIS analysis

Mitchell Andy

Redlands Calif ESRI; 2009 - (910.285 MIT 2009)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re conceptualizing Enterprise Information Systems

Springer; 2011 - (658.4 REC 2011)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Information Systems

Hardcastle Elizabeth

Bookboon; 2014 - (658.403)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems managing the digital firm

Laudon Kenneth C; Laudon Jane P

Polity Press; 2006 - (658.4 LAU 2006)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marine Log

ISSN0732-5460

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sea Technology

ISSN0093-3651

Truy cập trực tuyến

9
Decision-making support systems: Theory & practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision-making support systems: Theory & practice

Udo Richard Franz, Averweg,

9788740301762; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22226

Truy cập trực tuyến

10
Principles of Distributed Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Distributed Systems

Baker, Theodore P.; Bui, Alain; Tixeuil, Sebastien

978-3-540-92220-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25841

Truy cập trực tuyến

11
DNA Computing Models
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA Computing Models

Ignatova, Zoya; Martínez-Pérez, Israel; Zimmermann, Karl-Heinz

978-0-387-73635-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25937

Truy cập trực tuyến

12
Advances in 3D Geo Information Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in 3D Geo Information Systems

Oosterom, Peter van; Zlatanova, Sisi; Penninga, Friso; Fendel, Elfriede

978-3-540-72134-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24095

Truy cập trực tuyến

13
Business Research Methods : An Applied Orientation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Research Methods : An Applied Orientation

Sreejesh, S.; Mohapatra, Sanjay; Anusree,M.R.

9783319005393; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32744

Truy cập trực tuyến

14
Geographic information analysis / David O'Sullivan and David J. Unwin.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic information analysis / David O'Sullivan and David J. Unwin.

O'Sullivan, David

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61687

Truy cập trực tuyến

15
Spatial analysis : statistics, visualization, and computational methods / Tonny J. Oyana and Florence M. Margai.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial analysis : statistics, visualization, and computational methods / Tonny J. Oyana and Florence M. Margai.

Oyana, Tonny J.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61694

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Geomatics

ISSN1866-9298

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

遥感技术与应用/#/遙感技術與應用

ISSN1004-0323

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

国土资源遥感/#/國土資源遙感

ISSN1001-070X

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ESRI guide to GIS analysis Volume 1

Mitchell Andy

H ESRI; 1999 - (910.285)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia Pacific business process management

Bae Joonsoo; Suriadi Suriadi; Wen Lijie

H Springer; 2015 - (004)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 180  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (9)
 2. 1986đến1993  (20)
 3. 1994đến2000  (29)
 4. 2001đến2008  (40)
 5. Sau 2008  (47)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (133)
 2. Tạp chí  (42)
 3. Bài báo  (5)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (168)
 2. Chinese  (3)
 3. Vietnamese  (2)
 4. Portuguese  (1)
 5. German  (1)
 6. French  (1)
 7. Japanese  (1)
 8. Undetermined  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...