skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for making achromatic holograms

Benton; Stephen A

Toàn văn sẵn có

2
Dynamic Holographic Imaging of the Beating Human Heart: February 9, 1999
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic Holographic Imaging of the Beating Human Heart: February 9, 1999

Hunziker, Patrick R. ; Smith, Steven ; Scherrer-Crosbie, Marielle ; Liel-Cohen, Noah ; Levine, Robert A. ; Nesbitt, Ryder ; Benton, Stephen A. ; Picard, Michael H.

Circulation, 02/09/1999, Vol.99(5), pp.597-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; E-ISSN: 1524-4539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.99.5.597

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Dynamic Holographic Imaging of the Beating Human Heart
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic Holographic Imaging of the Beating Human Heart

Hunziker, Patrick R. ; Smith, Steven ; Scherrer-Crosbie, Marielle ; Liel-Cohen, Noah ; Levine, Robert A. ; Nesbitt, Ryder ; Benton, Stephen A. ; Picard, Michael H.

Circulation, 02/09/1999, Vol.99(5), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; E-ISSN: 1524-4539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.99.5.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autostereoscopic display system

Benton Stephen A

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCHIRM, VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HOLOGRAFISCHEN VIDEOPROJEKTION
ECRAN, SYSTEME ET PROCEDE HOLOGRAPHIQUE DE PROJECTION VIDEO
VIDEO PROJECTION HOLOGRAPHIC SCREEN, SYSTEM AND METHOD

Benton, Stephen, A

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video projection holographic screen, system and method

Benton Stephen A

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECRAN, SYSTEME ET PROCEDE HOLOGRAPHIQUE DE PROJECTION VIDEO
VIDEO PROJECTION HOLOGRAPHIC SCREEN, SYSTEM AND METHOD

Benton, Stephen, A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECRAN, SYSTEME ET PROCEDE HOLOGRAPHIQUE DE PROJECTION VIDEO
VIDEO PROJECTION HOLOGRAPHIC SCREEN, SYSTEM AND METHOD

Benton, Stephen A

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCHIRM, VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HOLOGRAFISCHEN VIDEOPROJEKTION
ECRAN, SYSTEME ET PROCEDE HOLOGRAPHIQUE DE PROJECTION VIDEO
VIDEO PROJECTION HOLOGRAPHIC SCREEN, SYSTEM AND METHOD

Benton, Stephen, A

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mirror-absorber for use in the illumination of transmission holograms

Benton; Stephen A

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflection mount for transmission holograms

Benton; Stephen A

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for viewing stereoscopic images

Benton; Stephen A

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of volume dielectric holograms

Benton, Stephen A

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real image holographic stereograms

Benton; Stephen A

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holographic products and processes

Benton; Stephen A

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Video projection holographic screen, system and method

Benton, Stephen A; Corporation for Laser Optics Research (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autostereoscopic display system

Benton, Stephen A; Massachusetts Institute of Technology (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holographic color control systems

Walker; Julie L ; Benton; Stephen A

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-contained compact multi-color edge-lit holographic display

Benton; Stephen A ; Birner; Sabrina M

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three dimensional display system

Benton; Stephen A ; Kollin; Joel S

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (2)
 2. 1983đến1984  (5)
 3. 1985đến1990  (2)
 4. 1991đến1998  (6)
 5. Sau 1998  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (20)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Circulation  (2)
 2. Scientific American  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (22)
 2. French  (4)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Benton, Stephen A.
 2. Benton, Stephen, A
 3. Hunziker, Patrick R.
 4. Nesbitt, Ryder
 5. Benton

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...