skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 16.614  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
新形势下高职院校转型发展的思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新形势下高职院校转型发展的思考

尚慧文 ; 高鹏

教育与业 - Education and Vocation, 2015, Issue 30, pp.25-27

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

2
高职院校服务地方经济社会发展的探索
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校服务地方经济社会发展的探索

马芬

教育与业 - Education and Vocation, 2015, Issue 17, pp.21-23

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

3
高职院校品牌内涵探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校品牌内涵探析

彭薇 ; 方向阳

教育与业 - Education and Vocation, 2015, Issue 24, pp.21-23

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

4
新时期高职院校加强基层党组织建设的思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新时期高职院校加强基层党组织建设的思考

侯钫 ; ; ; 徐文

西南民族大学学报:人文社会科学版 - Journal of Southwest University for Nationalities, 2011, Issue S3, pp.238-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3926

Truy cập trực tuyến

5
浙江省安徽省高职院校发展现状比较研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浙江省安徽省高职院校发展现状比较研究

张芹

南京师大学报:社会科学版 - Journal of Nanjing Normal University (Social Science Edition), 2014, Issue 01, pp.435-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4608

Truy cập trực tuyến

6
高职院校提升毕业生就业竞争力的四项规划
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校提升毕业生就业竞争力的四项规划

王晓平

教育与业 - Education and Vocation, 2012, Issue 23, pp.30-32

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

7
提升党建科学化水平助推学校科学发展——以重庆城市管理职业学院为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

提升党建科学化水平助推学校科学发展——以重庆城市管理职业学院为例

张新 ; 杨连顺

党建与思想教育:下, 2013, Issue 02, pp.24-25

ISSN: 1007-5968

Truy cập trực tuyến

8
试议高职院校图书馆应对阅读危机的对策及建议
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试议高职院校图书馆应对阅读危机的对策及建议

张雅静

图书馆理论与实践 - Library Theory and Practice, 2012, Issue 11, pp.78-80

ISSN: 1005-8214

Truy cập trực tuyến

9
新时期构建高职院校和谐师生关系的思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新时期构建高职院校和谐师生关系的思考

王丽丽

党建与思想教育:下, 2012, Issue 06, pp.60-61

ISSN: 1007-5968

Truy cập trực tuyến

10
高校市场化筹资的风险问题研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校市场化筹资的风险问题研究

张颖

教育财会研究 - Studies of Finance and Accounting in Education, 2016, Vol.27(04), pp.26-28

ISSN: 1005-5827

Truy cập trực tuyến

11
论高职院校辅导员的角色定位与队伍优化
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论高职院校辅导员的角色定位与队伍优化

吴新业

教育与业 - Education and Vocation, 2011, Issue 3, pp.42-44

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

12
高职院校英语教学中的德育渗透
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校英语教学中的德育渗透

饶晓丽

党建与思想教育:下, 2012, Issue 09, pp.87-88

ISSN: 1007-5968

Truy cập trực tuyến

13
基于专业开设广泛度、招生规模和集中度分析的高职院校专业设置的实证研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于专业开设广泛度、招生规模和集中度分析的高职院校专业设置的实证研究

吴红斌 ; 刘云波

教育与业 - Education and Vocation, 2016, Issue 13, pp.16-22

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

14
试析高职院校辅导员的职业信念
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试析高职院校辅导员的职业信念

陈方辉

党建与思想教育:下, 2017, Issue 04, pp.75-77

ISSN: 1007-5968

Truy cập trực tuyến

15
高职院校兼职教师管理探究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校兼职教师管理探究

杨家坤

教育与业 - Education and Vocation, 2013, Issue 29, pp.64-66

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

16
天津市高职大学生政治参与现状及对策研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

天津市高职大学生政治参与现状及对策研究

王海霞

教育与业 - Education and Vocation, 2011, Issue 9, pp.78-80

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

17
以就业为导向的我国高职院校实践教学师资队伍建设
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以就业为导向的我国高职院校实践教学师资队伍建设

张元慧 ; 赵燕

教育与业 - Education and Vocation, 2012, Issue 09, pp.84-86

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

18
新形势下高职院校内涵式发展研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新形势下高职院校内涵式发展研究

马仁听

教育与业 - Education and Vocation, 2012, Issue 15, pp.25-27

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

19
以人为本理念下的高职院校职业文化建设
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以人为本理念下的高职院校职业文化建设

钟奇新

教育与业 - Education and Vocation, 2015, Issue 08, pp.23-25

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

20
高职院校辅导员职业能力提升研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校辅导员职业能力提升研究

朱伟华

教育与业 - Education and Vocation, 2016, Issue 13, pp.67-68

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 16.614  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (267)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (12)
 2. 2001đến2004  (301)
 3. 2005đến2008  (2.293)
 4. 2009đến2013  (5.387)
 5. Sau 2013  (8.621)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 高职院校  (15.141)
 2. 对策  (722)
 3. 教学改革  (488)
 4. 校企合作  (428)
 5. 问题  (373)
 6. 人才培养  (341)
 7. 思想政治教育  (335)
 8. 实践教学  (260)
 9. 创新  (259)
 10. 大学生  (259)
 11. 改革  (230)
 12. 现状  (228)
 13. 创业教育  (228)
 14. 校园文化  (213)
 15. 辅导员  (196)
 16. 思想政治理论课  (183)
 17. 教师  (170)
 18. 策略  (165)
 19. 实践  (164)
 20. 实效性  (92)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 周建松  (18)
 2. 刘颖  (15)
 3. 王寿斌  (12)
 4. 王琳  (11)
 5. 孙云志  (9)
 6. 顾健  (9)
 7. 方向阳  (7)
 8. 胡蓉  (6)
 9. 李小娟  (6)
 10. 张建华  (6)
 11. 邓华  (5)
 12. 张蕴启  (4)
 13. 韩成标  (4)
 14. 左彩云  (4)
 15. 丁丽军  (4)
 16. 孙蓓雄  (3)
 17. 郭洪强  (3)
 18. 阮艺华  (2)
 19. 钟江生  (2)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (962)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 周建松
 2. 刘颖
 3. 王寿斌
 4. 王琳
 5. 孙云志

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...