skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.925  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
管理者关系能克服新颖陷阱和规模陷阱吗?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

管理者关系能克服新颖陷阱和规模陷阱吗?

苏中锋 ; 王海绒

南京大学学报:哲学.人文科学.社会科学 - Journal of Nanjing University(Philosophy, Humanities and Social Sciences), 2015, Issue 06, pp.22-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-7278

Truy cập trực tuyến

2
民主的潜在陷阱:选美竞猜、赛马博彩和领导选举的纳什博弈与否定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

民主的潜在陷阱:选美竞猜、赛马博彩和领导选举的纳什博弈与否定

谷继建

中国青年研究 - China Youth Study, 2012, Issue 03, pp.30-34

ISSN: 1002-9931

Truy cập trực tuyến

3
“日常生活”的诱惑及其陷阱
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“日常生活”的诱惑及其陷阱

胡功胜

福建论坛:人文社会科学版, 2017, Issue 06, pp.126-131

ISSN: 1671-8402

Truy cập trực tuyến

4
产业梯度转移的中国化发展——基于京津冀视角
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

产业梯度转移的中国化发展——基于京津冀视角

刘琳

山东社会科学 - Shandong Social Science, 2015, Issue S1, pp.255-256

ISSN: 1003-4145

Truy cập trực tuyến

5
“日常生活”的诱惑及其陷阱
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“日常生活”的诱惑及其陷阱

胡功胜

福建论坛:人文社会科学版 - Fujian Tribune (The Humanities & Social Sciences Bimonthly), 2017, Issue 06, pp.126-131

ISSN: 1671-8402

Truy cập trực tuyến

6
“中国模式”论的外国陷阱
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“中国模式”论的外国陷阱

莫世祥

天府新论 - Tian Fu New Idea(Bimonthly), 2013, Issue 03, pp.1-8

ISSN: 1004-0633

Truy cập trực tuyến

7
浙江经济增长趋势与应对策略研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浙江经济增长趋势与应对策略研究

徐剑锋

浙江学刊 - Zhejiang Academic Journal, 2014, Issue 01, pp.167-177

ISSN: 1003-420X

Truy cập trực tuyến

8
知识产权诉讼中“陷阱取证”问题探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

知识产权诉讼中“陷阱取证”问题探析

王杏飞

理论导刊 - Journal of Socialist Theory Guide, 2011, Issue 12, pp.104-105

ISSN: 1002-7408

Truy cập trực tuyến

9
警惕青少年职业生涯规划陷阱
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

警惕青少年职业生涯规划陷阱

方奕

中国青年研究 - China Youth Study, 2014, Issue 09, pp.89-92

ISSN: 1002-9931

Truy cập trực tuyến

10
谨防农村金融中的“道德陷阱”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

谨防农村金融中的“道德陷阱”

李万超 ; 苏存

金融与经济 - Finance and Economy, 2011, Issue 10, pp.61-63

ISSN: 1006-169X

Truy cập trực tuyến

11
从中国市场化进程看马克思主义中国化的历史性贡献
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从中国市场化进程看马克思主义中国化的历史性贡献

靳书君 ; 张小冬

马克思主义与现实 - Marxism & Reality, 2013, Issue 04, pp.181-185

ISSN: 1004-5961

Truy cập trực tuyến

12
委内瑞拉:资源诅咒与制度陷阱 - Venezuela: Resources Curse and Institution Trap
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

委内瑞拉:资源诅咒与制度陷阱 - Venezuela: Resources Curse and Institution Trap

芦思姮 ; 高庆波 ; Lu Si-heng, Gao Qing-bo

亚太经济 - Asia-Pacific Economic Review, 2016, Issue 05, pp.75-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-6052

Truy cập trực tuyến

13
执法过程中陷阱取证的异化问题研究——社科法学视角的再思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

执法过程中陷阱取证的异化问题研究——社科法学视角的再思考

黄锫

法学 - Law Science, 2015, Issue 07, pp.53-66

ISSN: 1000-4238

Truy cập trực tuyến

14
什么是真正的中等收入陷阱?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

什么是真正的中等收入陷阱?

姚枝仲

国际经济评论 - International Economic Review, 2014, Issue 06, pp.75-88

ISSN: 1007-0974

Truy cập trực tuyến

15
中国国家治理现代化的困境分析及消解思路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国国家治理现代化的困境分析及消解思路

邱实 ; 赵晖

科学社会主义 - Scientific Socialism, 2016, Issue 06, pp.111-116

ISSN: 1002-1493

Truy cập trực tuyến

16
中国会不会重蹈拉美和东亚经济体的覆辙?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国会不会重蹈拉美和东亚经济体的覆辙?

丁一凡

国际经济评论 - International Economic Review, 2015, Issue 06, pp.43-48

ISSN: 1007-0974

Truy cập trực tuyến

17
跨越“中等收入陷阱”之途径探析——基于《21世纪资本论》的启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

跨越“中等收入陷阱”之途径探析——基于《21世纪资本论》的启示

李怡 ; 谢文新

理论视野 - Theoratical Horizon, 2016, Issue 09, pp.82-84

ISSN: 1008-1747

Truy cập trực tuyến

18
国际工程合同中的“陷阱”——以一宗电信合同评审案为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

国际工程合同中的“陷阱”——以一宗电信合同评审案为例

曹国辉 ; 杨正

国际经济合作 - International Economic Cooperation, 2010, Issue 3, pp.69-73

ISSN: 1002-1515

Truy cập trực tuyến

19
发展陷阱多样性与非均衡大国的应对
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

发展陷阱多样性与非均衡大国的应对

施淑蓉

内蒙古社会科学 - Inner Mongolia Social Sciences, 2015, Issue 01, pp.102-105

ISSN: 1003-5281

Truy cập trực tuyến

20
中国经济十年发展趋势判断
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国经济十年发展趋势判断

杨文进

社会科学战线 - Social Science Front bimonthly, 2014, Issue 08, pp.71-80

ISSN: 0257-0246

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.925  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (195)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (15)
 2. 1990đến1996  (42)
 3. 1997đến2003  (206)
 4. 2004đến2011  (702)
 5. Sau 2011  (960)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 李晓苇  (15)
 2. Zhang  (13)
 3. 蔡昉  (11)
 4. Liu  (11)
 5. 傅广生  (10)
 6. 杨少鹏  (10)
 7. WANG  (9)
 8. 董国义  (8)
 9. 代秀红  (7)
 10. 张荣香  (7)
 11. 黄正新  (6)
 12. 韩理  (6)
 13. 江晓利  (5)
 14. YANG  (5)
 15. 李伟  (5)
 16. 刘志阳  (3)
 17. 田晓东  (3)
 18. 王蒙  (2)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (73)
 2. English  (14)
 3. Portuguese  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 李晓苇
 2. Zhang
 3. 蔡昉
 4. Liu
 5. 傅广生

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...