skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
基于护理岗位胜任力的课程体系构建与实施
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于护理岗位胜任力的课程体系构建与实施

; 秦红兵 ; 柳丰萍

教育与职业 - Education and Vocation, 2012, Issue 21, pp.118-119

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

2
以学习型党组织建设为契机建设高校学习型组织
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以学习型党组织建设为契机建设高校学习型组织

嵇友山 ; 杨军 ;

教育与职业 - Education and Vocation, 2012, Issue 06, pp.46-47

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

3
一株深海细菌Idiomarina sp.406-6的微生物学特征分析 - Microbiological Characterization of Strain ldiomarina sp. 406-6 Isolated from Deep--sea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一株深海细菌Idiomarina sp.406-6的微生物学特征分析 - Microbiological Characterization of Strain ldiomarina sp. 406-6 Isolated from Deep--sea

; 潘云军 ; 王文泽 ; 林慧媛 ; 张燕娇 ; CHEN Guozhong, PAN Yunjun, WANG Wenze, LIN Huiyuan, ZHANG Yanjiao

青岛农业大学学报:自然科学版 - Journal of Laiyang Agricultural College, 2017, Vol.34(01), pp.27-33

ISSN: 1674-148X

Truy cập trực tuyến

4
舟山市园林树木抗风性的调查研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

舟山市园林树木抗风性的调查研究

任如红 ; 刘分念 ; 龚洁莹 ; 傅明 ;

浙江农业科学 - Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2013, Issue 04, pp.422-426

ISSN: 0528-9017

Truy cập trực tuyến

5
改良导管固定法在硬膜外阻滞大鼠模型构建中的应用 - Modified Catheter Fixed Method Used to Build Rat Epidural Anesthesia Models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

改良导管固定法在硬膜外阻滞大鼠模型构建中的应用 - Modified Catheter Fixed Method Used to Build Rat Epidural Anesthesia Models

周波 ; ; 刘小龙 ; 许秀艺 ; 刘韧 ; 王丽萍 ; ZHOU Bo1, CHEN Guo-zhong1'3 ,LIU Xiao-long1, XU Xiu-yi2, LIU Ren3 ,Wang Li-ping3

比较医学杂志 - Chinese Journal of Comparative Medicine, 2012, Vol.22(11), pp.37-40

ISSN: 1671-7856

Truy cập trực tuyến

6
甘肃合作早子沟金矿床品位变化规律及特征探讨 - Grade variation regularity and characteristics of Zaozigou gold deposit in Hezuo Town, Gansu Province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

甘肃合作早子沟金矿床品位变化规律及特征探讨 - Grade variation regularity and characteristics of Zaozigou gold deposit in Hezuo Town, Gansu Province

; 梁志录 ; 王建龙 ; 李鹏兵 ; 麻红顺 ; 张愿宁 ; CHEN GuoZhong, LIANG ZhiLu, WANG JianLong, LI PengBing, MA HongShun and ZHANG YuanNing

矿床地质 - Mineral Deposits, 2015, Vol.34(01), pp.149-162

ISSN: 0258-7106

Truy cập trực tuyến

7
当代大学生的心理疾患
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

当代大学生的心理疾患

; 顾晓芳

社会 - Society, 1995, Issue 07, pp.9-11

ISSN: 1004-8804

Truy cập trực tuyến

8
增强高校思想道德教育的投资意识
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

增强高校思想道德教育的投资意识

金敏 ;

黑龙江高教研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2006, Issue 12, pp.114-115

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

9
学习型社会与高校的使命
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

学习型社会与高校的使命

徐凌霄 ;

黑龙江高教研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2004, Issue 2, pp.14-16

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

10
高等学校在建构学习型社会中的地位和作用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高等学校在建构学习型社会中的地位和作用

; 徐凌霄

思想战线 - The Ideological Front(Yunnan University's Journal of Social Sciences), 2003, Vol.29(6), pp.117-120

ISSN: 1001-778X

Truy cập trực tuyến

11
福建农村垃圾和污水治理的现状与对策 - Study on Current Status of Garbage and Waste Water Treatment in Rural Areas of Fujian and the Countermeasures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

福建农村垃圾和污水治理的现状与对策 - Study on Current Status of Garbage and Waste Water Treatment in Rural Areas of Fujian and the Countermeasures

; 王恺 ; CHEN Guo-zhong, WANG Kai.

环境与健康杂志 - Journal of Environment and Health, 2009, Issue 7, pp.606-608

ISSN: 1001-5914

Truy cập trực tuyến

12
构建大学生就业工作长效机制的探索与实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

构建大学生就业工作长效机制的探索与实践

; 赵金秀 ; 伍方南

黑龙江高教研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2005, Issue 11, pp.72-73

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

13
网络社会的道德自律
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

网络社会的道德自律

徐凌霄 ;

思想战线 - The Ideological Front(Yunnan University's Journal of Social Sciences), 2001, Vol.27(4), pp.36-38

ISSN: 1001-778X

Truy cập trực tuyến

14
高校学生工作机制的理性思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校学生工作机制的理性思考

; 徐凌霄

黑龙江高教研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2003, Issue 4, pp.54-56

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

15
寰枢关节尾向置管建立上胸段硬膜外阻滞大鼠模型 - Establishment of Continuous High Thoracic Epidural Anesthesia Model in Rats through Atlanto-axial Joint-implanted Method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

寰枢关节尾向置管建立上胸段硬膜外阻滞大鼠模型 - Establishment of Continuous High Thoracic Epidural Anesthesia Model in Rats through Atlanto-axial Joint-implanted Method

王庆祥 ; ; 吴晓智 ; WANG Qing-xiang, CHEN Guo-zhong, WU Xiao-zhi

比较医学杂志 - Chinese Journal of Comparative Medicine, 2009, Vol.19(11), pp.35-37

ISSN: 1671-7856

Truy cập trực tuyến

16
“拼”出精彩,“读”出童趣
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“拼”出精彩,“读”出童趣

科技创新导报 - Science and Technology Consulting Herald, 2014, Issue 19, pp.256-256

ISSN: 1674-098X

Truy cập trực tuyến

17
电力系统过电压防护以及电气设备的检测与检修
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

电力系统过电压防护以及电气设备的检测与检修

科技创新导报 - Science and Technology Consulting Herald, 2012, Issue 26, pp.100-100

ISSN: 1674-098X

Truy cập trực tuyến

18
论现代思想政治教育学学科的时代特色
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论现代思想政治教育学学科的时代特色

卢岚 ; 吴尘 ;

江汉论坛 - Jianghan Tribune, 2006, Issue 8, pp.81-84

ISSN: 1003-854X

Truy cập trực tuyến

19
《急就篇》的史料价值
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《急就篇》的史料价值

丁毅华 ;

华中师范大学学报:人文社会科学版 - Journal of Central China Normal University(Humanities and Social Sciences), 2001, Vol.40(2), pp.119-122

ISSN: 1000-2456

Truy cập trực tuyến

20
论政治文明与小康社会
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论政治文明与小康社会

徐凌霄 ;

求索, 2003, Issue 2, pp.63-65

ISSN: 1001-490X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (7)
 2. 2000đến2003  (12)
 3. 2004đến2007  (12)
 4. 2008đến2013  (16)
 5. Sau 2013  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 陈国忠
 2. 徐凌霄
 3. Chen Guozhong
 4. 赵金秀
 5. 任如红

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...