skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 207  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
企业内在管理界面核心成长要素模型研究——以科技型小微企业为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

企业内在管理界面核心成长要素模型研究——以科技型小微企业为例

科技进步与对策 - Science & Technology Progress and Policy, 2013, Vol.30(18), pp.99-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-7348

Truy cập trực tuyến

2
高层管理团队与核心决策团队比较研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高层管理团队与核心决策团队比较研究

河南社会科学 - Henan Social Sciences, 2014, Vol.22(03), pp.78-83

ISSN: 1007-905X

Truy cập trực tuyến

3
“泛长株潭”历史文化古城保护对策研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“泛长株潭”历史文化古城保护对策研究

湖南社会科学 - Hunan Social Sciences, 2011, Issue 06, pp.129-131

ISSN: 1009-5675

Truy cập trực tuyến

4
种鹅反季节生产方式下蛋子瘟综合防控技术 - On the Comprehensive Prevention and Control Technology of the Reproductive Organ Disease of Breeding Geese under the Anti-season Breeding Mode
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

种鹅反季节生产方式下蛋子瘟综合防控技术 - On the Comprehensive Prevention and Control Technology of the Reproductive Organ Disease of Breeding Geese under the Anti-season Breeding Mode

; Guangming CHEN

农业科学与技术:英文版 - Agricultural Science & Technology, 2016, Vol.17(01), pp.122-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-4229

Truy cập trực tuyến

5
古城保护的伦理审视
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

古城保护的伦理审视

伦理学研究 - Studies in Ethics, 2012, Issue 02, pp.109-114

ISSN: 1671-9115

Truy cập trực tuyến

6
湖羊羔羊腹泻病因及其预防
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

湖羊羔羊腹泻病因及其预防

刘玉华 ;

黑龙江畜牧兽医:下半月, 2012, Issue 11, pp.78-79

ISSN: 1004-7034

Truy cập trực tuyến

7
高管团队构建及其决策模式对民营企业绩效的影响 - Top Management Team (TMT) Construction and Its Impact on Decision Model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高管团队构建及其决策模式对民营企业绩效的影响 - Top Management Team (TMT) Construction and Its Impact on Decision Model

; CHEN Guangming

重庆大学学报:社会科学版 - Journal of Chongqing University(Social Sciences Edition), 2013, Vol.19(05), pp.86-92

ISSN: 1008-5831

Truy cập trực tuyến

8
种鹅反季节生产方式下蛋子瘟综合防控技术
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

种鹅反季节生产方式下蛋子瘟综合防控技术

江苏农业科学 - Jiangsu Agricultural Sciences, 2015, Vol.43(07), pp.223-225

ISSN: 1002-1302

Truy cập trực tuyến

9
陈独秀早期政治文明思想探微 - On Chen Duxiu's Early Thoughts of Political Civilization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

陈独秀早期政治文明思想探微 - On Chen Duxiu's Early Thoughts of Political Civilization

; CHEN Guang-ming

湖南师范大学社会科学学报 - Journal of Social Science of Hunan Normal University, 2012, Vol.41(01), pp.108-111

ISSN: 1000-2529

Truy cập trực tuyến

10
提高种鹅反季节生产效率的综合措施
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

提高种鹅反季节生产效率的综合措施

江苏农业科学 - Jiangsu Agricultural Sciences, 2012, Vol.40(05), pp.179-181

ISSN: 1002-1302

Truy cập trực tuyến

11
中草药组方对滨海草鸡生长和免疫功能的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中草药组方对滨海草鸡生长和免疫功能的研究

张晋川 ; 李巨银 ; ; 魏宁

江苏农业科学 - Jiangsu Agricultural Sciences, 2012, Vol.40(03), pp.160-161

ISSN: 1002-1302

Truy cập trực tuyến

12
冷镦机主箱体有限元分析 - Finite Element Analysis of Main Box in Cold Heading Machine Based on ADAMS and Workbench
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

冷镦机主箱体有限元分析 - Finite Element Analysis of Main Box in Cold Heading Machine Based on ADAMS and Workbench

; 汪帆 ; CHEN Guang-ming,WANG Fan

机械制造与自动化 - Machine Building & Automation, 2014, Vol.43(05), pp.95-98

ISSN: 1671-5276

Truy cập trực tuyến

13
基于Ansof的节气门位置传感器磁路动态分析 - Magnetic Circuit Dynamic Analysis of Throttle Position Sensor Based on Ansoft
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于Ansof的节气门位置传感器磁路动态分析 - Magnetic Circuit Dynamic Analysis of Throttle Position Sensor Based on Ansoft

周爱国 ; ; ZHOU Ai-guo,CHEN Guang-ming

仪表技术与传感器 - Instrument Technique and Sensor, 2012, Issue 03, pp.3-5

ISSN: 1002-1841

Truy cập trực tuyến

14
鹅场常用疫(菌)苗的使用方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

鹅场常用疫(菌)苗的使用方法

波 ;

黑龙江畜牧兽医:下半月, 2012, Issue 07, pp.80-80

ISSN: 1004-7034

Truy cập trực tuyến

15
奶牛隐性乳房炎的调查
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

奶牛隐性乳房炎的调查

颜友荣 ; 周小翔 ;

畜牧与兽医 - Animal Husbandry & Veterinary Medicine, 2013, Issue 10, pp.121-123

ISSN: 0529-5130

Truy cập trực tuyến

16
高职院校兽医生物制品技术的教学改革与实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校兽医生物制品技术的教学改革与实践

刘玉华 ; ; 方向红 ; 颜友荣

黑龙江畜牧兽医:下半月, 2012, Issue 08, pp.41-42

ISSN: 1004-7034

Truy cập trực tuyến

17
不同霉菌毒素吸附剂对肉鸡生长性能和血清生化指标的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不同霉菌毒素吸附剂对肉鸡生长性能和血清生化指标的影响

; 刘建军 ; 刘桂兰 ; 王莹 ; 刘爱玲 ; 谢玲玲

饲料研究 - Feed Research, 2015, Issue 19, pp.27-29

ISSN: 1002-2813

Truy cập trực tuyến

18
高职院校辅导员专业化建设对学生创业实践的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校辅导员专业化建设对学生创业实践的影响

朱国奉 ; 李巨银 ; 胡新岗 ; ; 魏宁

黑龙江畜牧兽医:下半月, 2015, Issue 02, pp.134-135

ISSN: 1004-7034

Truy cập trực tuyến

19
槲皮素对奶牛乳腺上皮细胞抗氧化性能和乳脂合成的影响 - Effects of quercetin on antioxidant properties and milk fat synthesis of bovine mammary epithelial cell
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

槲皮素对奶牛乳腺上皮细胞抗氧化性能和乳脂合成的影响 - Effects of quercetin on antioxidant properties and milk fat synthesis of bovine mammary epithelial cell

中国饲料 - China Feed, 2017, Issue 13, pp.16-19

ISSN: 1004-3314

Truy cập trực tuyến

20
泰州地区鸭源大肠杆菌的分离鉴定与耐药性试验
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

泰州地区鸭源大肠杆菌的分离鉴定与耐药性试验

刘玉华 ; ; 方向红 ; 戴丽红

江苏农业科学 - Jiangsu Agricultural Sciences, 2014, Vol.42(12), pp.260-262

ISSN: 1002-1302

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 207  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (8)
 2. 1995đến1999  (12)
 3. 2000đến2004  (25)
 4. 2005đến2010  (65)
 5. Sau 2010  (97)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (206)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (25)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 陈光明
 2. 刘玉华
 3. CHEN Guang-ming
 4. 张七斤
 5. 曹兵

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...