skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.459  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
盐源县农产品产地环境重金属污染评析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

盐源县农产品产地环境重金属污染评析

吴兵 ; 彭音 ; 李静

农产品加工 - Farm Products Processing, 2012, Issue 11, pp.68-70

ISSN: 1671-9646

Toàn văn sẵn có

2
海洋重金属污染防治的对策研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

海洋重金属污染防治的对策研究

夏娜娜 ; ; ; 王军 ; ; ; 史云娣 ; ; ; 邱少男 ; XlA Na-na~1 WANG Jun~(2,3) SHI Yun-di~4 QIU Shao-nan~2 (1.College of Environmental Science and Engineering,Ocean University of China,Qingdao Shandong 266100,China; 2.School of Environment and Municipal Engineering,Qingdao Technological University,Qingdao Shandong 266033,China; 3.Qingdao Environmental Protection Bureau,Qingdao Shandong 266003,China; 4.Qingdao Institute of Science and Technology Engineering Consultancy,Qingdao Shandong 266071,China)

中国人口资源与环境 - China Polulation.Resources and Environment, 2012, Issue S1, pp.343-346

ISSN: 1002-2104

Toàn văn sẵn có

3
萍乡市不同类型农村土壤中重金属的污染特征
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

萍乡市不同类型农村土壤中重金属的污染特征

曾凡薄 ; 曾凡俊

环境与健康杂志 - Journal of Environment and Health, 2017, Vol.34(02), pp.174-175

ISSN: 1001-5914

Toàn văn sẵn có

4
缓解植物重金属胁迫伤害的途径及其机理
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

缓解植物重金属胁迫伤害的途径及其机理

姚慧 ; 蔡庆生

浙江农业科学 - Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2011, Issue 1, pp.144-147

ISSN: 0528-9017

Toàn văn sẵn có

5
广西涉重金属企业分布特征及污染防治对策
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

广西涉重金属企业分布特征及污染防治对策

吴家前 ; 孔德超 ; 吴烈善

矿产与地质 - Mineral Resources and Geology, 2015, Vol.29(06), pp.814-817

ISSN: 1001-5663

Toàn văn sẵn có

6
慈溪地产大米重金属调查及其健康风险评估
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

慈溪地产大米重金属调查及其健康风险评估

沈群超 ; 胡寅侠 ; 蒋开杰 ; 翁颖

中国稻米 - China Rice, 2013, Vol.19(03), pp.79-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-8082

Toàn văn sẵn có

7
滴水湖沉积物中重金属污染特征与评价
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

滴水湖沉积物中重金属污染特征与评价

陶征楷 ; 毕春娟 ; 陈振楼 ; 王晓慧 ; 王薛平 ; 倪玮怡 ; TAO Zheng-kai;BI Chun-juan;CHEN Zhen-lou;WANG Xiao-hui;WANG Xue-ping;NI Wei-yi;Key Laboratory of Geographic Information Science of Ministry of Education,College of Resource and Environmental Science,East China Normal University

长江流域资源与环境 - Resources and Environment in the Yangtza Basin, 2014, Issue 12, pp.1714-1720

ISSN: 1004-8227

Toàn văn sẵn có

8
2010年宁夏地区市售食品重金属污染调查
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2010年宁夏地区市售食品重金属污染调查

魏秋宁 ; 任学梅 ; 索芳 ; 王学琴 ; 丁亚磊

环境与健康杂志 - Journal of Environment and Health, 2013, Vol.30(02), pp.157-158

ISSN: 1001-5914

Toàn văn sẵn có

9
国内外粮食产品重金属污染监测对比与分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

国内外粮食产品重金属污染监测对比与分析

毛雪飞 ; 徐亚平 ; 王敏 ; 陈志军 ; 汤晓艳

农产品质量与安全 - Agricultural Quality and Standards, 2014, Issue 06, pp.7-11

ISSN: 1674-8255

Toàn văn sẵn có

10
重庆市肉兔肌肉组织中重金属残留量检测分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

重庆市肉兔肌肉组织中重金属残留量检测分析

刘力 ; 彭义 ; 荣霞 ; 保雨 ; 王永康

中国畜牧杂志 - Chinese Journal of Animal Science, 2013, Vol.49(24), pp.56-59

ISSN: 0258-7033

Toàn văn sẵn có

11
珠海淇澳岛红树林对重金属吸附能力的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

珠海淇澳岛红树林对重金属吸附能力的研究

彭辉武 ; 李钊 ; 李瑞良 ; 郑松发 ; 朱宏伟

林业实用技术 - Practical Forestry Technology, 2013, Issue 09, pp.15-19

ISSN: 1671-4938

Toàn văn sẵn có

12
江西省烟田肥料中重金属含量分析与评价
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

江西省烟田肥料中重金属含量分析与评价

魏益华 ; 何俊海 ; 冯小虎 ; 王利兵 ; 李琰琰 ; 周瑶敏 ; 袁丽娟 ; 罗林广

中国烟草科学 - Chinese Tobacco Science, 2015, Vol.36(05), pp.26-32

ISSN: 1007-5119

Toàn văn sẵn có

13
城市屋顶种植蔬菜重金属风险探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

城市屋顶种植蔬菜重金属风险探讨

胡伟 ; 李伯钧 ; 邱乐丰 ; 郑锡良 ; 龙文莉 ; 陈百如 ; 汤勇

浙江农业科学 - Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2015, Vol.56(06), pp.853-854

ISSN: 0528-9017

Toàn văn sẵn có

14
嘉兴市主要生猪规模化养殖饲料和粪便重金属污染特征
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

嘉兴市主要生猪规模化养殖饲料和粪便重金属污染特征

石艳平 ; 黄锦法 ; 倪雄伟 ; 谢建萍 ; 任佳佳

浙江农业科学 - Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2015, Vol.56(09), pp.1494-1497

ISSN: 0528-9017

Toàn văn sẵn có

15
浙江省3种野菜重金属含量的测定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浙江省3种野菜重金属含量的测定

尚素微 ; 吴翠蓉 ; 蒋步云

江苏农业科学 - Jiangsu Agricultural Sciences, 2014, Vol.42(04), pp.266-267

ISSN: 1002-1302

Toàn văn sẵn có

16
江苏省沿海中部地区青蛤重金属含量及食用安全性分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

江苏省沿海中部地区青蛤重金属含量及食用安全性分析

黄金田 ; 吕富 ; 吕林兰 ; 於叶兵 ; 陈爱辉 ; 郑清 ; 张龙

江苏农业科学 - Jiangsu Agricultural Sciences, 2013, Vol.41(08), pp.304-306

ISSN: 1002-1302

Toàn văn sẵn có

17
食品中重金属污染的危害及其检测技术研究进展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

食品中重金属污染的危害及其检测技术研究进展

冷进松 ; 高雪梅 ; 王磊鑫 ; LENG Jinsong;GAO Xuemei;WANG Leixin;College of Food Engineering,Jilin Business and Technology College;Jilin Province Key Laboratory of Grain and Oil processing,Jilin Business and Technology College

农产品加工(上) - Farm Products Processing, 2015, Issue 23, pp.50-53

ISSN: 1671-9646

Toàn văn sẵn có

18
有机肥对农产品产量和品质及土壤环境质量的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

有机肥对农产品产量和品质及土壤环境质量的影响

陆宏 ; 翁颖 ; 张维玲 ; 陈国海 ; 马军伟 ; 孙万春

浙江农业科学 - Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2016, Vol.57(02), pp.278-279

ISSN: 0528-9017

Toàn văn sẵn có

19
不同园林绿化植物对土壤重金属的吸收富集研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不同园林绿化植物对土壤重金属的吸收富集研究

杨亚琴

江苏农业科学 - Jiangsu Agricultural Sciences, 2016, Vol.44(03), pp.364-368

ISSN: 1002-1302

Toàn văn sẵn có

20
中国主要城市土壤重金属污染状况及风险评估
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国主要城市土壤重金属污染状况及风险评估

李鹏 ; 张波 ; 王玮 ; 高培 ; LI Peng;ZHANG Bo;WANG Wei;GAO Pei;Shandong Academy of Environmental Science

中国人口资源与环境 - China Population,Resources and Environment, 2016, Issue S2, pp.88-90

ISSN: 1002-2104

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 10.459  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.967)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (19)
 2. 1989đến1995  (125)
 3. 1996đến2002  (526)
 4. 2003đến2010  (3.704)
 5. Sau 2010  (6.085)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 重金属  (6.007)
 2. 重金属污染  (1.558)
 3. 土壤  (1.269)
 4. Heavy Metal  (476)
 5. Heavy Metals  (474)
 6. 污染  (383)
 7. 土壤重金属  (345)
 8. 重金属元素  (319)
 9. 植物修复  (309)
 10.   (282)
 11. 沉积物  (279)
 12. 评价  (278)
 13. 污染评价  (235)
 14. 蔬菜  (204)
 15. 富集  (148)
 16. 吸附  (145)
 17. 污泥  (132)
 18. 水稻  (127)
 19. 修复  (107)
 20. 风险评价  (85)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 骆永明  (54)
 2. 吴龙华  (30)
 3. 何腾兵  (26)
 4. 林昌虎  (24)
 5. 刘杰  (21)
 6. 王富华  (20)
 7. 张清海  (19)
 8. 王鹏  (17)
 9. 李庚飞  (17)
 10. 林绍霞  (17)
 11. 王纪华  (17)
 12. 赵志忠  (14)
 13. 马友华  (13)
 14. 刘艳红  (13)
 15. 文典  (12)
 16. 陈志良  (12)
 17. 张德刚  (12)
 18. 王旭  (11)
 19. 何舞  (6)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (1.233)
 2. English  (374)
 3. Japanese  (9)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 骆永明
 2. 吴龙华
 3. 何腾兵
 4. 林昌虎
 5. 刘杰

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...