skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
《低俗小说》主题与圆形结构用意新论
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《低俗小说》主题与圆形结构用意新论

电影文学, 2010, Issue 20, pp.102-103

ISSN: 0495-5692

Truy cập trực tuyến

2
预测市场机制的研究进展与展望 - Research Progress and Prospect of Prediction Market Mechanism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

预测市场机制的研究进展与展望 - Research Progress and Prospect of Prediction Market Mechanism

李建标 ; ; LI Jianbiao, ZHAO Yuliang

科学学与科学技术管理 - Science of Science and Management of S.& T., 2012, Vol.33(08), pp.106-111

ISSN: 1002-0241

Truy cập trực tuyến

3
山楂优良新品种雾灵红的选育
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

山楂优良新品种雾灵红的选育

耿金川 ; 金铁娟 ; 高剑利 ; ; 陆凤勤 ; 毕振良 ; 王林

中国果树 - China Fruits, 2015, Issue 02, pp.5-7 85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-8047

Truy cập trực tuyến

4
未知酒用香精组分的分离与鉴定 - Separation and Identification of Components of Unknown Wine Flavors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

未知酒用香精组分的分离与鉴定 - Separation and Identification of Components of Unknown Wine Flavors

周峰岩 ; 张文志 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; ; 周利 ; ZHOU Feng-Yan, ZHANG Wen-Zhi LIU Li-Juan YAN Peng ZHAO Yu-Liang ZHOU Li

化学教育 - Journal of Chemical Education, 2015, Vol.36(06), pp.31-35

ISSN: 1003-3807

Truy cập trực tuyến

5
温控配体与液/液两相催化
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

温控配体与液/液两相催化

金子林 ; ; 王艳华

催化学报 - Chinese Journal of Catalysis, 2003, Vol.24(5), pp.391-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-9837

Truy cập trực tuyến

6
制度与贫困:以中国农村贫困的制度成因为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

制度与贫困:以中国农村贫困的制度成因为例

; 邓宏图

经济科学 - Economic Science, 2009, Issue 1, pp.17-29

ISSN: 1002-5839

Truy cập trực tuyến

7
苹果集约化栽培技术要点
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

苹果集约化栽培技术要点

河北果树 - Hebei Fruits, 2015, Issue 03, pp.15-16

ISSN: 1006-9402

Truy cập trực tuyến

8
兴隆县板栗生产存在的问题及解决措施
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

兴隆县板栗生产存在的问题及解决措施

河北林业科技 - The Journal of Hebei Forestry Science and Technology, 2015, Issue 03, pp.95-96

ISSN: 1002-3356

Truy cập trực tuyến

9
苹果病虫害综合防治技术要点
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

苹果病虫害综合防治技术要点

河北果树 - Hebei Fruits, 2015, Issue 02, pp.17-17

ISSN: 1006-9402

Truy cập trực tuyến

10
山区建苹果园技术要点
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

山区建苹果园技术要点

河北果树 - Hebei Fruits, 2015, Issue 02, pp.13-13

ISSN: 1006-9402

Truy cập trực tuyến

11
小冠高干高位开心形在乔砧密植苹果上的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

小冠高干高位开心形在乔砧密植苹果上的应用

河北果树 - Hebei Fruits, 2014, Issue 06, pp.15-16

ISSN: 1006-9402

Truy cập trực tuyến

12
大果、红肉、中熟秋山楂良种雾灵红栽培技术
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大果、红肉、中熟秋山楂良种雾灵红栽培技术

河北果树 - Hebei Fruits, 2016, Issue 05, pp.17-19

ISSN: 1006-9402

Truy cập trực tuyến

13
提高果树栽植成活率技术要点
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

提高果树栽植成活率技术要点

河北果树 - Hebei Fruits, 2015, Issue 03, pp.48-48

ISSN: 1006-9402

Truy cập trực tuyến

14
浅析建筑工程质量监督管理
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅析建筑工程质量监督管理

张伟 ;

商品混凝土 - Ready-mixed Concrete, 2013, Issue 03, pp.119-120

Truy cập trực tuyến

15
论影视隐喻换喻的象征价值与叙事逻辑
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论影视隐喻换喻的象征价值与叙事逻辑

; 朱卫东

现代传播:中国传媒大学学报, 2012, Vol.34(02), pp.154-155

ISSN: 1002-7149

Truy cập trực tuyến

16
丢包博弈之谜:对互惠理论的挑战 - The Puzzle of Lost Wallet Game: the Challenge of Theory of Reciprocity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

丢包博弈之谜:对互惠理论的挑战 - The Puzzle of Lost Wallet Game: the Challenge of Theory of Reciprocity

; Zhao Yu-liang

产业经济评论, 2016, Issue 03, pp.106-116

ISSN: 2095-7572

Truy cập trực tuyến

17
旅游体验研究的行为分析范式 - On the Behavioral Paradigm of Tourist Experience Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

旅游体验研究的行为分析范式 - On the Behavioral Paradigm of Tourist Experience Research

李建标 ; 巨龙 ; 任广乾 ; ; LI Jian-biao, JU Long, HEN Guang-qian, ZHAO Yu-liang

旅游学刊 - Tourism Tribune, 2009, Issue 8, pp.12-16

ISSN: 1002-5006

Truy cập trực tuyến

18
解读华涌关于经济的艺术
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

解读华涌关于经济的艺术

雷达理[美] ; (翻译)

艺术设计研究 - ART&DESIGN RESEARCH, 2010, Issue 1, pp.70-72

ISSN: 1674-7518

Truy cập trực tuyến

19
晚熟红肉山楂优良品种——‘雾灵紫肉’的选育 - A New Variety of Fine,Late-maturing and Red-violet Color Chinese Haw-'Wuling Zirou'
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

晚熟红肉山楂优良品种——‘雾灵紫肉’的选育 - A New Variety of Fine,Late-maturing and Red-violet Color Chinese Haw-'Wuling Zirou'

; 佥铁娟 ; 梁义春 ; 耿金川 ; 陆风勤 ; 毕振良 ; 夏文作 ; ZHAO Yu-liang,JIN Tie-juan,LIANG Yi-chun, GEN Jin-chuang,LV Feng-qin,BI Zhen-liang,XIA Wen-zuo

河北林业科技 - The Journal of Hebei Forestry Science and Technology, 2016, Issue 02, pp.17-19

ISSN: 1002-3356

Truy cập trực tuyến

20
板栗立体结果的实膛修剪技术
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

板栗立体结果的实膛修剪技术

马桂梅 ; ; 辛学海

河北果树 - Hebei Fruits, 2006, Issue 1, pp.28-31

ISSN: 1006-9402

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2009  (3)
 3. 2010đến2012  (4)
 4. 2013đến2015  (9)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 赵玉亮
 2. 毕振良
 3. 李建标
 4. 耿金川
 5. 辛学海

theo chủ đề:

 1. 技术
 2. 板栗
 3. 问题
 4. 开心形
 5. 山楂

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...