skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 203.331  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
区域创新网络视角下的陕西科技资源统筹政策分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

区域创新网络视角下的陕西科技资源统筹政策分析

王景荣 ; 燕鹏

科技进步与对策 - Science & Technology Progress and Policy, 2012, Vol.29(24), pp.132-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-7348

Toàn văn sẵn có

2
我国艺术体操竞赛资源的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国艺术体操竞赛资源的研究

樊铭 ; 卢星新 ; FAN Ming;LU Xing-xin;Beijing Sport University

北京体育大学学报 - Journal of Beijing Sport University, 2016, Issue 10, pp.115-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-3612

Toàn văn sẵn có

3
菲律宾农作物资源状况调研报告
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

菲律宾农作物资源状况调研报告

李春艳 ; 韩福光 ; 郑锦荣 ; LI Chun-yan,HAN Fu-guang,ZHENG Jin-rong(Crops Research Institute,Guangdong Academy of Agricultural Sciences,Guangzhou 510640,China)

广东农业科学 - Guangdong Agricultural Sciences, 2011, Issue S1, pp.33-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-874X

Toàn văn sẵn có

4
教学名师资源:内涵、分类及开发
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

教学名师资源:内涵、分类及开发

裴跃进

中国教育学刊 - Journal of The Chinese Society of Education, 2013, Issue 08, pp.72-74

ISSN: 1002-4808

Toàn văn sẵn có

5
“资源整合”与“资源重构”两大构念比较——基于资源观视角
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“资源整合”与“资源重构”两大构念比较——基于资源观视角

周丹

外国经济与管理 - Foreign Economies & Management, 2012, Vol.34(08), pp.18-25

ISSN: 1001-4950

Toàn văn sẵn có

6
对图书馆特色资源建设的若干思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对图书馆特色资源建设的若干思考

曹德玉

西南民族大学学报:人文社会科学版 - Journal of Southwest University for Nationalities, 2015, Vol.36(08), pp.236-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3926

Toàn văn sẵn có

7
谈房地产档案管理信息化
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

谈房地产档案管理信息化

贺敏

山西档案 - Archives of Shanxi, 2012, Issue S1, pp.68-69

ISSN: 1005-9652

Toàn văn sẵn có

8
中国资源安全问题探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国资源安全问题探析

刘建芬 ; ; ; 那春光 ; LIU Jian-fen NA Chun-guang (Chinese Academy of Land & Resource Economics,Beijing 101149,China)

中国人口资与环境 - China Polulation.Resources and Environment, 2011, Issue S2, pp.329-331

ISSN: 1002-2104

Toàn văn sẵn có

9
多元视角的教育资源分类研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

多元视角的教育资源分类研究

唐明钊

吉首大学学报:社会科学版 - Journal of Jishou University(Social Sciences Edition), 2013, Issue S2, pp.177-179

ISSN: 1007-4074

Toàn văn sẵn có

10
智利国家档案资源与网络资源的利用 - The Utilization of National Archives Resources and Network Re- sources in Chile
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

智利国家档案资源与网络资源的利用 - The Utilization of National Archives Resources and Network Re- sources in Chile

高宇祥 ; Gao Yu-xiang

山西档案 - Archives of Shanxi, 2016, Issue 04, pp.123-124

ISSN: 1005-9652

Toàn văn sẵn có

11
挪威规避资源诅咒的经验及其启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

挪威规避资源诅咒的经验及其启示

景普秋 ; 范昊

经济学动态 - Economics Information, 2011, Issue 1, pp.148-152

ISSN: 1002-8390

Toàn văn sẵn có

12
资源民族主义与中国在拉丁美洲的投资安全
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

资源民族主义与中国在拉丁美洲的投资安全

王双

拉丁美洲研究 - Latin American Studies, 2015, Issue 05, pp.41-47

ISSN: 1002-6649

Toàn văn sẵn có

13
以企业为载体的科技资源整合与扩散研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以企业为载体的科技资源整合与扩散研究

张公一 ; 郗玉娟 ; 刘娜

社会科学战线 - Social Science Front bimonthly, 2017, Issue 06, pp.256-259

ISSN: 0257-0246

Toàn văn sẵn có

14
世界资源短缺问题的再思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

世界资源短缺问题的再思考

赵宏图

现代国际关系 - Contemporary International Relation, 2012, Issue 04, pp.56-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-6192

Toàn văn sẵn có

15
《边界与利益——少数民族文化旅游资源产权研究》
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《边界与利益——少数民族文化旅游资源产权研究》

云南民族大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Yunnan Nationalities University:Social Sciences, 2016, Vol.33(05), pp.F0002-F0002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-867X

Toàn văn sẵn có

16
国外以社区为基础的自然资源管理进展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

国外以社区为基础的自然资源管理进展

刘刚 ; 孔继君 ; 韩斌 ; 巩合德 ; 类延宝

广东农业科学 - Guangdong Agricultural Sciences, 2011, Vol.38(1), pp.254-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-874X

Toàn văn sẵn có

17
园艺作物种质资源管理及数据库建设研究综述
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

园艺作物种质资源管理及数据库建设研究综述

潘静娴 ; ; ; 宋韵琼 ; ; ; 张朝阳 ; ; ; 李蒙蒙 ; ; ; 崔丽洁

上海师范大学学报:自然科学版 - Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences), 2017, Vol.46(05), pp.762-768 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-5137

Toàn văn sẵn có

18
美国调查中东太平洋鲱鱼资源状况
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国调查中东太平洋鲱鱼资源状况

张平远(编译)

水产科技情报 - Fisheries Science & Technology Information, 2012, Vol.39(04), pp.216-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-1994

Toàn văn sẵn có

19
居家养老中资源整合问题——基于苏州的实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

居家养老中资源整合问题——基于苏州的实践

宋言奇

苏州大学学报:哲学社会科学版 - Academic Journal of Suzhou University(Philosophy and Social Sciences), 2015, Issue 01, pp.40-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4403

Toàn văn sẵn có

20
高校武术课教学资源库制作与应用研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校武术课教学资源库制作与应用研究

郭小晶

山东体育学院学报 - Journal of Shandong Physical Education Institute, 2016, Vol.32(01), pp.139-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-2076

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 203.331  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13.032)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (23)
 2. 1973đến1983  (817)
 3. 1984đến1994  (7.285)
 4. 1995đến2006  (68.170)
 5. Sau 2006  (127.033)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 人力资源  (9.601)
 2. 资源  (7.712)
 3. 人力资源管理  (7.185)
 4. 种质资源  (5.888)
 5. 资源配置  (4.773)
 6. 旅游资源  (3.574)
 7. 信息资源  (3.182)
 8. 矿产资源  (3.023)
 9. 资源共享  (2.813)
 10. 开发  (2.473)
 11. 资源开发  (2.308)
 12. 图书馆  (2.156)
 13. 利用  (1.985)
 14. 教育资源  (1.964)
 15. 资源整合  (1.798)
 16. 高校  (1.435)
 17. 教学资源  (1.423)
 18. 资源建设  (858)
 19. 科技资源  (493)
 20. 资源诅咒  (247)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 李强  (95)
 2. 王军  (89)
 3. 张勇  (81)
 4. 李健  (54)
 5. 张琳  (46)
 6. 李岩  (44)
 7. 刘涛  (36)
 8. 陈文新  (16)
 9. 周丹  (16)
 10. 孟卫东  (15)
 11. 景普秋  (11)
 12. 谢富纪  (10)
 13. 刘亚娟  (9)
 14. 陈宝江  (8)
 15. 黄瑞华  (6)
 16. 郑长江  (3)
 17. 傅为忠  (2)
 18. 涂勇  (2)
 19. 张承江  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (17.925)
 2. English  (670)
 3. Spanish  (50)
 4. Japanese  (46)
 5. Portuguese  (5)
 6. Dutch  (1)
 7. French  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 李强
 2. 王军
 3. 张勇
 4. 李健
 5. 张琳

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...