skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
通过课堂话语分析促进外语教师学习:一项实证案例研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

通过课堂话语分析促进外语教师学习:一项实证案例研究

张莲 ; 王艳

与外教学 - Foreign Languages and Their Teaching, 2014, Issue 03, pp.36-41

ISSN: 1004-6038

Truy cập trực tuyến

2
互动式英语课堂话语分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

互动式英语课堂话语分析

胡海娜

新校园:上旬刊, 2015, Issue 05, pp.19-19

ISSN: 1672-7711

Truy cập trực tuyến

3
外语课堂上交换的五种信息类型
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

外语课堂上交换的五种信息类型

杨雪燕

教学 - Foreign Language Education, 2009, Vol.30(1), pp.58-62

ISSN: 1000-5544

Truy cập trực tuyến

4
农村初中英语教师课堂话语分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

农村初中英语教师课堂话语分析

周华

山东师范大学外国学院学报:基础英教育, 2010, Issue 1, pp.40-44

ISSN: 1009-2536

Truy cập trực tuyến

5
外籍教师教学与文化适应研究 - The Research on Teaching and Acculturation of the Native English-speaking Teachers in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

外籍教师教学与文化适应研究 - The Research on Teaching and Acculturation of the Native English-speaking Teachers in China

曾凯 ; 宋岩 ; ZENG Kai, SONG Yan

辽宁师范大学学报:社会科学版 - Journal of Liaoning Normal University(Social Science Edition), 2012, Vol.35(06), pp.794-799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-1751

Truy cập trực tuyến

6
高职院校英语课堂话语分析(英文) - An Discourse Analysis of a Higher Vocational College English Classroom
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校英语课堂话语分析(英文) - An Discourse Analysis of a Higher Vocational College English Classroom

严丽 ; Yan Li

文学刊:外教育与教学, 2010, Issue 12, pp.134-136

ISSN: 1672-8610

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Tác giả 

 1. 曾凯  (1)
 2. 胡海娜  (1)
 3. ZENG Kai, SONG Yan  (1)
 4. 宋岩  (1)
 5. 王艳  (1)
 6. Yan Li  (1)
 7. 杨雪燕  (1)
 8. 张莲  (1)
 9. 严丽  (1)
 10. 周华  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 曾凯
 2. 胡海娜
 3. ZENG Kai, SONG Yan
 4. 宋岩
 5. 王艳

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...