skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
地方本科院校食品专业选修方向“订单式教育”人才培养新模式研究 - Local Undergraduate Colleges Study on the New Mode of Order form Education Talent Training in Food Specialty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地方本科院校食品专业选修方向“订单式教育”人才培养新模式研究 - Local Undergraduate Colleges Study on the New Mode of Order form Education Talent Training in Food Specialty

马国刚 ; MA Guogang

农产品加工(上) - Farm Products Processing, 2017, Issue 03, pp.72-73

ISSN: 1671-9646

Truy cập trực tuyến

2
关于订单式教育与校企双方责任的思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于订单式教育与校企双方责任的思考

周敏 ; 钱华 ; 陈洪梅

与职业 - Education and Vocation, 2007, Issue 5, pp.28-29

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

3
“校院系”改革背景下财务管理(本科)专业人才培养机制优化研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“校院系”改革背景下财务管理(本科)专业人才培养机制优化研究

贾万军 ; ; ; 刘伟华

长江丛刊 - Yangtze River Series, 2017, Issue 18, pp.184-184

ISSN: 2095-7483

Truy cập trực tuyến

4
“订单式”培养模式下的院校发展策略 - The Development Strategy of Higher Vocational Academy With "Order Type" Mode
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“订单式”培养模式下的院校发展策略 - The Development Strategy of Higher Vocational Academy With "Order Type" Mode

孙桂涛 ; Sun Gui-tao Zhang Hui

现代技术 - Modern Educational Technology, 2007, Vol.17(6), pp.94-96

ISSN: 1009-8097

Truy cập trực tuyến

5
时政视窗
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

时政视窗

现代远程研究 - Modern Distance Education Research, 2005, Issue 3, pp.69-69

ISSN: 1009-5195

Truy cập trực tuyến

6
质疑订单式教育:来自高职学生的声音
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

质疑订单式教育:来自高职学生的声音

夏润亭 ; 黄立志

与职业 - Education and Vocation, 2006, Issue 28, pp.73-73

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

7
高职院校实施订单式教育需要注意的几个问题
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校实施订单式教育需要注意的几个问题

施祝斌

与职业 - Education and Vocation, 2005, Issue 4, pp.32-33

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

8
以就业为导向办好职业教育
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以就业为导向办好职业教育

刘建秋 ; 何建平 ; 李红英

与职业 - Education and Vocation, 2004, Issue 14, pp.73-74

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

9
地方性高等院校基于订单教育模式的特色专业建设研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地方性高等院校基于订单教育模式的特色专业建设研究

黄冰

职业时空 - Career Horizon, 2010, Issue 1, pp.22-23

ISSN: 1672-8963

Truy cập trực tuyến

10
高职订单式教育的探索与实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职订单式教育的探索与实践

赵岩 ; 英鹏程 ; 佟宇夫

机械职业, 2008, Issue 6, pp.14-15

ISSN: 1007-1776

Truy cập trực tuyến

11
技能型紧缺人才培养的实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

技能型紧缺人才培养的实践

袁永富

机械职业, 2004, Issue 10, pp.27-28

ISSN: 1007-1776

Truy cập trực tuyến

12
高职订单式教育培养模式探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职订单式教育培养模式探讨

成丙旭 ; 王晖

职业时空 - Career Horizon, 2006, Vol.2(08X), pp.50-51

ISSN: 1672-8963

Truy cập trực tuyến

13
高职教育培养模式探讨 - On the Cultivation Mode of Vocational College Education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职教育培养模式探讨 - On the Cultivation Mode of Vocational College Education

毛志伟 ; MAO Zhi-wei

浙江纺织服装职业技术学院学报 - Journal of Zhejiang Textile & Fashion College, 2008, Vol.7(4), pp.81-83

ISSN: 1674-2346

Truy cập trực tuyến

14
旅游高职院校实施“订单式教育”的措施
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

旅游高职院校实施“订单式教育”的措施

孙艳红

职业时空 - Career Horizon, 2005, Issue 18, pp.54-55

ISSN: 1672-8963

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2005  (3)
 3. 2006đến2006  (2)
 4. 2007đến2008  (4)
 5. Sau 2008  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 王晖
 2. 周敏
 3. 赵岩
 4. 佟宇夫
 5. 孙艳红

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...