skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

數學外觀(Math Presentation)之e化

魏士豐; 許昌旺 ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

XML Linking Language的探討與應用 ; The Study and Applications of XML Linking Language

顏增 ; Yen, Tseng - Chang; 許昌旺 ; Felix Hsu ; 中興大學

Toàn văn sẵn có

3
油菜新品种92-7-58特性及栽培要点
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

油菜新品种92-7-58特性及栽培要点

何明德 ; 胡云峰 ; 苏桦 ; 许

现代农业科技, 1998, Issue 9

ISSN: 1007-5739

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

XML Linking Language 的探討與應用 ; The Study and Applications of XML Linking Language

顏增 ; Yen, Tseng - Chang; 許昌旺 ; Felix Hsu ; 中興大學

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multithread 伺服器效益評估 ; Multithread Font Server Performance

張勝哲 ; Chang, Sheng Che; 許昌旺 ; Chu Chung-Wang ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

中興中文的再整合 - Emacs 中文環境 ; The Chung-Hsing Chinese Integrated Again - Emacs Chinese Environment

李幸宏 ; Lee, Xing - Hong; 許昌旺, 高勝助 ; Char Ming-I ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

中文多媒體電子郵件與傳真 - Xmh 圖形介面 ; The Chinese multimedia e-mail and fax - Xmh graphic interface

徐和敬 ; Shyu, Her - Jing; 許昌旺, 高勝助 ; Char Ming-I ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

中英文電子郵遞系統 ; Extend E-mail System with Chinese Capability

蔡淑韻 ; S. Y. Chai; 許昌旺 ; Felix. Hsu ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

以 Mach 作業系統建立網路上的中文字型伺服器 ; Building A Chinese Font Server Based on Mach

鄭凱豪 ; Cheng, Kai - Hao; 許昌旺 ; Felix Hsu ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

中文印刷與排版 -- TeX 的中文化 ; The Naturalization of TeX

顏增 ; Yen, Tseng - Chang; 許昌旺 ; Felix Hsu ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

BASH----個新的強化殼體程式

周世宏 ; Zhou, Shi - Hong; 許昌旺 ; Xu,Chang-Wang ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

壓水式冷卻水泵熱套管與主軸熱循環龜裂之壽命評估 ; Pwr Reactor Coolant Pump of Pump Shaft and Thermal Sleeve for Thermal Cycles Fracture Mechanics Evaluation

陳焜燦;丁鯤;; 行政院原子能委員會;中興大學應用數學研究所

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (1)
 2. 1993đến1993  (1)
 3. 1994đến1996  (2)
 4. 1997đến1998  (4)
 5. Sau 1998  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. Chinese  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 許昌旺
 2. 國立中興大學
 3. Felix Hsu
 4. Yen, Tseng - Chang
 5. 顏增昌

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...