skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 398  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
三维高斯射线束观测系统照明及优化方法研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维高斯射线束观测系统照明及优化方法研究

殷厚成 ; 邓飞

石油物探 - Geophysical Prospecting For Petroleum, 2015, Vol.54(04), pp.376-381

ISSN: 1000-1441

Truy cập trực tuyến

2
地震采集观测系统的构建与优选
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地震采集观测系统的构建与优选

李伟波 ; 胡永贵 ; 张少华

石油地球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 2012, Vol.47(06), pp.845-848

ISSN: 1000-7210

Truy cập trực tuyến

3
地震资料观测系统定义软件的研究与开发
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地震资料观测系统定义软件的研究与开发

祝媛媛 ; 陈楠

矿产与地质 - Mineral Resources and Geology, 2016, Vol.30(02), pp.297-301

ISSN: 1001-5663

Truy cập trực tuyến

4
煤田地震勘探转换波观测系统设计与评价
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

煤田地震勘探转换波观测系统设计与评价

杜文凤 ; 彭苏萍 ; 勾精为 ; 何登科 ; 卢勇旭 ; DU Wen-feng;PENG Su-ping;GOU Jing-wei;HE Deng-kei;LU Yong-xu;State Key Laboratory of Coal Resources and Safe Mining,China University of Mining and Technology( Beijing)

煤炭学报 - Journal of China Coal Society, 2015, Issue 06, pp.1428-1434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-9993

Truy cập trực tuyến

5
观测系统综合质量因子分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

观测系统综合质量因子分析

赵虎 ; 尹成 ; 魏福吉 ; 杨晶 ; 徐维秀 ; 李忠

石油地球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 2015, Vol.50(06), pp.1037-1041

ISSN: 1000-7210

Truy cập trực tuyến

6
GD地区火成岩地震采集方法研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GD地区火成岩地震采集方法研究

成云 ; 朱峰 ; 李亚斌

石油天然气学报 - Journal of Oil and Gas Technology, 2010, Vol.32(5), pp.224-226

ISSN: 1000-9752

Truy cập trực tuyến

7
基于CRP不规则二维地震采集方法研究 - Research of CRP-based irregular 2D seismic acquisition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于CRP不规则二维地震采集方法研究 - Research of CRP-based irregular 2D seismic acquisition

赵虎 ; 尹成 ; 何光明 ; 陈爱萍 ; 敬龙江 ; Zhao Hu;Yin Cheng;He Guang-Ming;Chen Ai-Ping;Jing Long-Jiang

应用地球物理:英文版 - Applied Geophysics, 2015, Vol.12(01), pp.73-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-7975

Truy cập trực tuyến

8
地震勘探观测系统成像效果量化分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地震勘探观测系统成像效果量化分析

刘斌 ; 宋智强 ; 段卫星 ; 陈吴金 ; 陶夏妍

石油地球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 2015, Vol.50(02), pp.207-212

ISSN: 1000-7210

Truy cập trực tuyến

9
地震正演模拟技术在观测系统设计中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地震正演模拟技术在观测系统设计中的应用

魏燕

石油天然气学报 - Journal of Oil and Gas Technology, 2012, Vol.34(5X), pp.206-209

ISSN: 1000-9752

Truy cập trực tuyến

10
高邮凹陷北斜坡火成岩地震采集方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高邮凹陷北斜坡火成岩地震采集方法

晁如佑 ; 成云 ; 查亮 ; 慕伟

石油天然气学报 - Journal of Oil and Gas Technology, 2012, Vol.34(5X), pp.213-216

ISSN: 1000-9752

Truy cập trực tuyến

11
炮检距属性的非均匀性系数分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

炮检距属性的非均匀性系数分析

赵虎 ; 尹成 ; 陈光明 ; 李轩波

石油地球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 2011, Vol.46(1), pp.22-27

ISSN: 1000-7210

Truy cập trực tuyến

12
海上全方位圆形观测系统设计与评价
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

海上全方位圆形观测系统设计与评价

王丽萍 ; 顾汉明 ; 李鹏 ; 刘春成 ; 刘志斌

石油地球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 2015, Vol.50(06), pp.1042-1047

ISSN: 1000-7210

Truy cập trực tuyến

13
宇宙射线土壤水分观测方法在黄土高原草地植被的应用 - APPLICATION OF COSMIC-RAY METHOD TO SOIL MOISTURE MEASUREMENT OF GRASSLAND IN THE LOESS PLATEAU
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

宇宙射线土壤水分观测方法在黄土高原草地植被的应用 - APPLICATION OF COSMIC-RAY METHOD TO SOIL MOISTURE MEASUREMENT OF GRASSLAND IN THE LOESS PLATEAU

赵纯 ; 袁国富 ; 刘晓 ; 邵明安 ; 易小波 ; Zhao Chun, Yuan Guofu, Liu Xiao, Shao Mingan, Yi Xiaobo

土壤学报 - Acta Pedologica Sinica, 2015, Vol.52(06), pp.1438-1444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0564-3929

Truy cập trực tuyến

14
双复杂地区三维地震勘探采集设计方法研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

双复杂地区三维地震勘探采集设计方法研究

姜远升 ; 刘兵 ; 王海波

石油天然气学报 - Journal of Oil and Gas Technology, 2012, Vol.34(09), pp.53-58

ISSN: 1000-9752

Truy cập trực tuyến

15
大型港口航运区特殊观测系统设计及应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大型港口航运区特殊观测系统设计及应用

李晓东 ; 祝文亮 ; 陈浩林 ; 翟桐立 ; 叶苑权 ; 刘军 ; 张洪军 ; 牛金福

石油地球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 2011, Vol.46(1), pp.1-5

ISSN: 1000-7210

Truy cập trực tuyến

16
五号桩地区滩浅海高精度三维地震采集技术
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

五号桩地区滩浅海高精度三维地震采集技术

邸志欣 ; 丁伟 ; 吕公河 ; 刘怀山 ; 段卫星 ; 刘斌

石油物探 - Geophysical Prospecting For Petroleum, 2012, Vol.51(04), pp.388-397

ISSN: 1000-1441

Truy cập trực tuyến

17
基于局部相似属性的数据依赖地震照明分析方法简
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于局部相似属性的数据依赖地震照明分析方法简

赵贤正 ; 刘国昌 ; 史原鹏 ; 高园 ; 常建华 ; 王四成

石油地球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 2016, Issue 06, pp.1062-1068

ISSN: 1000-7210

Truy cập trực tuyến

18
滩浅海地区海底电缆地震采集正交束线观测系统分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

滩浅海地区海底电缆地震采集正交束线观测系统分析

张建峰 ; 龚旭东 ; 杨志国 ; 王志亮

石油物探 - Geophysical Prospecting For Petroleum, 2012, Vol.51(03), pp.280-284

ISSN: 1000-1441

Truy cập trực tuyến

19
正演模拟碳酸盐岩缝洞型储层反射特征
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

正演模拟碳酸盐岩缝洞型储层反射特征

马灵伟 ; 顾汉明 ; 李宗杰 ; 吕姗姗

石油地球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 2015, Vol.50(02), pp.290-297

ISSN: 1000-7210

Truy cập trực tuyến

20
基于叠前偏移的观测系统优化设计及应用效果
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于叠前偏移的观测系统优化设计及应用效果

姚江 ; 徐雷良

石油物探 - Geophysical Prospecting For Petroleum, 2011, Vol.50(06), pp.589-594

ISSN: 1000-1441

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 398  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (41)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (9)
 2. 1997đến2001  (23)
 3. 2002đến2006  (74)
 4. 2007đến2012  (143)
 5. Sau 2012  (149)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (396)
 2. Luận án, luận văn  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (67)
 2. English  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 管路平
 2. 刘学伟
 3. 尹成
 4. 吕公河
 5. 碗学俭

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...