skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 235  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
牛乳中诺氟沙星的钇(Ⅲ)离子荧光增敏测定法 - Determination of norfloxacin in milk by yttrium(Ⅲ)-sensitized fluorimetry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

牛乳中诺氟沙星的钇(Ⅲ)离子荧光增敏测定法 - Determination of norfloxacin in milk by yttrium(Ⅲ)-sensitized fluorimetry

易艳妮 ; 陈浩波 ; YI Yan-ni,CHEN Hao-bo School of Public Health, Guangzhou Medical University, Guangzhou , Guangdong 510182, China

环境与健康杂志 - Journal of Environment and Health, 2015, Vol.32(07), pp.626-628

ISSN: 1001-5914

Truy cập trực tuyến

2
铜-氧氟沙星荧光体系测定氧氟沙星 - Determination of Ofloxacin by the Cuprum( II ) Ion Fluorescence Probe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

铜-氧氟沙星荧光体系测定氧氟沙星 - Determination of Ofloxacin by the Cuprum( II ) Ion Fluorescence Probe

钟惠萍 ; 陈素艳 ; 邓清莲 ; ZHONG Hui-Ping CHENG Su-Yan DENG Qing-Lian

谱实验室 - Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory, 2012, Vol.29(06), pp.3931-3933

ISSN: 1004-8138

Truy cập trực tuyến

3
原子荧光光度法测定地表水中重金属锑的研究 - Determination of Antimony in Surface Water by Atomic Fluorescence Spectrometer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

原子荧光光度法测定地表水中重金属锑的研究 - Determination of Antimony in Surface Water by Atomic Fluorescence Spectrometer

赵赛君 ; ZHAO Sai-jun

中国给水排水 - China Water & Wastewater, 2016, Vol.32(17), pp.148-151

ISSN: 1000-4602

Truy cập trực tuyến

4
罗丹明内酰胺和铜离子荧光法检测人工湿地中的磷酸根离子 - Rhodamine Spirolactam and Copper Ion-based Fluorometric Detection of Phosphate in Artificial Wetlands
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

罗丹明内酰胺和铜离子荧光法检测人工湿地中的磷酸根离子 - Rhodamine Spirolactam and Copper Ion-based Fluorometric Detection of Phosphate in Artificial Wetlands

杨慧 ; 郑林玲 ; 李原芳 ; 黄承志 ; YANG Hui,ZHENG Lin-Ling,LI Yuan-Fang,HUANG Cheng-Zhi 1 2

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2012, Vol.40(11), pp.1715-1719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
氧化石墨烯-亚甲基蓝体系荧光光度法灵敏测定铋(Ⅲ)离子 - Sensitive Determination of Bi3+by Spectrofluorimetry Based on Graphene Oxide-Methylene Blue System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

氧化石墨烯-亚甲基蓝体系荧光光度法灵敏测定铋(Ⅲ)离子 - Sensitive Determination of Bi3+by Spectrofluorimetry Based on Graphene Oxide-Methylene Blue System

翟秋阁 ; 郭鹏 ; 周琳 ; 刘彦明 ; ZHAI Qiu-ge, GUO Peng, ZHOU Lin, LIU Yan-ming

谱学与谱分析 - Spectroscopy and Spectral Analysis, 2014, Vol.34(08), pp.2152-2156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593

Truy cập trực tuyến

6
混酸捕集-原子荧光光度法测定主流烟气中砷、汞和铅含量 - Determination of Arsenic, Mercury and Lead in Cigarette Mainstream Smoke by Atomic Fluorescence Spectrometry Method with Nitric Acid and Hydrochloric Acid Solutions Trapping
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

混酸捕集-原子荧光光度法测定主流烟气中砷、汞和铅含量 - Determination of Arsenic, Mercury and Lead in Cigarette Mainstream Smoke by Atomic Fluorescence Spectrometry Method with Nitric Acid and Hydrochloric Acid Solutions Trapping

吴玉萍 ; 孔光辉 ; 赵立红 ; 刘亚丽 ; 陈萍 ; 夏振远 ; WU Yu-ping,KONG Guang-hui,ZHAO Li-hong,LIU Ya-li, CHEN Ping,XIA Zhen-yuan

西南农业学报 - Southwest China Journal of Agricultural Sciences, 2013, Issue 01, pp.353-357

ISSN: 1001-4829

Truy cập trực tuyến

7
化妆品中锑的干灰化消解-氢化物原子荧光光度测定法 - Determination of antimony in cosmetics by dry ashing digestion-hydride generation atomic fluorescence spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

化妆品中锑的干灰化消解-氢化物原子荧光光度测定法 - Determination of antimony in cosmetics by dry ashing digestion-hydride generation atomic fluorescence spectrometry

柳玉红 ; 李婷 ; 王萍 ; 李洁 ; 吴大南 ; LIU Yu-hong, LI Ting, WANG Ping, LI Jie, WU Da-nan. Institute of Environmental Health, Beijing Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100013, China

环境与健康杂志 - Journal of Environment and Health, 2013, Vol.30(05), pp.442-444

ISSN: 1001-5914

Truy cập trực tuyến

8
以铕离子为荧光探针测定痕量环丙沙星 - DETERMINATION OF TRACE CIPROFLOXACIN USING EUROPIUM ION AS FLUORESCENT PROBE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以铕离子为荧光探针测定痕量环丙沙星 - DETERMINATION OF TRACE CIPROFLOXACIN USING EUROPIUM ION AS FLUORESCENT PROBE

苗延虹 ; MIAO Yan - hong

山东农业大学学报:自然科学版 - Journal of Shandong Agricultural University, 2012, Issue 03, pp.393-399

ISSN: 1000-2324

Truy cập trực tuyến

9
氢化物原子荧光光度法测定水中硒方法的改进 - Improvement of Determination of Selenium in Water by Hydride Generation-Atomic Fluorescence Spectrophotometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

氢化物原子荧光光度法测定水中硒方法的改进 - Improvement of Determination of Selenium in Water by Hydride Generation-Atomic Fluorescence Spectrophotometry

彭太丁 ; 莫通伟 ; 蔡凌云 ; PENG Tai-Ding MO Tong-Wei CAI Ling-Yun aa

谱实验室 - Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory, 2012, Vol.29(03), pp.1491-1493

ISSN: 1004-8138

Truy cập trực tuyến

10
氢化物发生-原子荧光光度法测定动物性食品中砷的含量 - Determination of arsenic in animal foodstuff using hydride generation - atomic fluorescence spectrophotometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

氢化物发生-原子荧光光度法测定动物性食品中砷的含量 - Determination of arsenic in animal foodstuff using hydride generation - atomic fluorescence spectrophotometry

赵方红 ; 秦顺义 ; 姚婉 ; 刘丽娜 ; ZHAO Fanghong, QIN Shunyi, YAO Wan, LIU Lina

黑龙江畜牧兽医 - Heilongjiang Animal Science And veterinary Medicine, 2016, Issue 09, pp.276-278

ISSN: 1004-7034

Truy cập trực tuyến

11
水浴消解-原子荧光光度法测定农产品中的汞 - Determination of Mercury in Agricultural Products by Atomic Fluoresence Spectrometer Using Water Bath Counteraction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

水浴消解-原子荧光光度法测定农产品中的汞 - Determination of Mercury in Agricultural Products by Atomic Fluoresence Spectrometer Using Water Bath Counteraction

田翠 ; 李仕钦 ; 陈光亮 ; 朱毓华 ; 赵耀 ; 郑海芳 ; 刘霜 ; 罗小娇 ; 张维娜 ; 金伟 ; 张强 ; TIAN Cui, LI Shi-qing, CHEN Guang-liang et al

安徽农业科学 - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2015, Vol.43(31), pp.31-32

ISSN: 0517-6611

Truy cập trực tuyến

12
氢化物发生—原子荧光法测定沼液中铅含量的研究 - Determination of Lead in Biogas Slurry by Hydride Generation-atomic Fluorescence Spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

氢化物发生—原子荧光法测定沼液中铅含量的研究 - Determination of Lead in Biogas Slurry by Hydride Generation-atomic Fluorescence Spectrometry

张光霞 ; 刘书新 ; 何海成 ; 段文凤 ; 丁虎 ; 张洁 ; ZHANG Guang-xia et al

安徽农业科学 - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2012, Vol.40(19), pp.10098-10099

ISSN: 0517-6611

Truy cập trực tuyến

13
Vulcan84全自动样品消解和稀释系统-原子荧光光度法测定大米中的硒含量 - Determination of selenium content in rice by using the system of Vulcan84 automatic digestion and dilution of sample and atomic fluorescence spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vulcan84全自动样品消解和稀释系统-原子荧光光度法测定大米中的硒含量 - Determination of selenium content in rice by using the system of Vulcan84 automatic digestion and dilution of sample and atomic fluorescence spectrometry

董娜 ; 霍岩 ; 丛铎 ; 杜桂华 ; Dong Na , Huo Yan , Cong Duo , Du Guihua

粮食与饲料工业 - Cereal & Feed Industry, 2014, Issue 08, pp.64-66

ISSN: 1003-6202

Truy cập trực tuyến

14
梵净山显齿蛇葡萄叶及土壤中硒含量分析 - Contents of Selenium in Leaves of Ampelosis grossedentata and the Soil from Fanjing Mountains
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

梵净山显齿蛇葡萄叶及土壤中硒含量分析 - Contents of Selenium in Leaves of Ampelosis grossedentata and the Soil from Fanjing Mountains

张妮 ; 何磊磊 ; 余正文 ; ZHANG Ni,HE Lei-lei,YU Zheng-wen

湖北农业科学 - Hubei Agricultural Sciences, 2014, Vol.53(11), pp.2642-2643

ISSN: 0439-8114

Truy cập trực tuyến

15
荧光光度法在瘤胃原虫对细菌吞噬作用研究中的应用 - Application of Spectrofluorimetry in Studying Phagocytosis of Rumen Protozoa on Bacteria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

荧光光度法在瘤胃原虫对细菌吞噬作用研究中的应用 - Application of Spectrofluorimetry in Studying Phagocytosis of Rumen Protozoa on Bacteria

王欢莉 ; 王洪荣 ; 刘翔 ; 宋荣渊 ; 王剑飞 ; 姜小波 ; WANG Huanli WANG Hongrong LIU Xiang SONG Rongyuan WANG Jianfei JIANG Xiaobo

动物营养学报 - Acta Zoonutrimenta Sinica, 2010, Vol.22(3), pp.611-615

ISSN: 1006-267X

Truy cập trực tuyến

16
钇(Ⅲ)-培氟沙星的荧光特性研究及培氟沙星含量的测定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钇(Ⅲ)-培氟沙星的荧光特性研究及培氟沙星含量的测定

平红 ; 李宏坤 ; 李永吉 ; 孔德龙 ; 崔汶玉 ; 孙春燕

黑龙江畜牧兽医 - Heilongjiang Animal Science And veterinary Medicine, 2010, Issue 12, pp.133-135

ISSN: 1004-7034

Truy cập trực tuyến

17
华北四省市禽蛋和牛奶中硒含量调查 - An investigation of selenium contents in poultry eggs and milk from four provinces and cities of North China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

华北四省市禽蛋和牛奶中硒含量调查 - An investigation of selenium contents in poultry eggs and milk from four provinces and cities of North China

赵方红 ; 秦顺义 ; 秦建华 ; 姚婉 ; 刘丽娜 ; ZHAO Fanghong, QIN Shunyi QIN Jianhua, YAO Wan, LIU Lina

黑龙江畜牧兽医 - Heilongjiang Animal Science And veterinary Medicine, 2016, Issue 04, pp.276-278

ISSN: 1004-7034

Truy cập trực tuyến

18
不同辐照下大豆胰蛋白酶抑制剂荧光的小波分析 - Wavelet analysis on the spectrum of soybean trypsin inhibitor under different dose of 60Co-γ irradition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不同辐照下大豆胰蛋白酶抑制剂荧光的小波分析 - Wavelet analysis on the spectrum of soybean trypsin inhibitor under different dose of 60Co-γ irradition

卢礼萍 ; 朱旭东 ; 魏良淑 ; 李明 ; 马保亮 ; LU Li-ping,ZHU Xu-dong,WEI Liang-shu,LI Ming,MA Bao-liang

甘肃农业大学学报 - Journal of Gansu Agricultural University, 2011, Vol.46(2), pp.147-151

ISSN: 1003-4315

Truy cập trực tuyến

19
免疫亲和层析净化荧光光度法快速检测鸡饲料中黄曲霉毒素 - Rapid detection of aflatoxins in chicken feed using immunoaffinity chromatography purification by fluorescence spectrophotometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

免疫亲和层析净化荧光光度法快速检测鸡饲料中黄曲霉毒素 - Rapid detection of aflatoxins in chicken feed using immunoaffinity chromatography purification by fluorescence spectrophotometry

王勇 ; 陈定虎 ; 张宪臣 ; 张朋杰 ; 蒋跃明 ; 李蓉 ; 杨芳 ; 卢俊文 ; Wang Yong1 , Chen Dinghu1 , Zhang Xianchen1 , Zhang PengjieI , Jiang Yueming2 , Li Rong1 , Yang Fang' , Lu Junwen'

粮食与饲料工业 - Cereal & Feed Industry, 2013, Issue 11, pp.62-64

ISSN: 1003-6202

Truy cập trực tuyến

20
湿法消解-原子荧光光度法测定大虾总砷不确定度评定 - Determination of Total Arsenic Uncertainty in Prawns by Wet Digestion-Atomic Fluorescence Spectrophotometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

湿法消解-原子荧光光度法测定大虾总砷不确定度评定 - Determination of Total Arsenic Uncertainty in Prawns by Wet Digestion-Atomic Fluorescence Spectrophotometry

徐燕红 ; XU Yan-hong

湖南农业科学 - Hunan Agricultural Sciences, 2015, Issue 10, pp.72-75

ISSN: 1006-060X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 235  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (111)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (32)
 2. 1994đến1998  (36)
 3. 1999đến2003  (46)
 4. 2004đến2009  (57)
 5. Sau 2009  (64)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (33)
 2. Chamorro  (1)
 3. English  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 江崇球
 2. 马红燕
 3. 任英
 4. 李建中
 5. 杜黎明

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...