skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 4.705  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
提升新闻记者综合素质势在必行
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

提升新闻记者综合素质势在必行

梁赞英

中国报业 - China Newspaper Industry, 2014, Issue 18, pp.46-47

ISSN: 1671-0029

Truy cập trực tuyến

2
试论马克思主义理论学科研究生综合素质的提升
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论马克思主义理论学科研究生综合素质的提升

穆艳杰

黑龙江高教研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2013, Vol.31(07), pp.142-144

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

3
浅谈如何提高新闻记者综合素质
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈如何提高新闻记者综合素质

孙红际

中国报业 - China Newspaper Industry, 2015, Issue 06, pp.77-78

ISSN: 1671-0029

Truy cập trực tuyến

4
论农民工综合素质的提升与对策
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论农民工综合素质的提升与对策

刘鹏举 ; 马腾

农业经济 - Agricultural Economy, 2013, Issue 06, pp.76-77

ISSN: 1001-6139

Truy cập trực tuyến

5
英语素质:科技期刊编辑的核心竞争力
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英语素质:科技期刊编辑的核心竞争力

赵丹

编辑之友, 2012, Issue 07, pp.92-94

ISSN: 1003-6687

Truy cập trực tuyến

6
关于全面提升体育“传媒人”基本素养的思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于全面提升体育“传媒人”基本素养的思考

赵枢

中国报业 - China Newspaper Industry, 2012, Issue 3X, pp.123-124

ISSN: 1671-0029

Truy cập trực tuyến

7
大学生综合素质培养模式研究与改革实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大学生综合素质培养模式研究与改革实践

魏萍

江苏高教 - Jiangsu Higher Education, 2011, Issue 2, pp.135-136

ISSN: 1003-8418

Truy cập trực tuyến

8
地方院校研究生综合素质提升途径研究与实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地方院校研究生综合素质提升途径研究与实践

刘洋 ; ; ; 高云 ; ; ; 迟道才 ; ; ; 高华

高等农业教育 - Higher Agricultural Education, 2017, Issue 05, pp.100-104

ISSN: 1002-1981

Truy cập trực tuyến

9
研究生综合素质评价体系构建探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

研究生综合素质评价体系构建探析

陈华森

教育与职业 - Education and Vocation, 2014, Issue 18, pp.171-172

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

10
论当代大学生的素质
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论当代大学生的素质

朱江 ; 王丽娟

东北师大学报:哲学社会科学版 - Journal of Northeast Normal University(Social Science), 2012, Issue 06, pp.280-282

ISSN: 1001-6201

Truy cập trực tuyến

11
浅谈大学计算机教学中学生综合素质的培养与提高
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈大学计算机教学中学生综合素质的培养与提高

聂韶华

教育与职业 - Education and Vocation, 2013, Issue 20, pp.176-177

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

12
浅谈如何提高新闻记者综合素质
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈如何提高新闻记者综合素质

孙红际

中国报业 - China Newspaper Industry, 2015, Issue 08, pp.62-63

ISSN: 1671-0029

Truy cập trực tuyến

13
《投资经济学》教学与学生综合素质培养
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《投资经济学》教学与学生综合素质培养

鲁钊阳

教育评论, 2013, Issue 03, pp.102-104

ISSN: 1004-1109

Truy cập trực tuyến

14
基于高职教师的综合素质培养
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于高职教师的综合素质培养

吴渤

山东社会科学 - Shandong Social Science, 2015, Issue S1, pp.148-149

ISSN: 1003-4145

Truy cập trực tuyến

15
高考改革与综合素质评价
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高考改革与综合素质评价

秦春华 ; 林莉

中国大学教学 - China University Teaching, 2015, Issue 07, pp.15-21

ISSN: 1005-0450

Truy cập trực tuyến

16
对高职学生综合素质培养的几点认识
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对高职学生综合素质培养的几点认识

鲁亚平 ; 胡平

高校理论战线 - Theoretical Front In Higher Education, 2012, Issue 10, pp.45-47

ISSN: 1002-4409

Truy cập trực tuyến

17
技师学院学生综合素质缺失探析与对策
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

技师学院学生综合素质缺失探析与对策

吴卫东

江苏高教 - Jiangsu Higher Education, 2016, Issue 05, pp.107-109

ISSN: 1003-8418

Truy cập trực tuyến

18
论高职学生综合素质教育的缺失与公共基础课程的作为
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论高职学生综合素质教育的缺失与公共基础课程的作为

刘忠洋 ; 刘晟蓝

湖南社会科学 - Hunan Social Sciences, 2014, Issue 02, pp.229-232

ISSN: 1009-5675

Truy cập trực tuyến

19
“任务驱动法”在课内实验课的实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“任务驱动法”在课内实验课的实践

徐琼

教育与职业 - Education and Vocation, 2011, Issue 3, pp.167-168

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

20
高等职业教育园林专业顶岗实习教学改革探索
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高等职业教育园林专业顶岗实习教学改革探索

肖雍琴

高等农业教育 - Higher Agricultural Education, 2013, Issue 04, pp.103-106

ISSN: 1002-1981

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.705  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (225)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (14)
 2. 1994đến1999  (387)
 3. 2000đến2005  (989)
 4. 2006đến2012  (1.556)
 5. Sau 2012  (1.759)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 刘志军
 2. 樊亚峤
 3. 王剑
 4. 陈国梁
 5. 张红霞

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...