skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
清除或劫持:细胞自噬与病毒感染
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

清除或劫持:细胞自噬与病毒感染

李趁 ; 付小哲 ; 李宁求 ; 林强 ; Li Chen;Fu Xiaozhe;Li Ningqiu;Lin Qiang;Pearl River Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, Key Laboratory of Fishery Drug Development, Ministry of Agriculture,Key Laboratory of Aquatic Animal Immune Technology;College of Fisheries and Life Science, Shanghai Ocean University;Freshwater...

基因组学与应用生物学 - Genomics and Applied Biology, 2015, Issue 11, pp.2345-2350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-568X

Truy cập trực tuyến

2
ROS与细胞自噬在Ⅱ型糖尿病中的生物学作用简
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROS与细胞自噬在Ⅱ型糖尿病中的生物学作用简

黄晓飞 ; 张琼

中国组织化学与化学杂志 - Chinese Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 2016, Issue 04, pp.366-370

ISSN: 1004-1850

Truy cập trực tuyến

3
自噬在不同强度运动影响关节软骨细胞功能中的作用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

自噬在不同强度运动影响关节软骨细胞功能中的作用

刘申申 ; 孔令达 ; 谭英杰 ; LIU Shen-shen;KONG Ling-da;TAN Ying-jie;School of Physical Education,Langfang Teachers University;Oriental College,Beijing University of Chinese Medicine

山东体育学院学报 - Journal of Shandong Sport University, 2015, Issue 02, pp.74-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-2076

Truy cập trực tuyến

4
缺氧复氧诱导自噬基因表达对滋养细胞生长的影响与机制
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

缺氧复氧诱导自噬基因表达对滋养细胞生长的影响与机制

陈国庆 ; 王晨虹 ; 朱雄珊 ; 洪小苹 ; 谭满凤 ; Chen Guoqing;Wang Chenhong;Zhu Xiongshan;Hong Xiaoping;Tan Manfeng;Department of Obstetrics,Maternity and Child Health Hospital of Shenzhen

基因组学与应用生物学 - Genomics and Applied Biology, 2015, Issue 10, pp.2084-2089 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-568X

Truy cập trực tuyến

5
自噬通路中mTOR、Beclin1与肿瘤关系研究的最新进展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

自噬通路中mTOR、Beclin1与肿瘤关系研究的最新进展

王远航 ; 夏盛源 ; 王芳 ; 张岚 ; Wang Yuanhang;Xia Shengyuan;Wang Fang;Zhang Lan;Department of Medical Genetics and Cell Biology, School of Basic Science, Guangzhou Medical University

基因组学与应用生物学 - Genomics and Applied Biology, 2015, Issue 08, pp.1656-1662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-568X

Truy cập trực tuyến

6
细胞自噬与肺纤维化
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

细胞自噬与肺纤维化

张效云 ; 李琦

生理科学进展 - Progress in Physiological Sciences, 2015, Vol.46(04), pp.314-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0559-7765

Truy cập trực tuyến

7
细胞自噬对牛病毒性腹泻病毒复制的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

细胞自噬对牛病毒性腹泻病毒复制的影响

宫晓炜 ; 郑福英 ; 陈启伟 ; 刘永生 ; 李兆才 ; 周继章 ; 才学鹏 ; 殷宏 ; GONG Xiao-wei;ZHENG Fu-ying;CHEN Qi-wei;LIU Yong-sheng;LI Zhao-cai;ZHOU Ji-zhang;CAI Xue-peng;YIN Hong;State Key Laboratory of Veterinary Etiological Biology,Bacterial Disease in Grazing Animal Team ,Lanzhou Veterinary Research Institute,Chinese Academy of Agricultural Sciences

畜牧兽医学报 - Chinese Journal of Animal and Veterinary Sciences, 2015, Issue 07, pp.1201-1207

ISSN: 0366-6964

Truy cập trực tuyến

8
细胞自噬与胞内病原体感染相互作用的研究进展 - Research Progress on the Interaction between Cell Autophagy and Intracellular Pathogen Infection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

细胞自噬与胞内病原体感染相互作用的研究进展 - Research Progress on the Interaction between Cell Autophagy and Intracellular Pathogen Infection

李静 ; 李小康 ; 何雷 ; 贾艳艳 ; 余祖华 ; 郁川 ; 陈松彪 ; 颜云飞 ; 张春杰 ; 程相朝 ; 李银聚 ; 吴庭才 ; LI Jing , LI Xiao-kang, HE Lei , JIA Yan-yan , YU Zu-hua , YU Chuan , CHEN Song-biao , YAN Yun-fei, ZHANG Chun-jie, CHENG Xiang-chao , LI Yin-ju, WU Ting-cai

中国畜牧兽医 - China Animal Husbandry & Veterinary Medicine, 2014, Vol.41(09), pp.265-268

ISSN: 1671-7236

Truy cập trực tuyến

9
小麦重要自噬相关基因 ATG18 的鉴定和表达分析 - Identification of Wheat Key Autophagy-Related Factor ATG18 and Profiling of Their Expression Under Biotic and Abiotic Stresses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

小麦重要自噬相关基因 ATG18 的鉴定和表达分析 - Identification of Wheat Key Autophagy-Related Factor ATG18 and Profiling of Their Expression Under Biotic and Abiotic Stresses

孙鸿 ; 张微 ; 卫晓静 ; 王华忠 ; SUN Hong, ZHANG Wei, WEI Xiao-jing, WANG Hua-zhong

中国农业科学 - Scientia Agricultura Sinica, 2014, Vol.47(09), pp.1657-1669 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0578-1752

Truy cập trực tuyến

10
雷帕霉素下调光老化成纤维细胞老化表型的初步研究 - Effect of rapamycin in the downregulation of photo-aging mouse fibroblasts phenotype: a preliminary study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

雷帕霉素下调光老化成纤维细胞老化表型的初步研究 - Effect of rapamycin in the downregulation of photo-aging mouse fibroblasts phenotype: a preliminary study

秦登科 ; 贾传龙 ; 卢勇舟 ; 杨清建 ; 陈亮 ; 吴心愿 ; 任润健 ; 朱晶晶 ; 郭妤 ; 杨平 ; 周轶群 ; 毕波 ; 朱宁文 ; 刘天一 ; QIN Deng-ke, JIA Chuan-long, LU Yong-zhou, YANG Qiug-jian, CHEN Liang, WU Xin-yuan, REN Run-jian, ZHU Jing-jing, GUO Yu, YANG Ping, ZHOU Yi-qun, BI Bo, ZHU Ning-wen, LIU Tian-yi.

中国美容整形外科杂志 - Chinese Journal of Aesthetic and Plastic Surgery, 2017, Vol.28(08), pp.499-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-7040

Truy cập trực tuyến

11
磷酸果糖激酶缺陷损伤类风湿性关节炎T细胞ATP的产生、自噬与氧化还原平衡
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

磷酸果糖激酶缺陷损伤类风湿性关节炎T细胞ATP的产生、自噬与氧化还原平衡

邓嘉成

生理科学进展 - Progress in Physiological Sciences, 2014, Vol.45(01), pp.31-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0559-7765

Truy cập trực tuyến

12
TMV侵染烟草诱导寄主产生细胞自噬 - Tobacco mosaic virus infection on tobacco plants induces autophagy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TMV侵染烟草诱导寄主产生细胞自噬 - Tobacco mosaic virus infection on tobacco plants induces autophagy

刘伟 ; 李方方 ; 孙航军 ; 王耀锋 ; 余广宏 ; 王凤龙 ; 钱玉梅 ; 杨金广 ; LIU Wei1, LI Fang-fang1, SUN Hang-jun1, WANG Yao-feng2, YU Guang-hong3, WANG Feng-long1, QIAN Yu-mei1, YANG Jin-guang1

植物病理学报 - Acta Phytopathologica Sinica, 2016, Vol.46(06), pp.759-766 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0412-0914

Truy cập trực tuyến

13
显微镜技术在植物细胞自噬研究中的应用 - Application of microscopic techniques in investigating plant cell autophagy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

显微镜技术在植物细胞自噬研究中的应用 - Application of microscopic techniques in investigating plant cell autophagy

蔡霞 ; 方晓艾 ; 田兰婷 ; 赵雪艳 ; CAI Xia, FANG Xiao-ai, TIAN Lan-ting, ZHAO Xue-yan

电子显微学报 - Journal of Chinese Electron Microscopy Society, 2016, Vol.35(02), pp.180-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-6281

Truy cập trực tuyến

14
细胞自噬机制与植物天然性免疫研究进展 - Advances in autophagy and plant innate immunity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

细胞自噬机制与植物天然性免疫研究进展 - Advances in autophagy and plant innate immunity

席兴字 ; XI Xing-zi

广东农业科学 - Guangdong Agricultural Sciences, 2012, Vol.39(11), pp.235-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-874X

Truy cập trực tuyến

15
酿酒酵母脂滴代谢突变体中细胞自噬缺陷检测条件的比较 - Comparison of the detection conditions for measuring autophagy defects in lipid metabolism mutant in Saccharomyces cerevisiae
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

酿酒酵母脂滴代谢突变体中细胞自噬缺陷检测条件的比较 - Comparison of the detection conditions for measuring autophagy defects in lipid metabolism mutant in Saccharomyces cerevisiae

尤伟名 ; 朱小龙 ; 梁永恒 ; YOU Weiming, ZHU Xiaolong, LIANG Yongheng

南京农业大学学报 - Journal of Nanjing Agricultural University, 2017, Vol.40(03), pp.425-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-2030

Truy cập trực tuyến

16
细胞自噬的研究进展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

细胞自噬的研究进展

李红园 ; 魏丽娟 ; 魏占勇 ; 刘欣 ; 宋婷婷

畜牧与兽医 - Animal Husbandry & Veterinary Medicine, 2015, Issue 05, pp.143-146

ISSN: 0529-5130

Truy cập trực tuyến

17
病毒与细胞的互作——自噬
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

病毒与细胞的互作——自噬

丁铲

中国家禽 - China Poultry, 2012, Vol.34(16), pp.1-5

ISSN: 1004-6364

Truy cập trực tuyến

18
幽门螺杆菌鞭毛的分离鉴定及对巨噬细胞自噬功能影响的初步研究 - The isolation and identification of Helicobacterium pylori flagella and its effect on macrophage autophagy function
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

幽门螺杆菌鞭毛的分离鉴定及对巨噬细胞自噬功能影响的初步研究 - The isolation and identification of Helicobacterium pylori flagella and its effect on macrophage autophagy function

张晋玲 ; 罗微 ; 谷海瀛 ; ZHANG Jinling1, LUO Wei2, GU Haiying3

免疫学杂志 - Immunological Journal, 2016, Vol.32(10), pp.917-920

ISSN: 1000-8861

Truy cập trực tuyến

19
ROS与细胞自噬在Ⅱ型糖尿病中的生物学作用 - The biological effects of ROS and autophagy in Type II Diabetes mellitus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROS与细胞自噬在Ⅱ型糖尿病中的生物学作用 - The biological effects of ROS and autophagy in Type II Diabetes mellitus

黄晓飞 ; 张琼 ; Huang Xiaofei1 , Zhang Qiong 1, 2

中国组织化学与化学杂志 - Chinese Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 2016, Vol.25(04), pp.366-370

ISSN: 1004-1850

Truy cập trực tuyến

20
类猪圆环病毒P1诱导PK15细胞自噬的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

类猪圆环病毒P1诱导PK15细胞自噬的研究

温立斌 ; 王凤芝 ; 何孔旺 ; 解建平 ; 贾化生 ; WEN Li-bin;WANG Feng-zhi;HE Kong-wang;XIE Jian-ping;JIA Hua-sheng;Institute of Veterinary Medicine,Jiangsu Academy of Agricultural Sciences,Key Laboratory of Veterinary Biological Engineering and Technology,Ministry of Agriculture,National Research Center of Veterinary Biologicals Engineering and Technology;Zhangjiakou Municipal Animal Health Supervision Institute

华北农学报 - Acta Agriculturae Boreali-Sinica, 2014, Issue S1, pp.85-88

ISSN: 1000-7091

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (36)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (3)
 2. 2009đến2010  (6)
 3. 2011đến2012  (19)
 4. 2013đến2015  (49)
 5. Sau 2015  (51)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (11)
 2. English  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li
 2. 中興大學
 3. Zhang
 4. Wang
 5. 钱帅伟

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...