skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.556  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
关于物业管理相关理论问题的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于物业管理相关理论问题的研究

余乐 ; 黄安心

湖北社会科学 - Social Sciences in Hubei, 2010, Issue 12, pp.91-95

ISSN: 1003-8477

Truy cập trực tuyến

2
物业管理的定位、行为规范和政府的强力介入
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

物业管理的定位、行为规范和政府的强力介入

辛章平

宁夏社会科学 - Social Sciences In Ningxia, 2012, Issue 01, pp.41-44

ISSN: 1002-0292

Truy cập trực tuyến

3
物业管理与物业服务的区分与交叉——兼论我国物业立法概念运用之准确化
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

物业管理与物业服务的区分与交叉——兼论我国物业立法概念运用之准确化

于飞

浙江社会科学 - Zhejiang Social Sciences, 2012, Issue 06, pp.57-64

ISSN: 1004-2253

Truy cập trực tuyến

4
政府介入社区物业管理的路径选择——以和谐社区治理中政府职能“正位”为视角
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

政府介入社区物业管理的路径选择——以和谐社区治理中政府职能“正位”为视角

刘媛

江西社会科学 - Jiangxi Social Sciences, 2013, Issue 11, pp.169-174

ISSN: 1004-518X

Truy cập trực tuyến

5
角色扮演法在物业管理实务课程教学中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

角色扮演法在物业管理实务课程教学中的应用

朱艳

教育与职 - Education and Vocation, 2015, Issue 03, pp.158-160

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

6
物业管理专业订单式人才培养模式探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

物业管理专业订单式人才培养模式探析

房丽

教育与职 - Education and Vocation, 2015, Issue 21, pp.79-81

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

7
社会协同视角下的物业管理困境与化解
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

社会协同视角下的物业管理困境与化解

寇晓燕 ; 张居盛

求索, 2013, Issue 01, pp.246-248

ISSN: 1001-490X

Truy cập trực tuyến

8
重庆市绿色物业管理措施与居民归属感关系实证研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

重庆市绿色物业管理措施与居民归属感关系实证研究

蒋盛兰 ; 宁艳杰 ; JIANG Sheng-lan;NING Yan-jie;School of Economics and Management,Beijing Forestry University

中国人口资源与环境 - China Polulation.Resources and Environment, 2015, Issue S1, pp.542-546

ISSN: 1002-2104

Truy cập trực tuyến

9
新农村建设中农村社区物业发展的困境与对策研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新农村建设中农村社区物业发展的困境与对策研究

孟鸿玲

安徽农科学 - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2011, Vol.39(36), pp.22683-22684

ISSN: 0517-6611

Truy cập trực tuyến

10
创新物业管理:城市住宅小区物业管理区域实体化改革的思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

创新物业管理:城市住宅小区物业管理区域实体化改革的思考

屈昌辉

广西社会科学 - Guangxi Social Sciences, 2016, Issue 12, pp.170-173

ISSN: 1004-6917

Truy cập trực tuyến

11
物业管理在公园绿地建设与服务中的作用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

物业管理在公园绿地建设与服务中的作用

笪飞

陕西农科学 - Shaanxi Journal of Agricultural Sciences, 2012, Vol.58(02), pp.245-248

ISSN: 0488-5368

Truy cập trực tuyến

12
论物业管理法律制度的重构:从公共物品的角度
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论物业管理法律制度的重构:从公共物品的角度

金锦萍

学术交流 - Academic Exchange, 2016, Issue 03, pp.74-81

ISSN: 1000-8284

Truy cập trực tuyến

13
融入社区治理:物业管理服务迈向成熟的希望之路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

融入社区治理:物业管理服务迈向成熟的希望之路

黄安心

湖北社会科学 - Social Sciences in Hubei, 2013, Issue 01, pp.58-60

ISSN: 1003-8477

Truy cập trực tuyến

14
基于农村社区化的现代物业管理发展模式研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于农村社区化的现代物业管理发展模式研究

韩俊丽

经济 - Agricultural Economy, 2016, Issue 02, pp.140-141

ISSN: 1001-6139

Truy cập trực tuyến

15
初探四川灾区灾后重建住宅的物业管理
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

初探四川灾区灾后重建住宅的物业管理

孙惠萍

西南民族大学学报:人文社会科学版 - Journal of Southwest University for Nationalities, 2012, Issue 05, pp.143-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3926

Truy cập trực tuyến

16
高职“物业管理实操”课程考核改革研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职“物业管理实操”课程考核改革研究

彭后生

教育与职 - Education and Vocation, 2014, Issue 05, pp.146-147

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

17
地方政府部门如何规避风险?——以A市社区物业管理新政为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地方政府部门如何规避风险?——以A市社区物业管理新政为例

盛智明

社会学研究 - Sociological Research, 2017, Issue 05, pp.166-191

ISSN: 1002-5936

Truy cập trực tuyến

18
住宅区物业管理模式的优化与创新
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

住宅区物业管理模式的优化与创新

张金娟

城市问题 - Urban Problems, 2013, Issue 07, pp.2-8

ISSN: 1002-2031

Truy cập trực tuyến

19
城市住宅小区的业主自治与政府介入
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

城市住宅小区的业主自治与政府介入

黄建文

学术界 - Academics in China, 2011, Issue 4, pp.73-80

ISSN: 1002-1698

Truy cập trực tuyến

20
我国廉租房后期管理体制运行的现状与出路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国廉租房后期管理体制运行的现状与出路

曾锴 ; 湛泳

湖南社会科学 - Hunan Social Sciences, 2010, Issue 2, pp.129-132

ISSN: 1009-5675

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.556  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (31)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (70)
 2. 1998đến2002  (204)
 3. 2003đến2007  (340)
 4. 2008đến2013  (333)
 5. Sau 2013  (609)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 朱琦  (8)
 2. 魏蓓  (8)
 3. 黄安心  (7)
 4. 陈凤山  (7)
 5. 陈剑军  (7)
 6. 张金娟  (6)
 7. 盛立中  (6)
 8. 陈本林  (6)
 9. 张一民  (5)
 10. 王筝  (5)
 11. 黄安永  (5)
 12. 王飞  (5)
 13. 李娜  (4)
 14. 鲁刚宁  (4)
 15. Article  (4)
 16. 张沈生  (4)
 17. 吴健巍  (4)
 18. 周旭  (3)
 19. 杨得兵  (3)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 朱琦
 2. 魏蓓
 3. 黄安心
 4. 陈凤山
 5. 陈剑军

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...