skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 442  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
解决留守儿童问题的根本在于止住源头
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

解决留守儿童问题的根本在于止住源头

段成荣

武汉大学学报:人文科学版 - Wuhan University Journal (Humanity Sciences), 2016, Issue 02, pp.15-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-881X

Toàn văn sẵn có

2
流动儿童社区归属感影响因素探源——基于杭州等地的调查
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动儿童社区归属感影响因素探源——基于杭州等地的调查

吴新慧

城市问题 - Urban Problems, 2011, Issue 12, pp.69-74

ISSN: 1002-2031

Toàn văn sẵn có

3
流动儿童生命态度特征的调查研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动儿童生命态度特征的调查研究

朱利娜

学校党建与思想教育:中, 2012, Issue 08, pp.68-70

ISSN: 1007-5968

Toàn văn sẵn có

4
公立学校流动儿童学校适应性及其与自我概念的关系
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

公立学校流动儿童学校适应性及其与自我概念的关系

邓远平 ; 罗晓 ; 林赞歌 ; 谢书书

内蒙古师范大学学报:教育科学版 - Journal of Inner Mongolia Normal University(Educational Science), 2016, Issue 07, pp.48-50

ISSN: 1671-0916

Toàn văn sẵn có

5
流动儿童的入学准备发展与促进
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动儿童的入学准备发展与促进

王晓芬

教育评论, 2013, Issue 02, pp.36-38

ISSN: 1004-1109

Toàn văn sẵn có

6
流动儿童家庭教育社会支持体系的构建
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动儿童家庭教育社会支持体系的构建

黎婉 ; 勤曾熙

教育评论, 2012, Issue 05, pp.15-17

ISSN: 1004-1109

Toàn văn sẵn có

7
流动儿童与本地儿童学校融合比较研究——基于社会融合的理论视角
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动儿童与本地儿童学校融合比较研究——基于社会融合的理论视角

周建芳 ; 邓晓梅 ; 石燕 ; 杨灿君

青年研究 - Youth Studies, 2013, Issue 02, pp.9-21

ISSN: 1008-1437

Toàn văn sẵn có

8
留守经历影响中职学生的考学行为、辍学行为和升学意愿吗——基于浙江、陕西两省的跟踪数据
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

留守经历影响中职学生的考学行为、辍学行为和升学意愿吗——基于浙江、陕西两省的跟踪数据

隋海梅 ; 宋映泉

北京大学教育评论 - Peking University Education Review, 2014, Vol.12(03), pp.63-79

ISSN: 1671-9468

Toàn văn sẵn có

9
论音乐艺术实践对流动儿童心理健康发展的“蝴蝶效应”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论音乐艺术实践对流动儿童心理健康发展的“蝴蝶效应”

陈佳

教育评论, 2015, Issue 01, pp.81-83

ISSN: 1004-1109

Toàn văn sẵn có

10
公立学校还是非公立学校?——流动儿童就读学校性质的影响因素分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

公立学校还是非公立学校?——流动儿童就读学校性质的影响因素分析

谢永飞

兰州学刊, 2015, Issue 02, pp.154-162

ISSN: 1005-3492

Toàn văn sẵn có

11
流动少年儿童的社会支持研究述评
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动少年儿童的社会支持研究述评

干伟溢 ; 陈璇

中国青年研究 - China Youth Study, 2012, Issue 05, pp.84-89

ISSN: 1002-9931

Toàn văn sẵn có

12
流动儿童城市文化认同分析——基于杭州、上海等地公办学校的调查
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动儿童城市文化认同分析——基于杭州、上海等地公办学校的调查

吴新慧

浙江学刊 - Zhejiang Academic Journal, 2012, Issue 05, pp.203-209

ISSN: 1003-420X

Toàn văn sẵn có

13
社会转型中流动儿童自尊心理探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

社会转型中流动儿童自尊心理探析

欧阳钰明 ; 尹华站

教育评论, 2014, Issue 01, pp.3-5

ISSN: 1004-1109

Toàn văn sẵn có

14
流动儿童社会适应能力研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动儿童社会适应能力研究

许庆豫 ; 柴江

教育评论, 2014, Issue 05, pp.39-41

ISSN: 1004-1109

Toàn văn sẵn có

15
过渡阶段流动儿童教育的政策目标、体系设计与制度保障
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

过渡阶段流动儿童教育的政策目标、体系设计与制度保障

翁启文 ; 周国华

国家行政学院学报 - Journal of China National School of Administration, 2012, Issue 01, pp.86-90

ISSN: 1008-9314

Toàn văn sẵn có

16
就学与就业——我国大龄流动儿童状况研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

就学与就业——我国大龄流动儿童状况研究

段成荣 ; 黄颖

中国青年研究 - China Youth Study, 2012, Issue 01, pp.91-96

ISSN: 1002-9931

Toàn văn sẵn có

17
城镇化背景下福建省农村流动儿童生存与发展的问题、成因及对策
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

城镇化背景下福建省农村流动儿童生存与发展的问题、成因及对策

陈伙平 ; 冯宝梅 ; 徐芬芬 ; 尹清清

教育评论, 2015, Issue 11, pp.55-58

ISSN: 1004-1109

Toàn văn sẵn có

18
流动儿童城市适应研究框架探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动儿童城市适应研究框架探析

卓然 ; 葛鲁嘉 ; 袁晓娇

东北师大学报:哲学社会科学版 - Journal of Northeast Normal University(Social Science), 2014, Issue 03, pp.277-279

ISSN: 1001-6201

Toàn văn sẵn có

19
流动儿童与城市本地儿童的家庭教育差异及影响因素——基于武汉市853份样本的分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动儿童与城市本地儿童的家庭教育差异及影响因素——基于武汉市853份样本的分析

龚继红 ; 钟涨宝

学习与实践, 2015, Issue 03, pp.106-114

ISSN: 1004-0730

Toàn văn sẵn có

20
流动儿童社会身份认同与城市适应的关系
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动儿童社会身份认同与城市适应的关系

刘杨 ; 方晓义

社会科学战线 - Social Science Front bimonthly, 2013, Issue 06, pp.190-194

ISSN: 0257-0246

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 442  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (6)
 2. 2002đến2005  (36)
 3. 2006đến2009  (99)
 4. 2010đến2014  (150)
 5. Sau 2014  (151)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 方晓义  (15)
 2. 刘杨  (12)
 3. 周皓  (10)
 4. 段成荣  (10)
 5. 蔺秀云  (10)
 6. 申继亮  (9)
 7. 王毅杰  (9)
 8. 刘霞  (8)
 9. 邹泓  (7)
 10. 曾守锤  (6)
 11. 袁晓娇  (5)
 12. 周国华  (5)
 13. 冯帮  (5)
 14. 韩嘉玲  (5)
 15. 聂洪辉  (3)
 16. 韩世强  (3)
 17. 吕少蓉  (2)
 18. Zhao, Jun  (1)
 19. Wang, Jin  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (16)
 2. English  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 方晓义
 2. 刘杨
 3. 周皓
 4. 段成荣
 5. 蔺秀云

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...