skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 93  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
流动劳动力的收入状况及影响因素研究——基于2005年全国1%人口抽样调查数据
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动劳动力的收入状况及影响因素研究——基于2005年全国1%人口抽样调查数据

; 孙磊

中国青年研究 - China Youth Study, 2011, Issue 1, pp.54-61

ISSN: 1002-9931

Toàn văn sẵn có

2
就学与就业——我国大龄流动儿童状况研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

就学与就业——我国大龄流动儿童状况研究

; 黄颖

中国青年研究 - China Youth Study, 2012, Issue 01, pp.91-96

ISSN: 1002-9931

Toàn văn sẵn có

3
我国流动和留守儿童的几个基本问题 - Several Key Issues Related with Migrant Children and Left-behind Children
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国流动和留守儿童的几个基本问题 - Several Key Issues Related with Migrant Children and Left-behind Children

; Duan Chengrong

中国农业大学学报:社会科学版 - Journal of China Agricultural University(Social Sciences Edition), 2015, Vol.32(01), pp.46-50

ISSN: 1009-508X

Toàn văn sẵn có

4
解决留守儿童问题的根本在于止住源头
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

解决留守儿童问题的根本在于止住源头

武汉大学学报:人文科学版 - Wuhan University Journal (Humanity Sciences), 2016, Issue 02, pp.15-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-881X

Toàn văn sẵn có

5
“生存-发展-风险”视角下离土又离乡农民工贫困状况研究 - Poverty of Rural Migrant Workers Leaving both Their Farmland and Hometown: A “Survival-Development-Risk”Perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“生存-发展-风险”视角下离土又离乡农民工贫困状况研究 - Poverty of Rural Migrant Workers Leaving both Their Farmland and Hometown: A “Survival-Development-Risk”Perspective

朱晓 ; ; Zhu Xiao;Duan Chengrong

人口研究 - Population Research, 2016, Vol.40(03), pp.30-44

ISSN: 1000-6087

Toàn văn sẵn có

6
二代流动人口——对新生代流动人口的新划分与新界定 - Second Generation of Migrants:A New Definition of New Generation of Migrants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

二代流动人口——对新生代流动人口的新划分与新界定 - Second Generation of Migrants:A New Definition of New Generation of Migrants

; 靳永爱 ; DUAN Chengrong, JIN Yongai

人口与经济 - Population & Economics, 2017, Issue 02, pp.42-54

ISSN: 1000-4149

Toàn văn sẵn có

7
流动人口政治参与问题研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动人口政治参与问题研究

; 力刚

国家行政学院学报 - Journal of China National School of Administration, 2014, Issue 05, pp.63-69

ISSN: 1008-9314

Toàn văn sẵn có

8
论农村留守妻子家庭中的互动仪式
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论农村留守妻子家庭中的互动仪式

黄颖 ;

广东社会科学 - Social Sciences In Guangdong, 2012, Issue 04, pp.209-214

ISSN: 1000-114X

Toàn văn sẵn có

9
我国留守妻子状况研究 - Study on Left-behind Wives in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国留守妻子状况研究 - Study on Left-behind Wives in China

; ; ; 秦敏 ; ; ; 赖妙华

人口学刊 - Population Journal, 2017, Issue 01, pp.5-17

ISSN: 1004-129X

Toàn văn sẵn có

10
东北振兴与破解人口困局
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

东北振兴与破解人口困局

; 吕利丹 ; 秦敏

中国党政干部论坛 - Chinese Cadres Tribune, 2015, Issue 07, pp.64-67

ISSN: 1006-0391

Toàn văn sẵn có

11
第二代农民工特征分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

第二代农民工特征分析

王宗萍 ;

人口研究 - Population Research, 2010, Issue 2, pp.39-44

ISSN: 1000-6087

Toàn văn sẵn có

12
高龄农民工的心理健康及其社会支持机制 - Effect of Social Support on Psychological Well-being in Elder Rural-urban Migrants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高龄农民工的心理健康及其社会支持机制 - Effect of Social Support on Psychological Well-being in Elder Rural-urban Migrants

吴敏 ; ; 朱晓 ; WU Min, DUAN Chengrong, ZHU Xiao

人口学刊 - Population Journal, 2016, Issue 04, pp.93-102

ISSN: 1004-129X

Toàn văn sẵn có

13
我国少数民族流动人口状况研究 - Study on Floating Minorities of China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国少数民族流动人口状况研究 - Study on Floating Minorities of China

; 迟松剑 ; DUAN Cheng - rong, CHI Song - jian

人口学刊 - Population Journal, 2011, Issue 3, pp.21-28

ISSN: 1004-129X

Toàn văn sẵn có

14
二代流动人口——对新生代流动人口的新划分与新界定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

二代流动人口——对新生代流动人口的新划分与新界定

; 靳永爱 ; DUAN Chengrong;JIN Yongai;Center for Population and Development Studies,Renmin University of China

人口与经济 - Population & Economics, 2017, Issue 02, pp.42-54

ISSN: 1000-4149

Toàn văn sẵn có

15
21世纪以来我国农村留守儿童变动趋势研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

21世纪以来我国农村留守儿童变动趋势研究

; 赖妙华 ; 秦敏

中国青年研究 - China Youth Study, 2017, Issue 06, pp.52-60

ISSN: 1002-9931

Toàn văn sẵn có

16
城镇人口过半的挑战与应对 - China's Urban Population Exceeding Half: Challenges and Responses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

城镇人口过半的挑战与应对 - China's Urban Population Exceeding Half: Challenges and Responses

; 邹湘江 ; Duan Chengrong Zou Xiangjiang Development Studies, Renmin University of China

人口研究 - Population Research, 2012, Vol.36(02), pp.45-49

ISSN: 1000-6087

Toàn văn sẵn có

17
留守儿童的就学和学业成绩——基于教育机会和教育结果的双重视角
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

留守儿童的就学和学业成绩——基于教育机会和教育结果的双重视角

; 吕利丹 ; 王宗萍

青年研究 - Youth Studies, 2013, Issue 03, pp.50-60

ISSN: 1008-1437

Toàn văn sẵn có

18
流动人口与市民化研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流动人口与市民化研究

; 刘涛 ; 吕利丹 ; 宋全

山东社会科学 - Shandong Social Science, 2017, Issue 09, pp.63-69

ISSN: 1003-4145

Toàn văn sẵn có

19
异地高考流动青少年基本状况分析——对异地高考流动青少年规模的估计
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

异地高考流动青少年基本状况分析——对异地高考流动青少年规模的估计

侯亚杰 ; ; 王宗萍

中国青年研究 - China Youth Study, 2015, Issue 06, pp.51-57

ISSN: 1002-9931

Toàn văn sẵn có

20
城市化背景下农村留守儿童的家庭教育与学校教育
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

城市化背景下农村留守儿童的家庭教育与学校教育

; 吕利丹 ; 王宗萍

北京大学教育评论 - Peking University Education Review, 2014, Vol.12(03), pp.13-29

ISSN: 1671-9468

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 93  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (7)
 2. 1992đến2000  (10)
 3. 2001đến2005  (23)
 4. 2006đến2011  (28)
 5. Sau 2011  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 段成荣
 2. 杨舸
 3. 吕利丹
 4. 翟振武
 5. 王宗萍

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...