skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 78  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
中国流动人口的社会融入研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国流动人口的社会融入研究

中国社会科学 - Social Sciences in China, 2015, Issue 02, pp.61-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-4921

Toàn văn sẵn có

2
“普二新政”下出生性别比综合治理的挑战及其应对
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“普二新政”下出生性别比综合治理的挑战及其应对

探索 - Probe, 2016, Issue 01, pp.75-80

ISSN: 1007-5194

Toàn văn sẵn có

3
男孩偏好与性别失衡:一个基于需求视角的理论分析框架
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

男孩偏好与性别失衡:一个基于需求视角的理论分析框架

妇女研究论丛 - Collection of Women's Studies, 2012, Issue 02, pp.23-35

ISSN: 1004-2563

Toàn văn sẵn có

4
近20年中国人性别观念的延续与变迁
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

近20年中国人性别观念的延续与变迁

山东社会科学 - Shandong Social Science, 2017, Issue 11, pp.60-71

ISSN: 1003-4145

Toàn văn sẵn có

5
中国大陆境外人口的最新状况和特征分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国大陆境外人口的最新状况和特征分析

统计与决策, 2015, Issue 18, pp.90-94

ISSN: 1002-6487

Toàn văn sẵn có

6
生育意愿、生育行为、生育水平的三重悖离
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

生育意愿、生育行为、生育水平的三重悖离

人口研究 - Population Research, 2011, Vol.35(2), pp.49-52

ISSN: 1000-6087

Toàn văn sẵn có

7
“代际改善”还是“故事重复”?——青年流动人口职业地位纵向变动趋势研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“代际改善”还是“故事重复”?——青年流动人口职业地位纵向变动趋势研究

中国青年研究 - China Youth Study, 2014, Issue 07, pp.53-60

ISSN: 1002-9931

Toàn văn sẵn có

8
传续与策略:1990—2010 年中国家务分工的性别差异
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

传续与策略:1990—2010 年中国家务分工的性别差异

学术研究 - Academic Research, 2014, Issue 02, pp.31-41

ISSN: 1000-7326

Toàn văn sẵn có

9
创新科学研究 治理人口性别结构失衡
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

创新科学研究 治理人口性别结构失衡

西安交通大学学报:社会科学版 - Journal of Xi'an Jiaotong University(Social Sciences), 2014, Vol.34(06), pp.26-28

ISSN: 1008-245X

Toàn văn sẵn có

10
父母流动、家庭资源与高中教育机会
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

父母流动、家庭资源与高中教育机会

学海 - Journal of Xuehai, 2011, Issue 2, pp.19-33

ISSN: 1001-9790

Toàn văn sẵn có

11
只见数字不见人:流动人口职业培训变动趋势研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

只见数字不见人:流动人口职业培训变动趋势研究

山东社会科学 - Shandong Social Science, 2014, Issue 10, pp.48-57

ISSN: 1003-4145

Toàn văn sẵn có

12
“干得好不如嫁得好”的理论思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“干得好不如嫁得好”的理论思考

; 杜声红

人文杂志 - The Journal of Humanities, 2017, Issue 10, pp.110-121

ISSN: 0447-662X

Toàn văn sẵn có

13
单独二孩政策下流动人口的生育意愿试析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

单独二孩政策下流动人口的生育意愿试析

中国人口科学 - Chinese Journal of Population Science, 2015, Issue 01, pp.89-96

ISSN: 1000-7881

Toàn văn sẵn có

14
积极措施营造良好氛围防止“单独两孩”政策实施加剧就业性别歧视——“单独两孩”政策对女性就业的潜在影响及应对思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

积极措施营造良好氛围防止“单独两孩”政策实施加剧就业性别歧视——“单独两孩”政策对女性就业的潜在影响及应对思考

妇女研究论丛 - Collection of Women's Studies, 2014, Issue 04, pp.49-51

ISSN: 1004-2563

Toàn văn sẵn có

15
“干得好不如嫁得好”的理论思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“干得好不如嫁得好”的理论思考

; 杜声红

人文杂志 - The Journal of Humanities, 2017, Issue 10, pp.110-121

ISSN: 0447-662X

Toàn văn sẵn có

16
人口流动与居住分离:经济理性抑或制度制约? - Migration and Living Apart in China: Economic Rationality vs. Institutional Barriers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

人口流动与居住分离:经济理性抑或制度制约? - Migration and Living Apart in China: Economic Rationality vs. Institutional Barriers

; YANG Ju-hua

人口学刊 - Population Journal, 2015, Issue 01, pp.26-40

ISSN: 1004-129X

Toàn văn sẵn có

17
健全托幼服务 推动女性工作与家庭平衡
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

健全托幼服务 推动女性工作与家庭平衡

妇女研究论丛 - Collection of Women's Studies, 2016, Issue 02, pp.11-14

ISSN: 1004-2563

Toàn văn sẵn có

18
社会排斥与青年乡-城流动人口经济融入的三重弱势 - Triple Disadvantages: Social Exclusion and Economic Integration of Young Rural- to- Urban Migrants to the Host Society in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

社会排斥与青年乡-城流动人口经济融入的三重弱势 - Triple Disadvantages: Social Exclusion and Economic Integration of Young Rural- to- Urban Migrants to the Host Society in China

; Yang Juhua Development Studies, Renmin Universily of China,Beijing ]00872.

人口研究 - Population Research, 2012, Vol.36(05), pp.69-83

ISSN: 1000-6087

Toàn văn sẵn có

19
部分国家生育支持政策及其对中国的启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

部分国家生育支持政策及其对中国的启示

; 杜声红

探索 - Probe, 2017, Issue 02, pp.137-146

ISSN: 1007-5194

Toàn văn sẵn có

20
中国真的已陷入生育危机了吗? - Has China Really Fallen into Fertility Crisis?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国真的已陷入生育危机了吗? - Has China Really Fallen into Fertility Crisis?

; Yang Juhua

人口研究 - Population Research, 2015, Vol.39(06), pp.44-61

ISSN: 1000-6087

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 78  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (3)
 2. 2003đến2006  (6)
 3. 2007đến2009  (17)
 4. 2010đến2013  (23)
 5. Sau 2013  (29)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 杨菊华
 2. YANG Ju-hua
 3. Yang Juhua
 4. 陈志光
 5. 杜声红

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...