skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 4.352  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
《临床肝胆病杂志》2011年起已更换新封面
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《临床肝胆病杂志》2011年起已更换新封面

临床肝胆病杂志 - Chinese Journal of Clinical Hepatology, 2011, Vol.27(3), pp.311-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-5256

Truy cập trực tuyến

2
“币原外交”路线下满铁的政策取向
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“币原外交”路线下满铁的政策取向

东北师大学报:哲学社会科学版, 2017, Issue 04, pp.82-88

ISSN: 1001-6201

Truy cập trực tuyến

3
中国高等教育学会新闻学与传播学专业委员会第七届理事会第二次会议在徐州召开
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国高等教育学会新闻学与传播学专业委员会第七届理事会第二次会议在徐州召开

中州学刊 - Academic Journal of Zhongzhou, 2013, Issue 12, pp.13-13

ISSN: 1003-0751

Truy cập trực tuyến

4
“2016全国高校英国文学研究方法与课程教学高端论坛”在京举行
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“2016全国高校英国文学研究方法与课程教学高端论坛”在京举行

国外文学 - Foreign Literatures, 2016, Issue 03, pp.155-155

ISSN: 1002-5014

Truy cập trực tuyến

5
集体记忆与城市公众历史
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

集体记忆与城市公众历史

学术研究 - Academic Research, 2016, Issue 04, pp.118-129

ISSN: 1000-7326

Truy cập trực tuyến

6
2014年度中国十大学术热点
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2014年度中国十大学术热点

中州学刊 - Academic Journal of Zhongzhou, 2015, Issue 01, pp.F0002-F0002

ISSN: 1003-0751

Truy cập trực tuyến

7
国学经典诵读比赛引导少儿读经典
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

国学经典诵读比赛引导少儿读经典

图书馆理论与实践 - Library Theory and Practice, 2015, Issue 06, pp.10-10

ISSN: 1005-8214

Truy cập trực tuyến

8
筚路蓝缕 玉汝于成——越调大师申凤梅的风雨人生路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

筚路蓝缕 玉汝于成——越调大师申凤梅的风雨人生路

戏剧文学, 2016, Issue 05, pp.137-142

ISSN: 1008-0007

Truy cập trực tuyến

9
继承创新,继往开来——申凤梅引领越调发展50年
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

继承创新,继往开来——申凤梅引领越调发展50年

戏剧文学, 2012, Issue 07, pp.96-99

ISSN: 1008-0007

Truy cập trực tuyến

10
《说文解字》对语文教学的启发和帮助
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《说文解字》对语文教学的启发和帮助

语文建设, 2013, Issue 04, pp.35-36

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

11
论平阳木偶戏《南游传》的宗教价值
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论平阳木偶戏《南游传》的宗教价值

宗教学研究 - Religious Studies, 2014, Issue 01, pp.265-270

ISSN: 1006-1312

Truy cập trực tuyến

12
游戏教学应真正用于英语课堂
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

游戏教学应真正用于英语课堂

中国教育学刊, 2016, Issue S2, pp.109-110

ISSN: 1002-4808

Truy cập trực tuyến

13
白话文运动与白话文教科书
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

白话文运动与白话文教科书

语文建设, 2014, Issue 03, pp.65-68

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

14
老年婚姻介绍所
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

老年婚姻介绍所

; 白骏

戏剧文学, 2014, Issue 03, pp.28-32

ISSN: 1008-0007

Truy cập trực tuyến

15
杜甫诗题管窥——兼论诗序
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

杜甫诗题管窥——兼论诗序

文艺评论 - Literature and Art Criticism, 2013, Issue 06, pp.34-38

ISSN: 1003-5672

Truy cập trực tuyến

16
傻子的快乐
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

傻子的快乐

; 赵旭

戏剧文学, 2012, Issue 07, pp.58-60

ISSN: 1008-0007

Truy cập trực tuyến

17
影视等传播媒介中广告音乐之美学特征探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

影视等传播媒介中广告音乐之美学特征探析

中国报业 - China Newspaper Industry, 2011, Issue 6X, pp.73-74

ISSN: 1671-0029

Truy cập trực tuyến

18
民国教科书中《卖火柴的小女孩》概说
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

民国教科书中《卖火柴的小女孩》概说

语文建设, 2014, Issue 05, pp.66-69

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

19
开办豆浆坊是致富新路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

开办豆浆坊是致富新路

农产品加工:创新版 - Farm Products Processing, 2010, Issue 12, pp.53-53

ISSN: 1671-9646

Truy cập trực tuyến

20
传媒经济制度影响因素及发展模式
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

传媒经济制度影响因素及发展模式

中国报业 - China Newspaper Industry, 2015, Issue 22, pp.70-71

ISSN: 1671-0029

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.352  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (524)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (11)
 2. 1995đến2000  (35)
 3. 2001đến2006  (339)
 4. 2007đến2013  (1.862)
 5. Sau 2013  (2.105)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 产量  (55)
 2. 玉米  (48)
 3. 应用  (43)
 4. 小麦  (36)
 5. 冬小麦  (21)
 6. 水稻  (20)
 7. 影响因素  (19)
 8. 原核表达  (17)
 9. 学生  (16)
 10. 单克隆抗体  (14)
 11. 3  (14)
 12. 品质  (13)
 13. 新疆褐牛  (13)
 14. 品种  (11)
 15. 基因克隆  (10)
 16. 西瓜  (9)
 17. 层次分析法  (9)
 18. 黄瓜  (9)
 19. 公众史学  (9)
 20. 遗传多样性  (8)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 李娜  (3.950)
 2. LI Na  (215)
 3. 李娜娜  (192)
 4. 张树敏  (55)
 5. 金鑫  (49)
 6. 丁汉凤  (31)
 7. 周振勇  (26)
 8. 李红波  (26)
 9. 刘磊  (25)
 10. 闫向民  (25)
 11. 李辉  (24)
 12. 张金山  (24)
 13. 邵辉  (23)
 14. 张玉婷  (23)
 15. 郭永泽  (23)
 16. 张杨  (22)
 17. 韩晓日  (14)
 18. 蒲艳艳  (13)
 19. 马均  (12)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (278)
 2. English  (18)
 3. Japanese  (3)
 4. French  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 李娜
 2. LI Na
 3. 李娜娜
 4. 张树敏
 5. 金鑫

theo chủ đề:

 1. 产量
 2. 玉米
 3. 应用
 4. 小麦
 5. 冬小麦

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...