skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 112  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
冷战时期(1945——1975)美国基金会对日本教育援助项目探析#1#兼论战后日本教育发展历程中的美国因素
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

冷战时期(1945——1975)美国基金会对日本教育援助项目探析#1#兼论战后日本教育发展历程中的美国因素

白玉平 ;

东北师大学报:哲学社会科学版, 2017, Issue 04, pp.198-205

ISSN: 1001-6201

Truy cập trực tuyến

2
一部匠心独具的中国基础教育史研究力作——评黄书光等著《文化差异与价值整合——百年中国基础教育改革进程中的思想激荡》
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一部匠心独具的中国基础教育史研究力作——评黄书光等著《文化差异与价值整合——百年中国基础教育改革进程中的思想激荡》

河北师范大学学报:教育科学版 - Journal of Hebei Normal University, 2013, Issue 03, pp.F0002-F0002

ISSN: 1009-413X

Truy cập trực tuyến

3
民国时期高等教育政策的历史演进及特点探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

民国时期高等教育政策的历史演进及特点探析

; 王美

现代大学教育 - Modern University Education, 2013, Issue 04, pp.78-83

ISSN: 1671-1610

Truy cập trực tuyến

4
21世纪以来我国教师教育政策的核心要素分析——基于扎根理论的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

21世纪以来我国教师教育政策的核心要素分析——基于扎根理论的研究

霍东娇 ; ; ;

广西社会科学 - Guangxi Social Sciences, 2017, Issue 06, pp.203-207

ISSN: 1004-6917

Truy cập trực tuyến

5
《教育与职业》杂志与国外职业教育介绍
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《教育与职业》杂志与国外职业教育介绍

罗银科 ;

四川师范大学学报:社会科学版 - Journal of Sichuan Normal University(Social Science Edition), 2012, Vol.39(01), pp.87-95

ISSN: 1000-5315

Truy cập trực tuyến

6
城乡义务教育一体化:理论基础与必然性 - Integration of rural and urban compulsory education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

城乡义务教育一体化:理论基础与必然性 - Integration of rural and urban compulsory education

; QU Tie-hua

河北师范大学学报:教育科学版 - Journal of Hebei Normal University, 2017, Vol.19(03), pp.18-21

ISSN: 1009-413X

Truy cập trực tuyến

7
现代化进程中我国农村教育价值取向的嬗变及重构
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代化进程中我国农村教育价值取向的嬗变及重构

苏刚 ;

内蒙古社会科学 - Inner Mongolia Social Sciences, 2014, Issue 02, pp.159-163

ISSN: 1003-5281

Truy cập trực tuyến

8
基于自我反思的教师缄默知识的显性化 - The Explicit of Tacit Knowledge of Teachers Based on Self-reflection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于自我反思的教师缄默知识的显性化 - The Explicit of Tacit Knowledge of Teachers Based on Self-reflection

; QU Tie-hua

四川师范大学学报:社会科学版 - Journal of Sichuan Normal University(Social Science Edition), 2013, Issue 01, pp.89-93

ISSN: 1000-5315

Truy cập trực tuyến

9
基于I—R框架分析的高等教育跨境分校可持续发展研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于I—R框架分析的高等教育跨境分校可持续发展研究

李一 ;

湖南社会科学 - Hunan Social Sciences, 2015, Issue 05, pp.203-208

ISSN: 1009-5675

Truy cập trực tuyến

10
余家菊的乡村教育思想探析 - An Analysis into The Ideas of Rural Education of Yu Jiaju
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

余家菊的乡村教育思想探析 - An Analysis into The Ideas of Rural Education of Yu Jiaju

; QU Tie-hua

东北师大学报:哲学社会科学版 - Journal of Northeast Normal University(Social Science), 2013, Issue 06, pp.190-193

ISSN: 1001-6201

Truy cập trực tuyến

11
中国农村义务教育投入体制变迁及改革路径
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国农村义务教育投入体制变迁及改革路径

社会科学战线 - Social Science Front bimonthly, 2017, Issue 02, pp.237-244

ISSN: 0257-0246

Truy cập trực tuyến

12
专业化语境下我国教师教育的困境与破解路径 - A Study of the Resolutions to the Plight of Teacher Education in the Context of Professionalization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

专业化语境下我国教师教育的困境与破解路径 - A Study of the Resolutions to the Plight of Teacher Education in the Context of Professionalization

; Qu Tic-hua

湖南师范大学教育科学学报 - Journal of Educational Science of Hunan Normal University, 2012, Vol.11(04), pp.9-12

ISSN: 1671-6124

Truy cập trực tuyến

13
实践性教学的本体性解读
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

实践性教学的本体性解读

; 马艳芬

四川师范大学学报:社会科学版 - Journal of Sichuan Normal University(Social Science Edition), 2015, Vol.42(01), pp.77-81

ISSN: 1000-5315

Truy cập trực tuyến

14
特殊教育专业本科毕业生就业路径探析——基于社会资本的视角
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

特殊教育专业本科毕业生就业路径探析——基于社会资本的视角

郑晓坤 ;

东北师大学报:哲学社会科学版 - Journal of Northeast Normal University(Social Science), 2014, Issue 02, pp.233-235

ISSN: 1001-6201

Truy cập trực tuyến

15
清末至民国时期师范学校教师聘任政策的历史审视 - Historical review of the employment policy of teachers in normal schools in the late Qing Dynasty and the Republic of China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

清末至民国时期师范学校教师聘任政策的历史审视 - Historical review of the employment policy of teachers in normal schools in the late Qing Dynasty and the Republic of China

霍东娇 ; ; ;

中南大学学报:社会科学版 - Journal of Central South Huiversity: Social Science, 2016, Vol.22(05), pp.159-163

ISSN: 1672-3104

Truy cập trực tuyến

16
“教育梦”追寻下的大学教师理想素养研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“教育梦”追寻下的大学教师理想素养研究

慈玲玲 ;

黑龙江高教研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2014, Issue 09, pp.80-82

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

17
建构教育管理的生成之维——以艺术教学管理为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

建构教育管理的生成之维——以艺术教学管理为例

商应丽 ;

社会科学战线 - Social Science Front bimonthly, 2016, Issue 08, pp.243-250

ISSN: 0257-0246

Truy cập trực tuyến

18
城乡教育一体化视阈下梁漱溟乡村建设理论及本土启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

城乡教育一体化视阈下梁漱溟乡村建设理论及本土启示

慈玲玲 ;

广西社会科学 - Guangxi Social Sciences, 2014, Issue 02, pp.190-195

ISSN: 1004-6917

Truy cập trực tuyến

19
我国教师教育政策价值取向变迁的路径与特点——基于1978—2013年政策文本的分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国教师教育政策价值取向变迁的路径与特点——基于1978—2013年政策文本的分析

; 崔红洁

现代大学教育 - Modern University Education, 2014, Issue 03, pp.70-76

ISSN: 1671-1610

Truy cập trực tuyến

20
大学校长行政伦理:困境与出路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大学校长行政伦理:困境与出路

王丽娟 ;

江苏高教 - Jiangsu Higher Education, 2014, Issue 04, pp.53-55

ISSN: 1003-8418

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 112  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (6)
 2. 1998đến2001  (5)
 3. 2002đến2005  (17)
 4. 2006đến2010  (30)
 5. Sau 2010  (54)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 曲铁华
 2. 袁媛
 3. QU Tie-hua
 4. 慈玲玲
 5. 朱永坤

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...