skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.213  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
中国金融服务贸易国际竞争力分析与建议 - Research on the International Competitiveness of Chinese Financial Service Trade
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国金融服务贸易国际竞争力分析与建议 - Research on the International Competitiveness of Chinese Financial Service Trade

红 ; Jiang Muhong

改革与战略 - Reformation & Strategy, 2017, Vol.33(07), pp.94-96

ISSN: 1002-736X

Toàn văn sẵn có

2
中小微企业信用评价指标体系研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中小微企业信用评价指标体系研究

求索, 2013, Issue 06, pp.237-239

ISSN: 1001-490X

Toàn văn sẵn có

3
征收遗产税的可行性研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

征收遗产税的可行性研究

理论与改革 - Theory and Reform, 2013, Issue 03, pp.99-100

ISSN: 1006-7426

Toàn văn sẵn có

4
第七届亚太地区佛教音乐学术研讨会综述
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

第七届亚太地区佛教音乐学术研讨会综述

蓉 ; 杨秋悦

人民音乐:评论 - Peoples Music, 2013, Issue 03, pp.48-49

ISSN: 0447-6573

Toàn văn sẵn có

5
PET/CT密度比与摄取比判断肺癌纵隔淋巴结转移的研究 - Density and SUV Ratios from PET/CT in the Detection of Mediastinal Lymph Node Metastasis in Non-small Cell Lung Cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PET/CT密度比与摄取比判断肺癌纵隔淋巴结转移的研究 - Density and SUV Ratios from PET/CT in the Detection of Mediastinal Lymph Node Metastasis in Non-small Cell Lung Cancer

邵亭亭 ; 于丽娟 ; 李迎辞 ; 陈楠 ; Tingting SHAO;Lijuan YU;Yingci LI;Munan CHEN

中国肺癌杂志 - Chinese Journal of Lung Cancer, 2015, Vol.18(03), pp.155-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-3419

Toàn văn sẵn có

6
中国企业的“赢”思维——记“第14届中外管理官产学峰会”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国企业的“赢”思维——记“第14届中外管理官产学峰会”

国外社会科学 - Social Sciences Abroad, 2006, Issue 2, pp.91-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn sẵn có

7
中国社会科学院文献信息中心举行“全球记忆网”学术研讨会
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国社会科学院文献信息中心举行“全球记忆网”学术研讨会

国外社会科学 - Social Sciences Abroad, 2005, Issue 6, pp.92-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn sẵn có

8
图书的未来——记“第二届‘图书的未来’国际会议”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

图书的未来——记“第二届‘图书的未来’国际会议”

国外社会科学 - Social Sciences Abroad, 2005, Issue 1, pp.89-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn sẵn có

9
知识管理国际会议在新加坡召开
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

知识管理国际会议在新加坡召开

国外社会科学 - Social Sciences Abroad, 2005, Issue 4, pp.83-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn sẵn có

10
基于多因素模糊综合评判的地质灾害易发性评价——以湖南省桑植县为例 - Geological Hazard Susceptibility Evaluation Based on Multi-factor Fuzzy Comprehensive Evaluation:A Case Study of Sangzhi County,Hunan Province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于多因素模糊综合评判的地质灾害易发性评价——以湖南省桑植县为例 - Geological Hazard Susceptibility Evaluation Based on Multi-factor Fuzzy Comprehensive Evaluation:A Case Study of Sangzhi County,Hunan Province

李秀明 ; 杨桂芳 ; 万君 ; 朱村 ; LI Xiu-ming , YANG Gui-fang , WAN Jun, ZHUMu-cun

国土资源科技管理 - Scientific and Technological Management of Land and Resources, 2015, Vol.32(05), pp.102-108

ISSN: 1009-4210

Toàn văn sẵn có

11
在图书馆事业中美籍华人的历史与现状
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

在图书馆事业中美籍华人的历史与现状

刘梦雄 ;

国外社会科学 - Social Sciences Abroad, 2004, Issue 5, pp.112-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn sẵn có

12
中国不良贷款回收率地区差异的原因分析 - Analysis of reasons for the regional difference of recovery rate of China's NPL
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国不良贷款回收率地区差异的原因分析 - Analysis of reasons for the regional difference of recovery rate of China's NPL

唐跃 ; 王东浩 ; 陈紫 ; 陈敏 ; 杨晓光 ; TANG Yue, WANG Dong-hao, CHEN Mu-zi, CHEN Min, YANG Xiao-guang

系统工程理论与实践 - Systems Engineering—Theory & Practice, 2011, Vol.31(3), pp.438-449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-6788

Toàn văn sẵn có

13
以蔗渣为原料制备生物汽油中间体5-氯甲基糠醛 - Preparation of 5-chloromethylfurfural as potential intermediate for biofuels using bagasses as raw material
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以蔗渣为原料制备生物汽油中间体5-氯甲基糠醛 - Preparation of 5-chloromethylfurfural as potential intermediate for biofuels using bagasses as raw material

陈泽智 ; 陈迁 ; 杨金兰 ; 林琼 ; 黄云 ; 宋光泉 ; Chen Zezhi, Chen Qian, Yang Jinlan, Lin Qiong, Huang Muyun, Song Guangquan

农业工程学报 - Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2012, Vol.28(24), pp.214-219

ISSN: 1002-6819

Toàn văn sẵn có

14
不同规模中小型企业不良贷款回收率结构特征研究 - Recovery rate structural analysis of non-performing loan for different-size small and medium enterprises
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不同规模中小型企业不良贷款回收率结构特征研究 - Recovery rate structural analysis of non-performing loan for different-size small and medium enterprises

王东浩 ; 陈紫 ; 黄意球 ; 陈敏 ; 杨晓光 ; WANG Dong-hao1, CHEN Mu-zi2, HUANG Yi-qiu3, CHEN Min3, YANG Xiao-guang3

系统工程理论与实践 - Systems Engineering—Theory & Practice, 2010, Issue 12, pp.2172-2183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-6788

Toàn văn sẵn có

15
我只想要一个苹果
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我只想要一个苹果

北方人, 2014, Issue 06, pp.62-63

ISSN: 1006-2548

Toàn văn sẵn có

16
警惕“小村官”沦为“大腐败”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

警惕“小村官”沦为“大腐败”

晨曦

四川党的建设:农村版, 2014, Issue 07, pp.9-9

ISSN: 1006-4494

Toàn văn sẵn có

17
庆祝农业出版社成立三十五周年
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

庆祝农业出版社成立三十五周年

农业考古 - Agricultural Archaeology, 1993, Issue 01, pp.108-108

ISSN: 1006-2335

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

東北マリンサイエンス拠点形成事業(海洋生態系の調査研究)における東京大学大気海洋研究所の取組

, 一啓

日本水産学会誌, 2013, Vol.79(5), pp.906-908 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-5392 ; DOI: 10.2331/suisan.79.906

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

術後補助化学療法

, 友毅

ファルマシア, 2014, Vol.50(2), pp.156_4-156_4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-8601 ; DOI: 10.14894/faruawpsj.50.2_156_4

Toàn văn sẵn có

20
陶艺大师“值”几何?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

陶艺大师“值”几何?

收藏投资导刊, 2015, Issue 06, pp.10-10

ISSN: 1674-9553

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.213  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (278)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (48)
 2. 1962đến1976  (58)
 3. 1977đến1989  (210)
 4. 1990đến2003  (327)
 5. Sau 2003  (570)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1.199)
 2. Tài nguyên văn bản  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Japanese  (1.039)
 2. English  (752)
 3. Chinese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 小暮, 健太朗
 2. 小暮, 啓人
 3. 北川, 智余恵
 4. 小暮, 敏明
 5. 小暮健太朗

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...