skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 32.699  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
兽医产科学教学改革探索
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

兽医产科学教学改革探索

林炜明 ; 杨小燕

广东农业科 - Guangdong Agricultural Sciences, 2011, Vol.38(2), pp.187-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-874X

Truy cập trực tuyến

2
“互联网+”背景下的教学改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“互联网+”背景下的教学改革

钟秉林 ; 方芳

育与职业 - Education and Vocation, 2016, Issue 19, pp.5-7

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

3
从独白到对话:“思想道德修养与法律基础”课教学新视野
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从独白到对话:“思想道德修养与法律基础”课教学新视野

张铤

黑龙江高研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2012, Vol.30(05), pp.151-153

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

4
国外MOOC评估报告对我国高校教学改革的启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

国外MOOC评估报告对我国高校教学改革的启示

王海荣 ; 王美静

中国远程育 - Distance Education in China, 2014, Issue 05, pp.37-41

ISSN: 1009-458X

Truy cập trực tuyến

5
高校逻辑学教学改革刍议
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校逻辑学教学改革刍议

夏世英

育评论, 2014, Issue 07, pp.114-116

ISSN: 1004-1109

Truy cập trực tuyến

6
对高等数学教学改革的思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对高等数学教学改革的思考

谢俊来 ; 邹广玉

育与职业 - Education and Vocation, 2011, Issue 2, pp.128-129

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

7
药剂学课程教学改革与创新
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

药剂学课程教学改革与创新

陈卫卫 ; 李海涛 ; 易蔚

安徽农业科 - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2013, Vol.41(13), pp.6082-6083

ISSN: 0517-6611

Truy cập trực tuyến

8
医学院校实验动物学教学改革实践与探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

医学院校实验动物学教学改革实践与探讨

张爱华 ; 曾文滔 ; ZHANG Ai-hua;ZENG Wen-tao;Laboratory Animal Center,Nanjing Medical University

中国比较医杂志 - Chinese Journal of Comparative Medicine, 2017, Issue 03, pp.93-95

ISSN: 1671-7856

Truy cập trực tuyến

9
新形势下中职学校数学课程教学改革探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新形势下中职学校数学课程教学改革探析

陈建莉

吉首大报:社会科版 - Journal of Jishou University(Social Sciences Edition), 2016, Issue S1, pp.232-233

ISSN: 1007-4074

Truy cập trực tuyến

10
“微生物学”主体性教学改革的实践与体会
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“微生物学”主体性教学改革的实践与体会

尹乐斌 ; 赵良忠 ; YIN Lebin;ZHAO Liangzhong;Department of Biological and Chemical Engineering,Shaoyang University

农产品加工(上) - Farm Products Processing, 2016, Issue 09, pp.75-77

ISSN: 1671-9646

Truy cập trực tuyến

11
以自动检测技术课程课堂为例探索高职院校课堂教学改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以自动检测技术课程课堂为例探索高职院校课堂教学改革

林金泉

育与职业 - Education and Vocation, 2012, Issue 27, pp.136-137

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

12
大学物理教学改革的策略
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大学物理教学改革的策略

包秀丽 ; 刘国华

育评论, 2013, Issue 03, pp.117-119

ISSN: 1004-1109

Truy cập trực tuyến

13
大学英语教学改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大学英语教学改革

姜浩

育与职业 - Education and Vocation, 2014, Issue 35, pp.146-148

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

14
论中国高等教育国际化及其着力点
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论中国高等教育国际化及其着力点

季舒鸿 ; 张立新

育与职业 - Education and Vocation, 2012, Issue 06, pp.9-11

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

15
高职“经济法”课程“2—3—4”教学改革研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职“经济法”课程“2—3—4”教学改革研究

伍小美

育与职业 - Education and Vocation, 2014, Issue 17, pp.137-138

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

16
“数控技术"课程教学改革的探讨与实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“数控技术"课程教学改革的探讨与实践

韩振宇 ; 畜宏亚 ; 付云忠 ; 王永章

中国大 - China University Teaching, 2012, Issue 07, pp.41-42

ISSN: 1005-0450

Truy cập trực tuyến

17
物流管理专业导向下的高职运筹学课程教学改革初探
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

物流管理专业导向下的高职运筹学课程教学改革初探

刘明忠

育与职业 - Education and Vocation, 2014, Issue 15, pp.133-134

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

18
应用PBL理念的机械类课程设计教学改革探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用PBL理念的机械类课程设计教学改革探讨

罗红 ; 梁伟 ; 孔蓉

重庆理工大报:自然科版 - Journal of Chongqing Institute of Technology, 2013, Vol.27(08), pp.135-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-8425

Truy cập trực tuyến

19
眼科教学改革与优化的研究进展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

眼科教学改革与优化的研究进展

蓝倩倩 ; 李敏 ; 曾思明

国际眼科杂志 - International Journal of Ophthalmology, 2012, Vol.12(06), pp.1094-1096 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5123

Truy cập trực tuyến

20
浅析韩国文化课程教学改革——文化差异导致的语法以及用词错误分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅析韩国文化课程教学改革——文化差异导致的语法以及用词错误分析

房强

西南民族大报:人文社会科版 - Journal of Southwest University for Nationalities, 2011, Issue S2, pp.73-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3926

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 32.699  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.102)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (202)
 2. 1966đến1982  (120)
 3. 1983đến1994  (1.617)
 4. 1995đến2007  (10.949)
 5. Sau 2007  (19.811)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 李静  (35)
 2. 李丽  (30)
 3. 李娜  (21)
 4. 李斌  (16)
 5. 李娟  (14)
 6. 王月华  (7)
 7. 葛永红  (6)
 8. 鞠晓红  (6)
 9. 曹迪  (5)
 10. 孙艳美  (5)
 11. 成军  (5)
 12. 励建荣  (5)
 13. LI Bing  (4)
 14. 白凤翎  (4)
 15. 赵文竹  (4)
 16. 朱建华  (3)
 17. 王韧  (3)
 18. 肖莉杰  (3)
 19. 张金智  (3)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (2.783)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 李静
 2. 李丽
 3. 李娜
 4. 李斌
 5. 李娟

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...