skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.009  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
地方应用型高校生成性课程的实证研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地方应用型高校生成性课程的实证研究

崔彦群 ; 徐立清 ; 李国胜

中国大学教学 - China University Teaching, 2017, Issue 05, pp.81-84

ISSN: 1005-0450

Truy cập trực tuyến

2
应用型人才培养模式下的“管理会计”课程教学方法改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型人才培养模式下的“管理会计”课程教学方法改革

张云娜

教育与职业 - Education and Vocation, 2015, Issue 03, pp.156-157

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

3
面向应用的结构力学课程教学研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

面向应用的结构力学课程教学研究

李延强

教育与职业 - Education and Vocation, 2012, Issue 24, pp.142-143

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

4
应用型本科“食品微生物检验”课程改革的探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型本科“食品微生物检验”课程改革的探讨

岳晓禹 ; YUE Xiaoyu;He’nan University of Animal Husbandry and Economy

农产品加工(上) - Farm Products Processing, 2015, Issue 18, pp.84-85

ISSN: 1671-9646

Truy cập trực tuyến

5
农学类专业“5—4—3”实践教学体系的探索
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

农学类专业“5—4—3”实践教学体系的探索

夏明忠 ; 任迎虹

高等农业教育 - Higher Agricultural Education, 2012, Issue 08, pp.9-12

ISSN: 1002-1981

Truy cập trực tuyến

6
应用型本科的若干认识辨析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型本科的若干认识辨析

王钢 ; 曹如军

教育评论, 2013, Issue 06, pp.15-17

ISSN: 1004-1109

Truy cập trực tuyến

7
应用型路桥工程测量教学研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型路桥工程测量教学研究

黄羚 ; 尚艳亮

教育与职业 - Education and Vocation, 2011, Issue 6, pp.129-130

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

8
高校声乐教育应用型人才的培养
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校声乐教育应用型人才的培养

梁雪

黑龙江高教研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2014, Issue 03, pp.160-161

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

9
浅谈应用型本科物理化学教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈应用型本科物理化学教学

刘建 ; 赵龙涛 ; 张倩

化学教育 - Journal of Chemical Education, 2014, Vol.35(24), pp.20-22

ISSN: 1003-3807

Truy cập trực tuyến

10
高职与应用型本科衔接发展的基础及实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职与应用型本科衔接发展的基础及实践

刘倩 ; 崔俊媛 ; 刘娜

教育与职业 - Education and Vocation, 2017, Issue 11, pp.54-58

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

11
论应用型大学师资队伍建设的内生模式
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论应用型大学师资队伍建设的内生模式

付八军

浙江社会科学 - Zhejiang Social Sciences, 2017, Issue 06, pp.84-88

ISSN: 1004-2253

Truy cập trực tuyến

12
论应用型大学师资队伍建设的内生模式
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论应用型大学师资队伍建设的内生模式

付八军

浙江社会科学, 2017, Issue 06, pp.84-88

ISSN: 1004-2253

Truy cập trực tuyến

13
基于自由教育思想的应用型本科人才培养方案研究——以人力资源管理专业为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于自由教育思想的应用型本科人才培养方案研究——以人力资源管理专业为例

朱海林

吉首大学学报:社会科学版 - Journal of Jishou University(Social Sciences Edition), 2016, Issue S2, pp.158-162

ISSN: 1007-4074

Truy cập trực tuyến

14
应用型本科金融学专业的课程改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型本科金融学专业的课程改革

盖锐

江苏社会科学 - Jiangsu Social Sciences, 2012, Issue S1, pp.202-206

ISSN: 1003-8671

Truy cập trực tuyến

15
应用型人才培养模式视阈下课程体系的建构
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型人才培养模式视阈下课程体系的建构

叶树江 ; 张洪田 ; 李丹

黑龙江高教研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2012, Vol.30(10), pp.141-143

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

16
会计学专业应用型本科创新人才素质培养体系的设计与实践——以中央财经大学会计学院为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

会计学专业应用型本科创新人才素质培养体系的设计与实践——以中央财经大学会计学院为例

孟雪 ; 林艺茹

中国大学教学 - China University Teaching, 2012, Issue 04, pp.31-34

ISSN: 1005-0450

Truy cập trực tuyến

17
以应用性为特征的教学服务型大学建设路径探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以应用性为特征的教学服务型大学建设路径探析

沈云慈

教育与职业 - Education and Vocation, 2014, Issue 14, pp.39-41

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

18
高校旅游专业应用型人才培养问题及对策研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校旅游专业应用型人才培养问题及对策研究

彭凤

教育与职业 - Education and Vocation, 2014, Issue 12, pp.120-121

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

19
应用型高校学生创新创业能力培养刍议
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应用型高校学生创新创业能力培养刍议

何代钦

学校党建与思想教育:下, 2016, Issue 05, pp.82-83

ISSN: 1007-5968

Truy cập trực tuyến

20
“应用型”人才培养定位下的微生物实验教学探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“应用型”人才培养定位下的微生物实验教学探讨

吕超田 ; 曾卫国 ; 许晖

安徽农业科学 - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2013, Vol.41(13), pp.6090-6091

ISSN: 0517-6611

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.009  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (143)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (33)
 2. 1991đến1996  (64)
 3. 1997đến2002  (58)
 4. 2003đến2009  (572)
 5. Sau 2009  (3.282)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (143)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 张洪田
 2. 刘伟
 3. 蔡敬民
 4. 江小明
 5. 鲁武霞

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...