skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
汇率变动对中国企业全球价值链嵌入程度的影响——基于中国电子及通信设备制造业的实证研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汇率变动对中国企业全球价值链嵌入程度的影响——基于中国电子及通信设备制造业的实证研究

逯宇铎 ; ; 陈阵

国际经贸探索 - International Economics and Trade Research, 2017, Issue 06, pp.69-84

ISSN: 1002-0594

Toàn văn sẵn có

2
基于随机游走的概念显性语义关联度计算 - An explicit semantic relatedness measure based on random walk
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于随机游走的概念显性语义关联度计算 - An explicit semantic relatedness measure based on random walk

胡斯卉 ; 张波 ; ; HU Sihui, ZHANG Bo, SONG Qianqian

上海师范大学学报:自然科学版 - Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences), 2016, Vol.45(05), pp.580-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-5137

Toàn văn sẵn có

3
C2C模式下消费者的购买行为研究——从众购买还是口碑交易 - What Matters in Consumer's Shop-selecting Model in C2C Market -- Word-of-mouth or Herd Behavior
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

C2C模式下消费者的购买行为研究——从众购买还是口碑交易 - What Matters in Consumer's Shop-selecting Model in C2C Market -- Word-of-mouth or Herd Behavior

彭惠 ; ; PENG Hui, SONG Qian-qian

预测 - Forecasting, 2014, Vol.33(04), pp.42-47

ISSN: 1003-5192

Toàn văn sẵn có

4
汇率变动对中国企业全球价值链嵌入程度的影响——基于中国电子及通信设备制造业的实证研究 - The Effect of Exchange Rate Movement on the Degree of Chinese Firms' Embedding in Global Value Chain: An Empirical Study on China's Electronic and Communication Equipment Manufacturing Industry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汇率变动对中国企业全球价值链嵌入程度的影响——基于中国电子及通信设备制造业的实证研究 - The Effect of Exchange Rate Movement on the Degree of Chinese Firms' Embedding in Global Value Chain: An Empirical Study on China's Electronic and Communication Equipment Manufacturing Industry

逯宇铎 ; ; 陈阵 ; LU Yu-duo, SONG Qian-qian, CHEN Zhen

国际经贸探索 - International Economics and Trade Research, 2017, Vol.33(06), pp.69-84

ISSN: 1002-0594

Toàn văn sẵn có

5
一种社交网络用户领导者挖掘算法 - A mining algorithm of user leader in social network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种社交网络用户领导者挖掘算法 - A mining algorithm of user leader in social network

; 张波 ; 胡斯卉 ; 徐 ; 彭如香 ; SONG Qianqian1, ZHANG Bo1, HU Sihui1 , XU Qian1 , PENG Ruxiang=

上海师范大学学报:自然科学版 - Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences), 2016, Vol.45(05), pp.573-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-5137

Toàn văn sẵn có

6
不确定性条件下企业信息系统的云化决策方法 - A Method of Decision on Cloud Migration of EnterpriseInformation Systems under Uncertainty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不确定性条件下企业信息系统的云化决策方法 - A Method of Decision on Cloud Migration of EnterpriseInformation Systems under Uncertainty

苗虹 ; ; 孙金生 ; 王念新 ; 李鹏 ; 葛世伦 ; MIAOHong,SONGQian-qian,SUNJin-sheng,WANGNian-xin,LIPeng,GEShi-lun

软科学 - Soft Science, 2016, Vol.30(08), pp.129-132

ISSN: 1001-8409

Toàn văn sẵn có

7
企业信息系统云化迁移的评估方法 - A Method for Evaluating Cloud Migration of Enterprise Information Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

企业信息系统云化迁移的评估方法 - A Method for Evaluating Cloud Migration of Enterprise Information Systems

苗虹 ; ; 孙金生 ; 王念新 ; Miao Hong, Song Qianqian2, Sun Jinsheng, Wang Nianxin2

统计与决策, 2017, Issue 07, pp.173-177

ISSN: 1002-6487

Toàn văn sẵn có

8
维多利亚时代英国红茶文化与文学作品中的生态女性主义交织解析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

维多利亚时代英国红茶文化与文学作品中的生态女性主义交织解析

福建茶叶 - Tea in Fujian, 2017, Issue 03, pp.383-384

ISSN: 1005-2291

Toàn văn sẵn có

9
浅析设计师的情感化设计
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅析设计师的情感化设计

科教导刊(电子版), 2015, Issue 23, pp.86-86

ISSN: 1674-6813

Toàn văn sẵn có

10
设计师的设计目的与情感表达
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

设计师的设计目的与情感表达

科教导刊(电子版), 2015, Issue 23, pp.81-81

ISSN: 1674-6813

Toàn văn sẵn có

11
浅谈体育教学中的美育教育
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈体育教学中的美育教育

; 李鹏

中华少年:研究青少年教育, 2012, Issue 01, pp.4-5

ISSN: 1004-2377

Toàn văn sẵn có

12
基于EGP+ESP教学理论的高职电力专业英语EOP必行性研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于EGP+ESP教学理论的高职电力专业英语EOP必行性研究

亚太教育 - YA TAI JIAO YU, 2015, Issue 02, pp.140-141

ISSN: 2095-9214

Toàn văn sẵn có

13
维多利亚时代英国红茶文化与文学作品中的生态女性主义交织解析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

维多利亚时代英国红茶文化与文学作品中的生态女性主义交织解析

福建茶叶 - Tea In Fujian, 2017, Issue 03, pp.383-384

ISSN: 1005-2291

Toàn văn sẵn có

14
L-半胱氨酸-CdS量子点荧光探针测定 - Determination of protein content in food by L-cysteine-CdS quantum dot fluorescent probe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L-半胱氨酸-CdS量子点荧光探针测定 - Determination of protein content in food by L-cysteine-CdS quantum dot fluorescent probe

; ; ; 王鑫 ; ; ; 丁永杰

周口师范学院学报 - Journal of Zhoukou Normal University, 2017, Vol.34(05), pp.73-76

ISSN: 1671-9476

Toàn văn sẵn có

15
TRPV1通道与炎症的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRPV1通道与炎症的研究

黄坤 ; 李会 ;

当代临床医刊 - The Medical Journal of Industrial Enterprise, 2017, Vol.30(06), pp.3605-3606

ISSN: 2095-9559

Toàn văn sẵn có

16
C2C市场上消费者从众决策研究——基于面板数据模型 - Consumer's Conformity in C2C Markets Based on Panal Data Model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

C2C市场上消费者从众决策研究——基于面板数据模型 - Consumer's Conformity in C2C Markets Based on Panal Data Model

彭惠 ; ; PENG Hui, SONG Qianqian

重庆邮电大学学报:社会科学版 - Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications:Social Science Edition, 2015, Vol.27(04), pp.90-95

ISSN: 1673-8268

Toàn văn sẵn có

17
金属表面处理磷化渣综合利用技术 - Comprehensive Utilization of Phosphate Residuesfrom Metal Surface Treatment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

金属表面处理磷化渣综合利用技术 - Comprehensive Utilization of Phosphate Residuesfrom Metal Surface Treatment

熊新宇 ; 熊天庆 ; ; 张诗萍 ; Xiong Xinyu, Xiong Tianqing, Song Qianqian, Zhang Shiping

冶金动力 - Metallurgical Power, 2015, Issue 02, pp.43-45

ISSN: 1006-6764

Toàn văn sẵn có

18
基于SWOT—AHP模型的昆仑工业润滑油经营战略 - Research on the Development Strategy of Kunlun Industrial Lubricants Based on SWOT-AHP Model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于SWOT—AHP模型的昆仑工业润滑油经营战略 - Research on the Development Strategy of Kunlun Industrial Lubricants Based on SWOT-AHP Model

蒋庆哲 ; 徐焱明 ; ; JIANG Qingzhe, XU Yanming, SONG Qianqian

中国石油大学学报:社会科学版 - Journal of China University Of Petroleum:Edition of Social Sciences, 2013, Vol.29(05), pp.7-11

ISSN: 1673-5595

Toàn văn sẵn có

19
沿边民族地区高等教育融入ʼ一带一路ʼ国家战略发展研究 - Integration of Ethnic Border AreasʼHigher Education into the Nationalʼone Belt & one RoadʼStrategy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

沿边民族地区高等教育融入ʼ一带一路ʼ国家战略发展研究 - Integration of Ethnic Border AreasʼHigher Education into the Nationalʼone Belt & one RoadʼStrategy

张琦[1] ; [2] ; 高成海[2] ; 惠文军[2] ; 刘荣[3] ; ZHANG Qi[1];SONG Qian-qian[2];GAO Cheng-hai[2];HUI Wen-jun[2];LIU Rong[3]

民族高等教育研究 - Research on Higher Education of Nationalties, 2017, Vol.5(02) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-4336

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (2)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (1)
 4. 2015đến2016  (8)
 5. Sau 2016  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 宋倩倩
 2. 苗虹
 3. 孙金生
 4. 胡斯卉
 5. 王念新

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...