skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
基于指数损失和0-1损失的在线Boosting算法 - Online Boosting Algorithms Based on Exponential and 0-1 Loss
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于指数损失和0-1损失的在线Boosting算法 - Online Boosting Algorithms Based on Exponential and 0-1 Loss

侯杰 ; 茅耀斌 ; ; HOU Jie, MAO Yao-Bin, SUN Jin-Sheng

自动化学报 - Acta Automatica Sinica, 2014, Vol.40(04), pp.635-642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-4156

Toàn văn sẵn có

2
基于区域颜色聚类的运动目标阴影检测 - Moving Object Shadow Detection Based on Regional Color Clustering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于区域颜色聚类的运动目标阴影检测 - Moving Object Shadow Detection Based on Regional Color Clustering

徐杰 ; 项文波 ; 茅耀斌 ; ; XU Jie, XIANG Wen-bo, MAO Yao-bin, SUN Jin-sheng

计算机技术与发展 - Computer Technology and Development, 2016, Vol.26(03), pp.193-196

ISSN: 1673-629X

Toàn văn sẵn có

3
ERP分步云化的选择方法:信息强度视角 - One step-by-step selection method for migrating ERP to the cloud: Information intensity perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERP分步云化的选择方法:信息强度视角 - One step-by-step selection method for migrating ERP to the cloud: Information intensity perspective

苗虹 ; ; 葛世伦 ; 王念新 ; 任南 ; 尹隽 ; MIAO Hong, SUN Jinsheng, GE Shilun, WANG Nianxin, REN Nan, YIN Jun

系统工程理论与实践 - Systems Engineering—Theory & Practice, 2016, Vol.36(03), pp.750-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-6788

Toàn văn sẵn có

4
不确定性条件下企业信息系统的云化决策方法 - A Method of Decision on Cloud Migration of EnterpriseInformation Systems under Uncertainty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不确定性条件下企业信息系统的云化决策方法 - A Method of Decision on Cloud Migration of EnterpriseInformation Systems under Uncertainty

苗虹 ; 宋倩倩 ; ; 王念新 ; 李鹏 ; 葛世伦 ; MIAOHong,SONGQian-qian,SUNJin-sheng,WANGNian-xin,LIPeng,GEShi-lun

软科学 - Soft Science, 2016, Vol.30(08), pp.129-132

ISSN: 1001-8409

Toàn văn sẵn có

5
企业信息系统云化迁移的评估方法 - A Method for Evaluating Cloud Migration of Enterprise Information Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

企业信息系统云化迁移的评估方法 - A Method for Evaluating Cloud Migration of Enterprise Information Systems

苗虹 ; 宋倩倩 ; ; 王念新 ; Miao Hong, Song Qianqian2, Sun Jinsheng, Wang Nianxin2

统计与决策, 2017, Issue 07, pp.173-177

ISSN: 1002-6487

Toàn văn sẵn có

6
Verification of protein sparing by feeding carbohydrate to common carp Cyprinus carpio - Verification of protein sparing by feeding carbohydrate to common carp Cyprinus carpio
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verification of protein sparing by feeding carbohydrate to common carp Cyprinus carpio - Verification of protein sparing by feeding carbohydrate to common carp Cyprinus carpio

程镇燕 ; 李静辉 ; 张宝龙 ; 方珍珍 ; 辉 ; 白东清 ; ; 乔秀亭

中国海洋湖沼学报:英文版 - Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 2017, Vol.35(02), pp.251-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-4059

Toàn văn sẵn có

7
Pyrolytic and kinetic analysis of coastal plant Xanthium sibiricum - Pyrolytic and kinetic analysis of coastal plant Xanthium sibiricum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pyrolytic and kinetic analysis of coastal plant Xanthium sibiricum - Pyrolytic and kinetic analysis of coastal plant Xanthium sibiricum

王晓宁 ; 朱立猛 ; 秦松 ; 张亦陈 ; 刘逸尘 ; ; WANG Xiaoning , ZHU Limeng , QIN Song , ZHANG Yichen , LIU Yichen , SUN Jinsheng , LI Lili

中国海洋湖沼学报:英文版 - Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 2015, Issue 01, pp.135-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-4059

Toàn văn sẵn có

8
中华绒螯蟹蜕皮抑制激素基因全长cDNA克隆和重组表达 - CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF MOLT-INHIBITING HORMONE GENE (Es-MIH) IN ERIOCHEIR SINENSIS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中华绒螯蟹蜕皮抑制激素基因全长cDNA克隆和重组表达 - CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF MOLT-INHIBITING HORMONE GENE (Es-MIH) IN ERIOCHEIR SINENSIS

妍 ; 张亦陈 ; 刘逸尘 ; 王雪惠 ; 王宇凡 ; 耿绪云 ; ; 杨卫军 ; SUN Yan,ZHANG Yi-Chen,LIU Yi-Chen,WANG Xue-Hui,WANG Yu-Fan,GENG Xu-Yun,SUN Jin-Sheng, and YANG Wei-Jun

物学报 - Acta Hydrobiologica Sinica, 2011, Vol.35(2), pp.210-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-3207

Toàn văn sẵn có

9
叫一声恩人
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

叫一声恩人

故事会 - Stories, 2016, Issue 07, pp.13-16

ISSN: 0257-0238

Toàn văn sẵn có

10
河蟹眼柄神经内分泌细胞Glu受体研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

河蟹眼柄神经内分泌细胞Glu受体研究

; 高春蕾 ; 相建海

物学报 - Acta Hydrobiologica Sinica, 2004, Vol.28(6), pp.647-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-3207

Toàn văn sẵn có

11
检测鲆鱼腹水病病原菌迟缓爱德华氏菌和溶藻弧菌的嵌套PCR方法 - DETECTION OF PATHOGENIC BACTERIAL (EDWARDSIELLA TARDA AND VIBRIO ALGINOLYTICUS) ASSOCIATED WITH SWOLLEN ABDOMEN OF CULTURED TURBOT (SCOPHTHALMUS MAXIMUS) AND FLOUNDER (PARALICHTHYS OLIVACEUS) BY NESTED-PCR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

检测鲆鱼腹水病病原菌迟缓爱德华氏菌和溶藻弧菌的嵌套PCR方法 - DETECTION OF PATHOGENIC BACTERIAL (EDWARDSIELLA TARDA AND VIBRIO ALGINOLYTICUS) ASSOCIATED WITH SWOLLEN ABDOMEN OF CULTURED TURBOT (SCOPHTHALMUS MAXIMUS) AND FLOUNDER (PARALICHTHYS OLIVACEUS) BY NESTED-PCR

薛淑霞 ; ; XUE Shu-Xia1; 2 and SUN Jin-Sheng1; 2

物学报 - Acta Hydrobiologica Sinica, 2008, Issue 6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-3207

Toàn văn sẵn có

12
河蟹MTXO细胞的离体培养和细胞学研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

河蟹MTXO细胞的离体培养和细胞学研究

; 刘安西

物学报 - Acta Hydrobiologica Sinica, 2000, Vol.24(4), pp.374-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-3207

Toàn văn sẵn có

13
青蛤两个异域种群的遗传多样性与分化研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

青蛤两个异域种群的遗传多样性与分化研究

潘宝平 ; 宋林 ; 卜文俊 ;

物学报 - Acta Hydrobiologica Sinica, 2005, Vol.29(4), pp.372-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-3207

Toàn văn sẵn có

14
德育的经济价值探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德育的经济价值探析

; 李凤姝 ; 王春华

社会科学家 - Social Scientist, 2009, Issue 4, pp.119-120

ISSN: 1002-3240

Toàn văn sẵn có

15
思想政治理论课教学应以理想信念教育为核心
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

思想政治理论课教学应以理想信念教育为核心

; 闫丽慧

亚太教育 - YA TAI JIAO YU, 2016, Issue 30, pp.174-174

ISSN: 2095-9214

Toàn văn sẵn có

16
刺参(Apostichopus japonicus)保苗期“肠炎病”及其治疗方法 - Etiology and Treatment of Enteritis Disease in Cultured Junviles of Apostichopus japonicus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

刺参(Apostichopus japonicus)保苗期“肠炎病”及其治疗方法 - Etiology and Treatment of Enteritis Disease in Cultured Junviles of Apostichopus japonicus

逄慧娟 ; 廖梅杰 ; 李彬 ; 荣小军 ; 王印庚 ; 张正 ; ; 孟繁林 ; PANG Huijuan1,2, LIAO Meijie2, LI Bin2, RONG Xiaojun2, WANG Yingeng2, ZHANG Zheng2, SUN Jinsheng1, MENG Fanlin3

渔业科学进展 - Progress in Fishery Sciences, 2017, Vol.38(03), pp.188-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-9869

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2008  (2)
 3. 2009đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (7)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 孙金生
 2. 苗虹
 3. 王念新
 4. 宋倩倩
 5. 茅耀斌

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...