skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 80.316  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
永康市水稻田地力状况分析及其提升技术
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

永康市水稻田地力状况分析及其提升技术

陈远利 ; 陈义 ; 吴良欢

中国稻米 - China Rice, 2012, Vol.18(05), pp.82-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-8082

Toàn văn sẵn có

2
稀土尾矿库复合污染对周边土壤肥力的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

稀土尾矿库复合污染对周边土壤肥力的影响

代静 ; 司万童 ; 赵雪波 ; 刘菊梅 ; 景雪梅 ; 王建英 ; 张雪峰

江苏农业科学 - Jiangsu Agricultural Sciences, 2017, Vol.45(20), pp.299-303

ISSN: 1002-1302

Toàn văn sẵn có

3
展览温室热带雨林植物群落土壤分析与改善措施
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

展览温室热带雨林植物群落土壤分析与改善措施

宋良红 ; 任志锋 ; 李小康

陕西农业科学 - Shaanxi Journal of Agricultural Sciences, 2012, Vol.58(06), pp.88-89

ISSN: 0488-5368

Toàn văn sẵn có

4
鄂西北秦巴山区茶园土壤质量状况调查
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

鄂西北秦巴山区茶园土壤质量状况调查

王红娟 ; 龚自明 ; 毛迎新 ; 陈勋 ; 谭荣荣 ; WANG Hong-juan;GONG Zi-ming;MAO Ying-xin;CHEN Xun;TAN Rong-rong;Institute of Fruit and Tea,Hubei Academy of Aagricultural Sciences

湖北农业科学 - Hubei Agricultural Sciences, 2016, Issue 17, pp.4424-4426

ISSN: 0439-8114

Toàn văn sẵn có

5
有机肥与无机肥配施对酒用高梁根际土壤微生物和酶的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

有机肥与无机肥配施对酒用高梁根际土壤微生物和酶的影响

吴迪 ; 廖凤林 ; 唐金刚 ; 魏成熙

江苏农业科学 - Jiangsu Agricultural Sciences, 2012, Vol.40(10), pp.303-305

ISSN: 1002-1302

Toàn văn sẵn có

6
户县蒋村镇耕地土壤养分状况评价分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

户县蒋村镇耕地土壤养分状况评价分析

张芳 ; 张建丰 ; 牛鹏飞 ; 刘武刚 ; 史娟 ; 贺蕾 ; 刘阳 ; 胡晖 ; 王勇

陕西农业科学 - Shaanxi Journal of Agricultural Sciences, 2015, Vol.61(06), pp.81-84

ISSN: 0488-5368

Toàn văn sẵn có

7
齐齐哈尔市居住区绿地土壤理化性质分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

齐齐哈尔市居住区绿地土壤理化性质分析

于宁 ; 邓琳 ; 杜楠楠

黑龙江畜牧兽医 - Heilongjiang Animal Science And veterinary Medicine, 2015, Issue 09, pp.153-156

ISSN: 1004-7034

Toàn văn sẵn có

8
紫色土丘陵区保护性耕作下旱地土壤呼吸及影响因素 - RESPIRATION OF UPLAND SOIL UNDER CONSERVATION TILLAGE IN PURPLE HILLY REGIONS AND ITS INFLUENCING FACTORS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

紫色土丘陵区保护性耕作下旱地土壤呼吸及影响因素 - RESPIRATION OF UPLAND SOIL UNDER CONSERVATION TILLAGE IN PURPLE HILLY REGIONS AND ITS INFLUENCING FACTORS

张赛 ; 王龙昌 ; 张晓雨 ; 周航飞 ; Zhang Sai Wang Longchang Zhang Xiaoyu Zhou Hangfei

学报 - Acta Pedologica Sinica, 2014, Vol.51(03), pp.520-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0564-3929

Toàn văn sẵn có

9
巧选肥料补充有机质
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

巧选肥料补充有机质

中国瓜菜 - China Cucurbits And Vegetables, 2012, Vol.25(01), pp.73-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-2871

Toàn văn sẵn có

10
土壤团聚体对微生物及土传病原菌的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

土壤团聚体对微生物及土传病原菌的影响

王秋君 ; 马艳 ; 常志州

江苏农业学报 - Jiangsu Journal of Agricultural Sciences, 2015, Vol.31(04), pp.946-950 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4440

Toàn văn sẵn có

11
《土壤学报》2014年度优秀论文评选揭晓
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《土壤学报》2014年度优秀论文评选揭晓

学报 - Acta Pedologica Sinica, 2016, Issue 01, pp.188-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0564-3929

Toàn văn sẵn có

12
《土壤学报》2012年度优秀论文评选揭晓
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《土壤学报》2012年度优秀论文评选揭晓

学报 - Acta Pedologica Sinica, 2014, Vol.51(01), pp.199-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0564-3929

Toàn văn sẵn có

13
《土壤学报》2015年度优秀论文评选揭晓
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《土壤学报》2015年度优秀论文评选揭晓

学报 - Acta Pedologica Sinica, 2017, Vol.54(01), pp.203-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0564-3929

Toàn văn sẵn có

14
《土壤学报》2011年度优秀论文评选揭晓
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《土壤学报》2011年度优秀论文评选揭晓

学报 - Acta Pedologica Sinica, 2012, Vol.49(03), pp.507-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0564-3929

Toàn văn sẵn có

15
《土壤学报》2013年度优秀论文评选揭晓
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《土壤学报》2013年度优秀论文评选揭晓

学报 - Acta Pedologica Sinica, 2015, Vol.52(01), pp.241-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0564-3929

Toàn văn sẵn có

16
不同园林植物土壤呼吸及影响因子特征
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不同园林植物土壤呼吸及影响因子特征

夏冰 ; 司志国 ; XIA Bing;SI Zhiguo;Department of Environmental Art Engineering,He′nan Vocational and Technical Institute

保持研究 - Research of Soil and Water Conservation, 2017, Issue 05, pp.240-246

ISSN: 1005-3409

Toàn văn sẵn có

17
玉米田耕层不同类型土壤孔隙及库容特征的研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

玉米田耕层不同类型土壤孔隙及库容特征的研究

虞娜 ; 金鑫鑫 ; 安晶 ; 邹洪涛 ; 张玉玲 ; 范庆锋 ; 张玉龙 ; YU Na;JIN Xin-xin;AN Jing;ZOU Hong-tao;ZHANG Yu-ling;FAN Qing-feng;ZHANG Yu-long;College of Land and Environment, Shenyang Agricultural University/Northeast Key Laboratory of Conservation and Improvement of Cultivated Land,Ministry of Agriculture

沈阳农业大学学报 - Journal of Shenyang Agricultural University, 2014, Issue 06, pp.685-690

ISSN: 1000-1700

Toàn văn sẵn có

18
甘薯种植对苏北沿海滩涂土壤环境的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

甘薯种植对苏北沿海滩涂土壤环境的影响

刘冲 ; 王茂文 ; 邢锦城 ; 丁海荣 ; 朱小梅 ; 赵宝泉 ; 董静 ; 温祝桂 ; 洪立洲

浙江农业学报 - Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2016, Vol.28(11), pp.1908-1914

ISSN: 1004-1524

Toàn văn sẵn có

19
石匣小流域整地措施对土壤剪切性质的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

石匣小流域整地措施对土壤剪切性质的影响

潘欣 ; 王云琦 ; 高勇 ; 宋伯岩 ; 朱楠 ; 歌丽巴 ; PAN Xin;WANG Yunqi;GAO Yong;SONG Boyan;ZHU Nan;GE Liba;Beijing Forestry University,Key Laboratory of Soil and Water Conservation and Desertification Combating,Ministry of Education;Beijing Forestry University,Soil and Water Conservation of Beijing Engineering Research Center;Soil and Water Conservation Workstation of Miyun County

保持学报 - Journal of Soil and Water Conservation, 2016, Issue 06, pp.314-318

ISSN: 1009-2242

Toàn văn sẵn có

20
施肥对川中丘陵杨树人工林土壤生物活性的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

施肥对川中丘陵杨树人工林土壤生物活性的影响

余晓章 ; 杨正菊 ; 李贤伟 ; 党燕超 ; 周义贵 ; 赵敏 ; 刘运科 ; 郑涛 ; YU Xiao-zhang;YANG Zheng-ju;LI Xian-wei;DANG Yan-chao;ZHOU Yi-gui;ZHAO ming;LIU Yun-ke;ZHENG Tao;College of Forestry,Sichuan Agricultural University;Deyang Forestry Bureau

通报 - Chinese Journal of Soil Science, 2014, Issue 03, pp.618-624

ISSN: 0564-3945

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 80.316  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11.255)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (44)
 2. 1964đến1978  (55)
 3. 1979đến1991  (582)
 4. 1992đến2005  (19.778)
 5. Sau 2005  (59.857)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 土壤  (15.011)
 2. 土壤养分  (4.453)
 3. 土壤肥力  (4.242)
 4. 土壤水分  (3.591)
 5. 产量  (2.344)
 6. 土壤微生物  (1.921)
 7. 重金属  (1.741)
 8. 土壤含水量  (1.560)
 9. 土壤有机质  (1.354)
 10. 土壤改良  (1.335)
 11. 土壤酶活性  (1.209)
 12. 土壤温度  (1.122)
 13. 土壤理化性质  (1.039)
 14. 土壤有机碳  (1.033)
 15. 土壤类型  (943)
 16. 土壤酶  (728)
 17. 土壤质量  (704)
 18. 土壤呼吸  (629)
 19. 土壤容重  (397)
 20. 植烟土壤  (361)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. LI  (741)
 2. WANG  (661)
 3. ZHANG  (622)
 4. SUN  (161)
 5. 张玉龙  (133)
 6. Qiang  (96)
 7. 李勇  (87)
 8. 何腾兵  (82)
 9. 李鹏  (72)
 10. 李德成  (64)
 11. 周冀衡  (64)
 12. 张辉  (54)
 13. 王斌  (53)
 14. 翁伯琦  (52)
 15. 郭晓敏  (44)
 16. 李新举  (40)
 17. 王云琦  (32)
 18. 屠乃美  (27)
 19. 孟庆英  (15)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (10.163)
 2. English  (1.482)
 3. Spanish  (14)
 4. Portuguese  (12)
 5. Russian  (7)
 6. Italian  (4)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI
 2. WANG
 3. ZHANG
 4. SUN
 5. 张玉龙

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...