skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 106  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
欧盟自贸协定新实践对中欧、中蒙双边投资协定谈判的启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欧盟自贸协定新实践对中欧、中蒙双边投资协定谈判的启示

梁岿然

内蒙古社会科学 - Inner Mongolia Social Sciences, 2016, Issue 02, pp.97-104

ISSN: 1003-5281

Toàn văn sẵn có

2
中欧双边投资协定谈判涉农相关问题分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中欧双边投资协定谈判涉农相关问题分析

刘艺卓 ; 焦点

世界农业 - World Agriculture, 2016, Issue 04, pp.81-84

ISSN: 1002-4433

Toàn văn sẵn có

3
双边投资协定“投资”定义之范式解析——兼论中美双边投资协定之取舍
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

双边投资协定“投资”定义之范式解析——兼论中美双边投资协定之取舍

于文婕

现代经济探讨 - Modern Economic Research, 2015, Issue 02, pp.78-82

ISSN: 1009-2382

Toàn văn sẵn có

4
TPP投资新规则与中美双边投资协定谈判
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TPP投资新规则与中美双边投资协定谈判

盛斌 ; 段然

国际经济评论 - International Economic Review, 2016, Issue 05, pp.9-30

ISSN: 1007-0974

Toàn văn sẵn có

5
中美BIT投资者定义之探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中美BIT投资者定义之探析

殷楠

苏州大学学报:哲学社会科学版 - Academic Journal of Suzhou University(Philosophy and Social Sciences), 2017, Vol.38(03), pp.67-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4403

Toàn văn sẵn có

6
中美BIT投资者定义之探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中美BIT投资者定义之探析

殷楠

苏州大学学报:哲学社会科学版, 2017, Issue 03, pp.67-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4403

Toàn văn sẵn có

7
中美双边投资协定谈判的动因、难点及前景展望
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中美双边投资协定谈判的动因、难点及前景展望

石岩 ; 孙哲

现代国际关系 - Contemporary International Relation, 2015, Issue 06, pp.9-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-6192

Toàn văn sẵn có

8
BIT伞形条款对契约义务和条约义务竞合的效力
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIT伞形条款对契约义务和条约义务竞合的效力

孙秀娟

金陵法律评论, 2011, Issue 01, pp.136-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4608

Toàn văn sẵn có

9
双边投资协定对中国对外直接投资的影响:基于投资协定异质性的视角
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

双边投资协定对中国对外直接投资的影响:基于投资协定异质性的视角

杨宏恩 ; 孟庆强 ; 王晶 ; 李浩

管理世界 - Management World, 2016, Issue 04, pp.24-36

ISSN: 1002-5502

Toàn văn sẵn có

10
双边投资协定与“一带一路”沿线国家的市场进入*——来自对外直接投资的微观证据
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

双边投资协定与“一带一路”沿线国家的市场进入*——来自对外直接投资的微观证据

王丽丽 ; 范志勇

浙江学刊 - Zhejiang Academic Journal, 2017, Issue 06, pp.148-156

ISSN: 1003-420X

Toàn văn sẵn có

11
我国外资间接征收危机之审视与控制——以双边投资协定为视角
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国外资间接征收危机之审视与控制——以双边投资协定为视角

石俭平

求索, 2012, Issue 04, pp.81-83

ISSN: 1001-490X

Toàn văn sẵn có

12
论中美双边投资协定范本关于外汇转移条款的分歧
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论中美双边投资协定范本关于外汇转移条款的分歧

张磊

上海金融 - Shanghai Finance, 2013, Issue 10, pp.93-97

ISSN: 1006-1428

Toàn văn sẵn có

13
美国对外投资政策法律新进展——基于2012年美国双边投资协定范本的分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国对外投资政策法律新进展——基于2012年美国双边投资协定范本的分析

韩冰

国际经济评论 - International Economic Review, 2013, Issue 05, pp.119-129

ISSN: 1007-0974

Toàn văn sẵn có

14
论双边投资协定投资定义条款之功能定位
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论双边投资协定投资定义条款之功能定位

于文婕

学海 - Journal of Xuehai, 2012, Issue 05, pp.147-152

ISSN: 1001-9790

Toàn văn sẵn có

15
从企业扬帆到政府起航——关于国际投资协定的讨论
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从企业扬帆到政府起航——关于国际投资协定的讨论

林念

国际经济评论 - International Economic Review, 2013, Issue 01, pp.152-159

ISSN: 1007-0974

Toàn văn sẵn có

16
中国企业赴美捕捞淡水鱼项目的启迪--鞍山嘉鲜农业发展有限公司案例分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国企业赴美捕捞淡水鱼项目的启迪--鞍山嘉鲜农业发展有限公司案例分析

檀学文

世界农业 - World Agriculture, 2015, Issue 08, pp.172-175

ISSN: 1002-4433

Toàn văn sẵn có

17
美国“反国家资本主义”思潮:缘起、政策实践及战略意图
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国“反国家资本主义”思潮:缘起、政策实践及战略意图

陈志恒 ; 马学礼

国外社会科学 - Social Sciences Abroad, 2015, Issue 05, pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn sẵn có

18
中国签署双边投资协定的引资效应——基于1994-2013年面板数据的实证分析 - The Effects of Bilateral Investment Agreements on Attracting FDI Inflow to China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国签署双边投资协定的引资效应——基于1994-2013年面板数据的实证分析 - The Effects of Bilateral Investment Agreements on Attracting FDI Inflow to China

李玉梅 ; 张琦 ; Li Yu-mei Zhang Qi

亚太经济 - Asia-Pacific Economic Review, 2015, Issue 04, pp.132-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-6052

Toàn văn sẵn có

19
劳动标准与贸易和投资协定挂钩的历史演进、当代特点与未来趋势 - The Linkage between Labor Standard and Agreements of Trade and Investment: Normative Evolvement,Current Feature and Future Trends
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

劳动标准与贸易和投资协定挂钩的历史演进、当代特点与未来趋势 - The Linkage between Labor Standard and Agreements of Trade and Investment: Normative Evolvement,Current Feature and Future Trends

郑丽珍 ; ZHENG Li-zhen

现代法学 - Modern Law Science, 2016, Vol.38(06), pp.155-164

ISSN: 1001-2397

Toàn văn sẵn có

20
美国对外直接投资的利益保护——从双边协定到海外私人投资公司
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国对外直接投资的利益保护——从双边协定到海外私人投资公司

吉小雨

世界经济与政治论坛 - Forum of World Economics & Politics, 2011, Issue 2, pp.57-68

ISSN: 1007-1369

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 106  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (3)
 2. 2006đến2008  (5)
 3. 2009đến2011  (8)
 4. 2012đến2015  (55)
 5. Sau 2015  (35)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 詹晓宁
 2. 张鲁青
 3. 卢进勇
 4. 梁岿然
 5. 梁咏

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...