skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
博洛尼亚进程中的欧洲国际学生流动
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程中的欧洲国际学生流动

乌尔里希·泰希勒 ; 杨素红(译)

高等教育研究 - Journal of Higher Education, 2012, Issue 01, pp.10-20

ISSN: 1000-4203

Truy cập trực tuyến

2
博洛尼亚进程行动路线与政策透视——基于区域高等教育开放与合作的视角
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程行动路线与政策透视——基于区域高等教育开放与合作的视角

谌晓芹

求索, 2012, Issue 02, pp.72-73

ISSN: 1001-490X

Truy cập trực tuyến

3
加拿大应对博洛尼亚进程的政策措施及启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

加拿大应对博洛尼亚进程的政策措施及启示

左兵

黑龙江高教研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2012, Vol.30(03), pp.1-5

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

4
博洛尼亚进程中的欧洲硕士生教育改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程中的欧洲硕士生教育改革

刘亚敏 ; 胡田刚

中国高教研究 - China Higher Education Research, 2011, Issue 4, pp.33-36

ISSN: 1004-3667

Truy cập trực tuyến

5
提高高等工程教育质量的思考——基于博洛尼亚进程质量保证的启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

提高高等工程教育质量的思考——基于博洛尼亚进程质量保证的启示

刘智元

高等农业教育 - Higher Agricultural Education, 2013, Issue 06, pp.121-124

ISSN: 1002-1981

Truy cập trực tuyến

6
欧洲高等教育区建设及其对世界高等教育的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欧洲高等教育区建设及其对世界高等教育的影响

闫玉华 ; 伊丽莎白·克维琦卡

江苏高教 - Jiangsu Higher Education, 2016, Issue 02, pp.145-148

ISSN: 1003-8418

Truy cập trực tuyến

7
博洛尼亚进程之基本构件--学习成果及其意义
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程之基本构件--学习成果及其意义

谌晓芹

江苏高教 - Jiangsu Higher Education, 2012, Issue 01, pp.82-84

ISSN: 1003-8418

Truy cập trực tuyến

8
“博洛尼亚进程”推动下的欧洲专业音乐教育改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“博洛尼亚进程”推动下的欧洲专业音乐教育改革

颜悦 ; YAN Yue

音乐艺术:上海音乐学院学报 - The Art of Music(Journal of the Shanghai Conservatory of Music), 2015, Issue 03, pp.38-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4270

Truy cập trực tuyến

9
法国高等教育的学位改革和启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

法国高等教育的学位改革和启示

木艳娟

西南民族大学学报:人文社会科学版 - Journal of Southwest University for Nationalities, 2011, Issue S2, pp.70-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3926

Truy cập trực tuyến

10
博洛尼亚进程下马耳他高等教育国际化发展策略探析 - Internationalization Strategies of Malta Higher Education under the Bologna Process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程下马耳他高等教育国际化发展策略探析 - Internationalization Strategies of Malta Higher Education under the Bologna Process

焦磊 ; 谢安邦 ; JIAO Lei, XIE An-bang

教师教育研究 - Teacher Education Research, 2013, Vol.25(05), pp.86-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Truy cập trực tuyến

11
罗马尼亚高等教育质量评估中的学生参与研究——以博洛尼亚进程为背景
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

罗马尼亚高等教育质量评估中的学生参与研究——以博洛尼亚进程为背景

张力

黑龙江高教研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2013, Vol.31(01), pp.50-53

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

12
芬兰大学生参与教育评估的机制研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

芬兰大学生参与教育评估的机制研究

胡子祥

高教发展与评估 - higher education development and evaluation, 2013, Vol.29(03), pp.57-63

ISSN: 1672-8742

Truy cập trực tuyến

13
博洛尼亚政策论坛声明
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚政策论坛声明

程薇(译) ; 周满生(校)

教育研究 - Educational Research, 2010, Issue 4, pp.93-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-5731

Truy cập trực tuyến

14
“博洛尼亚进程”影响下的巴黎音乐学院体制变革初探
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“博洛尼亚进程”影响下的巴黎音乐学院体制变革初探

乐佾真

音乐艺术:上海音乐学院学报 - The Art of Music(Journal of the Shanghai Conservatory of Music), 2010, Issue 4, pp.93-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4270

Truy cập trực tuyến

15
博洛尼亚进程中的芬兰博士生教育改革及其启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程中的芬兰博士生教育改革及其启示

束义明 ; 罗尧成

学位与研究生教育 - Academic Degrees & Graduate Education, 2010, Issue 1, pp.73-77

ISSN: 1001-960X

Truy cập trực tuyến

16
欧洲高等教育改革的博洛尼亚进程浅析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欧洲高等教育改革的博洛尼亚进程浅析

尹毓婷

学位与研究生教育 - Academic Degrees & Graduate Education, 2010, Issue 1, pp.67-72

ISSN: 1001-960X

Truy cập trực tuyến

17
博洛尼亚进程中的欧洲研究生教育发展战略及启示 - European Graduate Education Development Strategy in the Bologna Process and Its Enlightenment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程中的欧洲研究生教育发展战略及启示 - European Graduate Education Development Strategy in the Bologna Process and Its Enlightenment

陈先哲 ; CHEN Xian-zhe

研究生教育研究 - JOURNAL OF GRADUATE EDUCATION, 2012, Issue 02, pp.80-85

ISSN: 2095-1663

Truy cập trực tuyến

18
欧洲大学治理中学生参与的当代发展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欧洲大学治理中学生参与的当代发展

冯遵永 ; 丁三青

江苏高教 - Jiangsu Higher Education, 2015, Issue 04, pp.20-22

ISSN: 1003-8418

Truy cập trực tuyến

19
博洛尼亚进程以来土耳其高等教育国际化发展研究 - Higher Education Internationalization in Turkey since Bologna Process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程以来土耳其高等教育国际化发展研究 - Higher Education Internationalization in Turkey since Bologna Process

李爱莲 ; 康叶钦 ; Esra Erdogan, KANG Ye-qin

比较教育研究 - Comparative Education Review, 2016, Issue 08, pp.18-23

ISSN: 1003-7667

Truy cập trực tuyến

20
欧洲博士教育的博洛尼亚进程:一体化与国际化 - European Doctoral Education under the Bologna Process: Diversification and Internationalization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欧洲博士教育的博洛尼亚进程:一体化与国际化 - European Doctoral Education under the Bologna Process: Diversification and Internationalization

王涛 ; WANG Tao

研究生教育研究 - JOURNAL OF GRADUATE EDUCATION, 2012, Issue 06, pp.77-83

ISSN: 2095-1663

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 80  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2008  (14)
 3. 2009đến2010  (19)
 4. 2011đến2013  (21)
 5. Sau 2013  (23)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (1)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 谌晓芹
 2. 佛朝晖
 3. ZHOU Man-sheng
 4. 尹毓婷
 5. 徐辉

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...