skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 484  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
论知识产权法与反不正当竞争法的适用关系
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论知识产权法与反不正当竞争法的适用关系

知识产权 - Intellectual Property, 2012, Issue 01, pp.27-35

ISSN: 1003-0476

Truy cập trực tuyến

2
论自然使用的商标的利益安排
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论自然使用的商标的利益安排

知识产权 - Intellectual Property, 2013, Issue 03, pp.12-19

ISSN: 1003-0476

Truy cập trực tuyến

3
“声腔化”道路求索至美——论闵惠芬二胡演奏艺术
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“声腔化”道路求索至美——论闵惠芬二胡演奏艺术

音乐艺术:上海音乐学院学报 - The Art of Music(Journal of the Shanghai Conservatory of Music), 2014, Issue 03, pp.54-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4270

Truy cập trực tuyến

4
钛合金支座的工艺改进
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

钛合金支座的工艺改进

工具技术 - Tool Engineering(The Magazine for Cutting & Measuring Engineering), 2015, Vol.49(03), pp.63-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-7008

Truy cập trực tuyến

5
进口医疗器械使用说明书的显化翻译
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

进口医疗器械使用说明书的显化翻译

中国科技翻译 - Chinese Science & Technology Translators Journal, 2011, Issue 1, pp.49-52

ISSN: 1002-0489

Truy cập trực tuyến

6
基于背景知识的医学论文摘要显化翻译
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于背景知识的医学论文摘要显化翻译

中国科技翻译 - Chinese Science & Technology Translators Journal, 2015, Vol.28(01), pp.17-20

ISSN: 1002-0489

Truy cập trực tuyến

7
《寒战》:香港警匪片的破冰之旅
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《寒战》:香港警匪片的破冰之旅

电影文学, 2016, Issue 12, pp.96-98

ISSN: 0495-5692

Truy cập trực tuyến

8
“全球视野下的中外关系史”学术研讨会综述
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“全球视野下的中外关系史”学术研讨会综述

; 彭超

中国史研究动态 - Trends of Recent Researches on The History of China, 2015, Issue 03, pp.68-70

ISSN: 1002-7971

Truy cập trực tuyến

9
基于神经网络的区域经济发展水平评估方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于神经网络的区域经济发展水平评估方法

统计与决策, 2014, Issue 02, pp.81-84

ISSN: 1002-6487

Truy cập trực tuyến

10
基于人工鱼群算法的区域经济系统优化方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于人工鱼群算法的区域经济系统优化方法

统计与决策, 2014, Issue 09, pp.13-15

ISSN: 1002-6487

Truy cập trực tuyến

11
白鲜内生菌分离与培养 - Isolation and culture of entophytes from Dictamnus dasycarpus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

白鲜内生菌分离与培养 - Isolation and culture of entophytes from Dictamnus dasycarpus

; 郝芳芳 ; LIU Li-Juan,HAO Fang-fang

广东农业科学 - Guangdong Agricultural Sciences, 2012, Vol.39(20), pp.149-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-874X

Truy cập trực tuyến

12
我国军民融合产业创新协同度实证分析——以航空航天制造产业为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国军民融合产业创新协同度实证分析——以航空航天制造产业为例

胡红安 ;

科技进步与对策 - Science & Technology Progress and Policy, 2015, Vol.32(03), pp.121-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-7348

Truy cập trực tuyến

13
思政课实践教学与价值观教育统筹设计思路
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

思政课实践教学与价值观教育统筹设计思路

宋晓燕 ;

吉首大学学报:社会科学版 - Journal of Jishou University(Social Sciences Edition), 2014, Issue S2, pp.98-100

ISSN: 1007-4074

Truy cập trực tuyến

14
爱的真谛是幸福——《僵尸新娘》不太冷
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

爱的真谛是幸福——《僵尸新娘》不太冷

; 张立改

电影文学, 2011, Issue 22, pp.124-125

ISSN: 0495-5692

Truy cập trực tuyến

15
吸血鬼之当代隐喻:放逐中的永生追求——《暮光之城》系列影片评析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

吸血鬼之当代隐喻:放逐中的永生追求——《暮光之城》系列影片评析

; 于珊珊

电影文学, 2011, Issue 9, pp.83-84

ISSN: 0495-5692

Truy cập trực tuyến

16
Kolb模型旅游管理专业学生学习风格调查与调控 - An empirical study of the learning styles of the tourism management majors on Kolb model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kolb模型旅游管理专业学生学习风格调查与调控 - An empirical study of the learning styles of the tourism management majors on Kolb model

; LIU Li-juan

河北师范大学学报:教育科学版 - Journal of Hebei Normal University, 2013, Issue 01, pp.89-93

ISSN: 1009-413X

Truy cập trực tuyến

17
完善公共财政体制实现基本公共服务均等化
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

完善公共财政体制实现基本公共服务均等化

广东行政学院学报 - Journal of Guangdong Institute of Public Administration, 2012, Issue 01, pp.91-94

ISSN: 1008-4533

Truy cập trực tuyến

18
面子理论视野中的网络聊天礼貌策略研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

面子理论视野中的网络聊天礼貌策略研究

河南社会科学 - Henan Social Sciences, 2010, Issue 3, pp.120-122

ISSN: 1007-905X

Truy cập trực tuyến

19
临稻16号的特征特性及高产栽培技术
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

临稻16号的特征特性及高产栽培技术

张明红 ; 延刚 ; 德友 ; ; 马宗国

中国稻米 - China Rice, 2011, Vol.17(2), pp.56-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-8082

Truy cập trực tuyến

20
中美硕士层次小学教师培养方案的比较与启示 - A Comparative Study on Chinese- American Master Programs of Elementary Teacher Education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中美硕士层次小学教师培养方案的比较与启示 - A Comparative Study on Chinese- American Master Programs of Elementary Teacher Education

德华 ; ; Liu De- hua Liu Li- juan

教师教育研究 - Teacher Education Research, 2011, Vol.23(2), pp.59-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 484  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (72)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (10)
 2. 1999đến2002  (23)
 3. 2003đến2006  (44)
 4. 2007đến2011  (122)
 5. Sau 2011  (285)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (483)
 2. Tài nguyên văn bản  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (35)
 2. English  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 刘丽娟
 2. LIU Li-juan
 3. 刘国振
 4. 刘延刚
 5. 刘德友

theo chủ đề:

 1. 水稻
 2. 对策
 3. 防治
 4. 免疫印迹
 5. 卵泡

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...