skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 154  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
种鸭白色念珠菌的分离与鉴定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

种鸭白色念珠菌的分离与鉴定

提金凤 ; 颜敏 ; 窦砚国 ; 郑肖强 ; 刁有祥 ; 李舫

中国家禽 - China Poultry, 2015, Vol.37(10), pp.66-67

ISSN: 1004-6364

Truy cập trực tuyến

2
引起犊牛爆发胸膜炎与腹膜炎大肠杆菌O157:H7的分离与鉴定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

引起犊牛爆发胸膜炎与腹膜炎大肠杆菌O157:H7的分离与鉴定

赵明礼 ; 张力国 ; 卢婷 ; 刘云

畜牧兽医 - Animal Husbandry & Veterinary Medicine, 2012, Issue S2, pp.159-161

ISSN: 0529-5130

Truy cập trực tuyến

3
红酵母类胡萝卜素的分离与鉴定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

红酵母类胡萝卜素的分离与鉴定

张闯 ; 何连芳 ; 张玉苍

饲料研究 - Feed Research, 2011, Issue 1, pp.37-39

ISSN: 1002-2813

Truy cập trực tuyến

4
2013年苏皖地区鹅细小病毒的分离鉴定及其VP3基因序列分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2013年苏皖地区鹅细小病毒的分离鉴定及其VP3基因序列分析

邵红霞 ; 吕亚楠 ; 叶建强 ; 金文杰 ; 钱琨 ; 秦爱建 ; SHAO Hong-xia;LYU Ya-nan;YE Jian-qiang;JIN Wen-jie;QIAN Kun;QIN Ai-jian;Key Lab for Avian Preventive Medicine/Medicine of Ministry of Education/Jiangsu Co-innovation Center for Prevention and Control of Important Animal Infectious Diseases and Zoonoses/College of Veterinary Medicine,Yangzhou University

中国兽医学报 - Chinese Journal of Veterinary Science, 2014, Issue 12, pp.1916-1921

ISSN: 1005-4545

Truy cập trực tuyến

5
10株对多种抗生素耐药的禽链球菌的分离鉴定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10株对多种抗生素耐药的禽链球菌的分离鉴定

王棋文 ; 宋德荣

黑龙江畜牧兽医:下半月, 2014, Issue 12, pp.53-55

ISSN: 1004-7034

Truy cập trực tuyến

6
一株牛肠道病毒的分离与鉴定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一株牛肠道病毒的分离与鉴定

张海丽 ; 周萍萍 ; 高明春 ; 王君伟

中国奶牛 - China Dairy Cattle, 2015, Issue 05, pp.31-34

ISSN: 1004-4264

Truy cập trực tuyến

7
闵行地区PRRSV的分离鉴定及N基因序列分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

闵行地区PRRSV的分离鉴定及N基因序列分析

邢涛 ; 郁星星 ; 张峻 ; 周光胜 ; 张红飞 ; 朱爱军 ; 王顺荣 ; 王海根 ; 张敏 ; 刘传敏 ; 李金贵

湖北农业科学 - Hubei Agricultural Sciences, 2017, Issue 04, pp.704-706

ISSN: 0439-8114

Truy cập trực tuyến

8
斑点叉尾鮰套肠病病原嗜水气单胞菌的分离与鉴定 - Isolation and Identification of Aeromonas hydrophila from the Case of Channel Catfish Bowel Disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

斑点叉尾鮰套肠病病原嗜水气单胞菌的分离与鉴定 - Isolation and Identification of Aeromonas hydrophila from the Case of Channel Catfish Bowel Disease

吴璇 ; 袁海文 ; 谢晓东 ; 李朱萱 ; 苟昌勇 ; 罗维 ; 程振涛 ; 李攀 ; WU Xuan1, YUAN Hai-wen1, XIE Xiao-dong1, LI Zhu-xuan1, GOU Chang-yong1, LUO Wei1, CHENG Zhen-tao1,2, LI Pan3

中国畜牧兽医 - China Animal Husbandry & Veterinary Medicine, 2017, Vol.44(10), pp.3057-3062

ISSN: 1671-7236

Truy cập trực tuyến

9
猪C型产气荚膜梭菌的分离与鉴定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

猪C型产气荚膜梭菌的分离与鉴定

刘泽文 ; 袁芳艳 ; 刘威 ; 田永祥 ; 周丹娜 ; 杨克礼 ; 段正赢 ; 郭锐 ; LIU Ze-wen;YUAN Fang-yan;LIU Wei;TIAN Yong-xiang;ZHOU Dan-na;YANG Ke-li;DUAN Zheng-ying;GUO Rui;Institute of Animal Husbandry and Veterinary/Hubei Key Laboratory of Animal Embryo Engineering and Molecular Breeding,Hubei Academy of Agricultural Science

湖北农业科学 - Hubei Agricultural Sciences, 2016, Issue 23, pp.6190-6191

ISSN: 0439-8114

Truy cập trực tuyến

10
猪捷申病毒的分离鉴定及其VP1基因的序列分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

猪捷申病毒的分离鉴定及其VP1基因的序列分析

郭容利 ; 李彬 ; 温立斌 ; 范宝超 ; 何孔旺

中国兽医杂志 - Chinese Journal of Veterinary Medicine, 2017, Vol.53(03), pp.43-46

ISSN: 0529-6005

Truy cập trực tuyến

11
进境棉籽中胶孢炭疽病菌的分离与鉴定 - Isolation and Identification of Colletotrichum gloeosporioides in Imported Cottonseed
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

进境棉籽中胶孢炭疽病菌的分离与鉴定 - Isolation and Identification of Colletotrichum gloeosporioides in Imported Cottonseed

孙娟 ; 陈舜胜 ; 于子翔 ; 于翠 ; 杨翠云 ; SUN Juan1 , CHEN Shun-sheng1 , YU Zi-xiang2 , YU Cui2 , YANG Cui-yun2

上海交通大学学报:农业科学版 - Journal of Shanghai Jiaotong University (Agricultural Science), 2013, Vol.31(05), pp.7-11

ISSN: 1671-9964

Truy cập trực tuyến

12
海藻中产油脂酵母菌的分离与鉴定 - Isolation and Identification of Microbial Oils Producing Yeast from Seaweed
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

海藻中产油脂酵母菌的分离与鉴定 - Isolation and Identification of Microbial Oils Producing Yeast from Seaweed

黄媛 ; 罗绮淇 ; 林秀源 ; 赖果浓 ; 胡雪琼 ; 刘颖 ; HUANG Yuan et al

安徽农业科学 - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2013, Vol.41(19), pp.8314-8315

ISSN: 0517-6611

Truy cập trực tuyến

13
花生根系分泌物的鉴定和化感作用研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

花生根系分泌物的鉴定和化感作用研究

李忠 ; 江立庚 ; 唐荣华 ; 熊发前 ; 唐秀梅 ; 蒋菁 ; 贺梁琼 ; 钟瑞春 ; 韩柱强

华南农业大学学报 - Journal of South China Agricultural University, 2015, Vol.36(05), pp.48-53

ISSN: 1001-411X

Truy cập trực tuyến

14
NL351杨树真菌的分离与鉴定
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NL351杨树真菌的分离与鉴定

彭洁 ; 赵桂华 ; 蒋继宏

林业实用技术 - Practical Forestry Technology, 2010, Issue 5, pp.34-36

ISSN: 1671-4938

Truy cập trực tuyến

15
六须鲶暴发性败血症病原菌的分离与鉴定 - The isolation and identification of pathogen in northern sheatfish Silurus soldatovi suffering from fulminant septicaemia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

六须鲶暴发性败血症病原菌的分离与鉴定 - The isolation and identification of pathogen in northern sheatfish Silurus soldatovi suffering from fulminant septicaemia

陈福艳 ; 陈明 ; 黄婷 ; 张彬 ; 杨家坚 ; 雷爱莹 ; 王瑞 ; 梁万文 ; CHEN Fu-yan,CHEN Ming,HUANG Ting,ZHANG Bin,YANG Jia-jian, LEI Ai-ying,WANG Rui,LIANG Wan-wen

大连海洋大学学报 - Journal of Dalian Fisheries University, 2011, Vol.26(1), pp.63-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-1388

Truy cập trực tuyến

16
低温贮藏椰肉品质变化及腐败菌分离与鉴定 - Quality change of coconut meat under low temperature and isolation and identification of specific spoilage organism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

低温贮藏椰肉品质变化及腐败菌分离与鉴定 - Quality change of coconut meat under low temperature and isolation and identification of specific spoilage organism

龙雪峰 ; 陈卫军 ; 王挥 ; 赵松林 ; LONG Xue-feng, CHEN Wei-jun, WANG Hui, ZHAO Song-lin (1.College of Food Science and Technology, Hainan University, Haikou 570228, China; 2.Coconut Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Seiences/Hainan Research Center for Engineering Technology of Coconut Further Processing, Wenchang...

广东农业科学 - Guangdong Agricultural Sciences, 2014, Vol.41(09), pp.108-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-874X

Truy cập trực tuyến

17
2015年黑龙江省水稻产区稻瘟病菌生理小种鉴定 - Identification of the Physiological Races of Rice Blast Fungus in Part Areas of Heilongjing Province in 2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2015年黑龙江省水稻产区稻瘟病菌生理小种鉴定 - Identification of the Physiological Races of Rice Blast Fungus in Part Areas of Heilongjing Province in 2015

高红秀 ; 金正勋 ; 李宗泰 ; 张习春 ; 韩邦东 ; 张忠臣 ; GAO Hongxiu, JIN Zhengxun, LI Zongtai, ZHANG Xichun, HAN Bangdong, ZHANG Zhongchen

中国稻米 - China Rice, 2017, Vol.23(05), pp.50-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-8082

Truy cập trực tuyến

18
地毯草根际固氮菌的分离及鉴定 - Isolation and identification of associative nitrogen-fixing bacteria in the rhizosphere of Axonopus compressus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地毯草根际固氮菌的分离及鉴定 - Isolation and identification of associative nitrogen-fixing bacteria in the rhizosphere of Axonopus compressus

樊俊华 ; 张晓波 ; 赵艳 ; FAN Junhua,ZHANG Xiaobo,ZHAO Yan

东北农业大学学报 - Journal of Northeast Agricultural University, 2012, Vol.43(08), pp.105-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-9369

Truy cập trực tuyến

19
犬瘟热病毒的分离与鉴定 - Isolation and identification of a strain of canine distemper virus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

犬瘟热病毒的分离与鉴定 - Isolation and identification of a strain of canine distemper virus

杨丽 ; 徐广贤 ; 段相国 ; 张议心 ; 郭文伟 ; 赵瑾 ; YANG Li, XU Guang-xian, DUAN Xiang-guo, ZHANG Yi-xin, GUO Wen-wei, ZHAO Jin

中国兽医科学 - Veterinary Science in China, 2016, Vol.46(02), pp.228-231

ISSN: 1673-4696

Truy cập trực tuyến

20
奶牛布鲁氏菌病的病原分离与鉴定 - Pathogen Isolation and Identification of Cow Brucellosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

奶牛布鲁氏菌病的病原分离与鉴定 - Pathogen Isolation and Identification of Cow Brucellosis

蔺俐仲 ; 徐春志 ; 方英 ; 白璧 ; 李永明 ; LIN Li-zhong;XU Chun-zhi;FANG Ying;BAI Bi;LI Yong-ming

中国奶牛 - China Dairy Cattle, 2015, Issue 08, pp.33-36

ISSN: 1004-4264

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 154  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (4)
 2. 2001đến2005  (26)
 3. 2006đến2009  (39)
 4. 2010đến2014  (55)
 5. Sau 2014  (30)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (152)
 2. Luận án, luận văn  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (26)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 张红见
 2. 傅光华
 3. 黄瑜
 4. 程龙飞
 5. 施少华

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...