skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
中外合作工商管理专业课程基础阶段教学模式探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中外合作工商管理专业课程基础阶段教学模式探讨

阚婷婷

育与职业 - Education and Vocation, 2012, Issue 33, pp.130-132

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

2
沉浸式教学法在大学外语教学中的应用研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

沉浸式教学法在大学外语教学中的应用研究

董昕

黑龙江畜牧兽医 - Heilongjiang Animal Science And veterinary Medicine, 2017, Issue 05, pp.267-269

ISSN: 1004-7034

Truy cập trực tuyến

3
英语专业基础阶段内容依托教学课程体系改革的实践效果研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英语专业基础阶段内容依托教学课程体系改革的实践效果研究

赵秀艳 ; 夏洋 ; 常俊跃

外语与外语 - Foreign Languages and Their Teaching, 2014, Issue 01, pp.47-53

ISSN: 1004-6038

Truy cập trực tuyến

4
“内容依托”教学模式及对大学双语教学的启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“内容依托”教学模式及对大学双语教学的启示

常俊跃 ; 刘莉

江苏高 - Jiangsu Higher Education, 2009, Issue 1, pp.81-83

ISSN: 1003-8418

Truy cập trực tuyến

5
解读以内容为依托的语言教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

解读以内容为依托的语言教学

吴文华

黑龙江生态工程职业报 - Journal of Heilongjiang Vocational Institute of Ecological Engineering, 2015, Vol.28(04), pp.104-106

ISSN: 1674-6341

Truy cập trực tuyến

6
内容依托教学模式在中职英语教学中的应用研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

内容依托教学模式在中职英语教学中的应用研究

梅芳

现代职业育 - Modern Vocational Education, 2016, Issue 14, pp.106-106

ISSN: 2096-0603

Truy cập trực tuyến

7
英语专业翻译课程实施内容依托教学的可行性研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英语专业翻译课程实施内容依托教学的可行性研究

金琳

导刊(电子版), 2015, Issue 02, pp.110-111

ISSN: 1674-6813

Truy cập trực tuyến

8
CBI理念下大学英语写作教学与学生批判性思维的培养
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CBI理念下大学英语写作教学与学生批判性思维的培养

符祝芹

海外英语 - Overseas English, 2017, Issue 01, pp.3-4

ISSN: 1009-5039

Truy cập trực tuyến

9
全人教育理念下的英语语音教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

全人教育理念下的英语语音教学

李冰

语文刊:外语育与 - Journal of Language and Literature, 2014, Issue 12, pp.129-130

ISSN: 1672-8610

Truy cập trực tuyến

10
内容依托教学模式下提高艺术生英语口语水平的行动研究 - An Action Research on How to Improve Oral English of Art Students by Means of CBI
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

内容依托教学模式下提高艺术生英语口语水平的行动研究 - An Action Research on How to Improve Oral English of Art Students by Means of CBI

曾凤英 ; 王敏玲 ; Zeng Fengying, Wang Minling

齐鲁师范报 - Journal of Shandong Education Institute, 2016, Vol.31(06), pp.67-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-4735

Truy cập trực tuyến

11
CBI教学理念下主题教学模式在商务英语阅读课程中的教学实践探索
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CBI教学理念下主题教学模式在商务英语阅读课程中的教学实践探索

刘丹霞

湖北科技报 - Journal of Xianning University, 2016, Vol.36(11), pp.105-107

ISSN: 2095-4654

Truy cập trực tuyến

12
以内容为依托的中国文化英语教材编写原则探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以内容为依托的中国文化英语教材编写原则探讨

陶恒

疯狂英语:师版, 2014, Issue 03, pp.114-117

ISSN: 1006-2831

Truy cập trực tuyến

13
英语专业基础阶段内容依托教学应用问题的实证研究 - Study on the Problems of Implementing CBI among the Beginning Stage of First Year English Majors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英语专业基础阶段内容依托教学应用问题的实证研究 - Study on the Problems of Implementing CBI among the Beginning Stage of First Year English Majors

谭宏伟 ; TAN Hongwei

吉林农业科技报 - Journal Of Jilin Agricultural Science And Technology College, 2014, Vol.23(04), pp.115-117

ISSN: 1674-7852

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of the Effects of the Content-Based Instruction for English Majors in the Chinese Context

Junyue, Chang ; Yang, Xia

Chinese Journal of Applied Linguistics, 2011, Vol.34(3), pp.25-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-9505 ; E-ISSN: 2192-9513 ; DOI: 10.1515/cjal.2011.022

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
内容依托英语课堂中的词汇教学 - Vocabulary Instruction in CBI English Classrooms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

内容依托英语课堂中的词汇教学 - Vocabulary Instruction in CBI English Classrooms

刘雪莲 ; Liu Xuelian

语文刊:外语育与, 2013, Issue 01, pp.80-83

ISSN: 1672-8610

Truy cập trực tuyến

16
生态语言学对CBI教学理念的解读 - The Ecological Interpretation of Content-based Instruction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

生态语言学对CBI教学理念的解读 - The Ecological Interpretation of Content-based Instruction

祁文慧 ; QI Wen-hui

洛阳师范报 - Journal of Luoyang Teachers College, 2013, Vol.32(03), pp.104-106

ISSN: 1009-4970

Truy cập trực tuyến

17
关于英语专业基础阶段内容依托教学的实践与研究——以加拿大文化和多元文化主义教学为例 - A Practical Research of Applying Content-Based Instruction into English Majors' Instruction in China——Taking the Teaching of Canadian Culture and Multiculturalism as an Example
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
内容依托教学模式(CBI)视角下的英语思辨能力培养 - Cultivation of Critical Thinking Skills in the Content-based Teaching Mode
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

内容依托教学模式(CBI)视角下的英语思辨能力培养 - Cultivation of Critical Thinking Skills in the Content-based Teaching Mode

周丹 ; ZltOU Dan

武汉船舶职业技术报 - Journal of Wuhan Institute of Shipbuilding Technology, 2016, Vol.15(01), pp.97-99

ISSN: 1671-8100

Truy cập trực tuyến

19
内容依托教学理论(CBI)视角下的高职院校IT行业英语教材编写探索
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

内容依托教学理论(CBI)视角下的高职院校IT行业英语教材编写探索

张天华

刊 - Journal Of Higher Education, 2015, Issue 21, pp.188-189

ISSN: 2096-000X

Truy cập trực tuyến

20
高职商务英语专业内容依托教学的实证研究 - An Empirical Study on the Content-based Instruction Model Applied in the Major of Business English of Vocational College
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职商务英语专业内容依托教学的实证研究 - An Empirical Study on the Content-based Instruction Model Applied in the Major of Business English of Vocational College

闫丹 ; 赵妮娜 ; 许虹 ; Yan Dan,Zhao Nina,Xu Hong

中国环境管理干部报 - Journal of Environmental Management College of China, 2010, Vol.20(6), pp.68-70

ISSN: 1008-813X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (2)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 闫丹
 2. 常俊跃
 3. 赵妮娜
 4. Junyue, Chang
 5. 王红艳

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...