skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
鄂尔多斯乌海地下水水位上升原因分析 - Analysis of causes of groundwater level rise in Wuhai area of Ordos Basin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

鄂尔多斯乌海地下水水位上升原因分析 - Analysis of causes of groundwater level rise in Wuhai area of Ordos Basin

陈建生 ; 陈亚飞 ; 谢飞 ; 徐燚 ; 王彦超 ; 江巧宁 ; CHEN Jiansheng, CHEN Yafei, XIE Fei, XU Yi, WANG Yanchao, JIANG Qiaoning

水资源保护 - Water Resources Protection, 2016, Vol.32(03), pp.1-9

ISSN: 1004-6933

Truy cập trực tuyến

2
表面低速层对勘探地震横波波形影响的模拟研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

表面低速层对勘探地震横波波形影响的模拟研究

余嘉顺 ; 曹俊兴 ; 鲍新毅 ; 黄跃

成都理工大学学报:自然科学版 - Journal of Chengdu University of Technology: Sci & Technol Ed, 2003, Vol.30(6), pp.583-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-9727

Truy cập trực tuyến

3
LVL折射新方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LVL折射新方法

陈祖传 ; Chen Zuchuan.(Chen Zuchuan, Bureau of Oil Geophysical Prospecting, P. O. Box 11, Zhuozhou City, Hebei Province, Postcode;072751)

石油地球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 1996, Issue 01, pp.55-62

ISSN: 1000-7210

Truy cập trực tuyến

4
储气层之震波异常与速度剖面分析研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

储气层之震波异常与速度剖面分析研究

陈雄茂 ; Chen Xiongmao(China Petroleum Corp,Taiwan Province)

断块油气田 - Fault-Block Oil & Gas Field, 1994, Issue 06, pp.10-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-8907

Truy cập trực tuyến

5
VSP三分量微测井技术在表层调查中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VSP三分量微测井技术在表层调查中的应用

杨海申 ; 何庆华 ; 梁秀文 ; 党晓春 ; 康大浩

石油地球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 2005, Vol.40(1), pp.97-102

ISSN: 1000-7210

Truy cập trực tuyến

6
三维地震解释的陷阱及原因分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维地震解释的陷阱及原因分析

周峰岩 ; 何黄生

煤田地质与勘探 - Coal Geology & Exploration, 2002, Vol.30(2), pp.57-59

ISSN: 1001-1986

Truy cập trực tuyến

7
中国一些含油气盆地深部地壳结构特征与油气田关系的探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国一些含油气盆地深部地壳结构特征与油气田关系的探讨

张景廉 ; 卫平生

天然气地球科学 - Natural Gas Geoscience, 1998, Vol.9(5), pp.28-36

ISSN: 1672-1926

Truy cập trực tuyến

8
辽宁义县-北票盆地深部地壳构造及油气远景——兼论珍稀动物产生与大面积物种死亡之谜(为庆祝青海油田勘探开发50周年而作)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

辽宁义县-北票盆地深部地壳构造及油气远景——兼论珍稀动物产生与大面积物种死亡之谜(为庆祝青海油田勘探开发50周年而作)

张景廉

新疆石油地质 - Xinjiang Petroleum Geology, 2005, Vol.26(4), pp.445-449

ISSN: 1001-3873

Truy cập trực tuyến

9
煤层转换波的数值模拟及应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

煤层转换波的数值模拟及应用

王磊 ; 何兵寿

石油物探 - Geophysical Prospecting For Petroleum, 2004, Vol.43(5), pp.475-478

ISSN: 1000-1441

Truy cập trực tuyến

10
利用扩展广义互换折射波静校正方法解决MX地区资料的野外静校正闭合差
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

利用扩展广义互换折射波静校正方法解决MX地区资料的野外静校正闭合差

王克斌 ; 王顺根

石油物探 - Geophysical Prospecting For Petroleum, 2001, Vol.40(2), pp.126-130

ISSN: 1000-1441

Truy cập trực tuyến

11
多震相走时和波形三维地震成像方法及在朝鲜半岛和祁连山地壳结构研究的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

多震相走时和波形三维地震成像方法及在朝鲜半岛和祁连山地壳结构研究的应用

CT理论与应用研究 - Computerized Tomography Theory and Applications, 2000, Issue z1, p.90

ISSN: 1004-4140

Truy cập trực tuyến

12
非生物(无机)成因油气基础科学问题 - THE FUNDAMENTAL SCIENCE AND THEORY ON ABIOGENIC (INORGANIC ORIGIN) OIL AND GAS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

非生物(无机)成因油气基础科学问题 - THE FUNDAMENTAL SCIENCE AND THEORY ON ABIOGENIC (INORGANIC ORIGIN) OIL AND GAS

张景廉 ; 张虎权 ; 张宁 ; 朱炳泉 ; ZHANG Jing-lian, ZHANG Hu-quan, ZHANG Ning, ZHU Bing-quan

天然气地球科学 - Natural Gas Geoscience, 2006, Vol.17(1), pp.19-24

ISSN: 1672-1926

Truy cập trực tuyến

13
折射静校正在苏里格气田三维处理中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

折射静校正在苏里格气田三维处理中的应用

王克斌 ; 赵灵芝 ; 张旭民

石油物探 - Geophysical Prospecting For Petroleum, 2003, Vol.42(2), pp.248-251

ISSN: 1000-1441

Truy cập trực tuyến

14
苏南块体的深部构造及其油气前景 - Deep Tectonics and Hydrocarbon Potential in South Jiangsu Crust Block
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

苏南块体的深部构造及其油气前景 - Deep Tectonics and Hydrocarbon Potential in South Jiangsu Crust Block

张景廉 ; 李斌 ; 李相博 ; 张宁 ; Zhang Jinglian, Li Bin, Li Xiangbo, Zhang Ning

海相油气地质 - Marine Origin Petroleum Geology, 2006, Vol.11(1), pp.40-44

ISSN: 1672-9854

Truy cập trực tuyến

15
有关野外静校正的几个问题
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

有关野外静校正的几个问题

王奇 ; 李雪庆 ; 李海丰

甘肃石油和化工, 2009, Vol.23(3), pp.7-9

Truy cập trực tuyến

16
The low-velocity layer at the depth of 620 km beneath Northeast China - The low-velocity layer at the depth of 620 km beneath Northeast China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The low-velocity layer at the depth of 620 km beneath Northeast China - The low-velocity layer at the depth of 620 km beneath Northeast China

SHEN ; XuZhang ; ZHOU ; HuiLan

中国科学通报:英文版 - Chinese Science Bulletin, 2009, Issue 17, pp.3067-3075 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-6538

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (2)
 2. 1998đến2000  (2)
 3. 2001đến2002  (2)
 4. 2003đến2005  (5)
 5. Sau 2005  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 张景廉
 2. 王克斌
 3. 张宁
 4. 周峰岩
 5. 何黄生

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...