skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.684  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
基于任务驱动的计算机教学探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于任务驱动的计算机教学探讨

孙怡 ; 张敏

高等农业教育 - Higher Agricultural Education, 2012, Issue 05, pp.55-57

ISSN: 1002-1981

Truy cập trực tuyến

2
任务驱动式案例教学法的构建与应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动式案例教学法的构建与应用

刘红梅

江苏高教 - Jiangsu Higher Education, 2016, Issue 04, pp.71-73

ISSN: 1003-8418

Truy cập trực tuyến

3
计算机教学中任务驱动教学法的实施
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

计算机教学中任务驱动教学法的实施

杨建勋

教育与职业 - Education and Vocation, 2013, Issue 06, pp.159-161

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

4
“任务驱动法”在课内实验课的实践
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“任务驱动法”在课内实验课的实践

徐琼

教育与职业 - Education and Vocation, 2011, Issue 3, pp.167-168

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

5
任务驱动法在高职口才与沟通课程的运用与探索
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动法在高职口才与沟通课程的运用与探索

潘媛媛

教育与职业 - Education and Vocation, 2011, Issue 12, pp.160-161

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

6
任务驱动法在“SQL Server数据库管理”教学中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动法在“SQL Server数据库管理”教学中的应用

岳淑玲

教育与职业 - Education and Vocation, 2013, Issue 20, pp.149-150

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

7
利用任务驱动合作教学进行概念转变——以初中科学《大气的压强》教学为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

利用任务驱动合作教学进行概念转变——以初中科学《大气的压强》教学为例

葛元钟

教学月刊:中学版(教学参考), 2017, Issue 04, pp.21-25

ISSN: 1671-7058

Truy cập trực tuyến

8
工作任务驱动视角下的高职“工程合同管理”课程开发
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

工作任务驱动视角下的高职“工程合同管理”课程开发

张继红

教育与职业 - Education and Vocation, 2013, Issue 33, pp.149-150

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

9
基于任务驱动的钳工实训教学模式研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于任务驱动的钳工实训教学模式研究

党波

中国报业 - China Newspaper Industry, 2016, Issue 04, pp.95-96

ISSN: 1671-0029

Truy cập trực tuyến

10
任务驱动式教学方法在“食品无损检测技术”课程中的实践与探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动式教学方法在“食品无损检测技术”课程中的实践与探讨

宋飞虎 ; 李静 ; 李臻峰 ; 陈海英

农产品加工(上) - Farm Products Processing, 2016, Issue 24, pp.83-84

ISSN: 1671-9646

Truy cập trực tuyến

11
“案例引导+任务驱动”在计算机基础教学中的研究与应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“案例引导+任务驱动”在计算机基础教学中的研究与应用

包空军 ; 沈高峰

教育与职业 - Education and Vocation, 2012, Issue 26, pp.149-150

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

12
基于任务驱动理念的高职计算机基础教学探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于任务驱动理念的高职计算机基础教学探讨

张萍

教育与职业 - Education and Vocation, 2015, Issue 06, pp.159-160

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

13
任务驱动教学法在科技英语阅读中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动教学法在科技英语阅读中的应用

付启军

山西师大学报:社会科学版 - Journal of Shanxi Teachers University, 2015, Issue S2, pp.143-144

ISSN: 1001-5957

Truy cập trực tuyến

14
任务驱动案例教学法在“市场营销学”教学中的运用与完善
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动案例教学法在“市场营销学”教学中的运用与完善

陆施予 ; 何红光

教育与职业 - Education and Vocation, 2015, Issue 02, pp.154-155

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

15
计算机语言类课程“任务驱动”实践教学探索
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

计算机语言类课程“任务驱动”实践教学探索

陈福林

教育与职业 - Education and Vocation, 2014, Issue 24, pp.148-149

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

16
探析任务驱动法在计算机应用基础教学中的实效性
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

探析任务驱动法在计算机应用基础教学中的实效性

王晓玲 ; 颜秉忠

教育与职业 - Education and Vocation, 2012, Issue 23, pp.154-155

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

17
论高职“网页设计”课程中“能力本位”与“任务驱动”教学的结合
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论高职“网页设计”课程中“能力本位”与“任务驱动”教学的结合

吕玉珠

教育与职业 - Education and Vocation, 2012, Issue 15, pp.132-133

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

18
基于典型工作任务的“花卉综合实训”课程教学设计研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于典型工作任务的“花卉综合实训”课程教学设计研究

王伟 ; 卢珊 ; 陈家龙 ; 徐双双 ; 吴秀水

内蒙古师范大学学报:教育科学版 - Journal of Inner Mongolia Normal University(Educational Science), 2016, Issue 01, pp.153-155

ISSN: 1671-0916

Truy cập trực tuyến

19
以学生自主学习为中心的任务驱动教学模式探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以学生自主学习为中心的任务驱动教学模式探讨

赵丹

教育与职业 - Education and Vocation, 2013, Issue 12, pp.98-99

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

20
微信与QQ支持下基于任务驱动的协作学习之比较研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

微信与QQ支持下基于任务驱动的协作学习之比较研究

王晓玲

电化教育研究 - E-education Research, 2013, Vol.34(11), pp.98-102

ISSN: 1003-1553

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.684  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (32)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (4)
 2. 2002đến2005  (36)
 3. 2006đến2009  (237)
 4. 2010đến2014  (701)
 5. Sau 2014  (706)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 张艳  (5)
 2. 王琳  (4)
 3. 张丽君  (4)
 4. 肖芬芬  (3)
 5. 刘环  (3)
 6. 杨静  (3)
 7. 李静  (3)
 8. 李靖  (3)
 9. 贾小莹  (3)
 10. 李霞  (3)
 11. 李丹  (3)
 12. 吴岸晶  (3)
 13. 李瑞  (2)
 14. 叶华  (2)
 15. 梁文丽  (2)
 16. 谢伟  (2)
 17. 李杰  (2)
 18. 王万里  (2)
 19. 胡玉娇  (2)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 张艳
 2. 王琳
 3. 张丽君
 4. 肖芬芬
 5. 刘环

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...