skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 77  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
水生生物DNA序列相似度的算法 - Comparison Method of DNA Sequence Similarity in Aquatic Organisms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

水生生物DNA序列相似度的算法 - Comparison Method of DNA Sequence Similarity in Aquatic Organisms

; YU Zhe

水产学杂志 - Chinese Journal of Fisheries, 2016, Vol.29(05), pp.22-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-3832

Truy cập trực tuyến

2
新时期推进军工行业发展的意义与对策
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新时期推进军工行业发展的意义与对策

中国经贸导刊 - China Economic & Trade Herald, 2017, Issue 27, pp.49-52

ISSN: 1007-9777

Truy cập trực tuyến

3
高技术产业和战略性新兴产业面临问题的对策建议
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高技术产业和战略性新兴产业面临问题的对策建议

中国经贸导刊 - China Economic & Trade Herald, 2017, Issue 07, pp.56-59

ISSN: 1007-9777

Truy cập trực tuyến

4
新时期推进军工行业加强军民融合发展的对策建议
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新时期推进军工行业加强军民融合发展的对策建议

宏观经济研究 - Macroeconomics, 2017, Issue 09, pp.56-69

ISSN: 1008-2069

Truy cập trực tuyến

5
渔业大数据综述 - Review of Fishery Big Data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

渔业大数据综述 - Review of Fishery Big Data

; YU Zhe

安徽农业科学 - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2017, Vol.45(09), pp.211-213

ISSN: 0517-6611

Truy cập trực tuyến

6
中国特色自主创新道路的思考:创新资源的配置、创新模式和创新定位的选择 - THE ROAD OF INDEPENDENT INNOVATION WITH CHINESE CHARACTERISTICS: INNOVATION RESOURCES, INNOVATIVE MODEL AND INNOVATION POSITIONING
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国特色自主创新道路的思考:创新资源的配置、创新模式和创新定位的选择 - THE ROAD OF INDEPENDENT INNOVATION WITH CHINESE CHARACTERISTICS: INNOVATION RESOURCES, INNOVATIVE MODEL AND INNOVATION POSITIONING

; Zhang Yu-zhe

经济理论与经济管理 - Economic Theory and Business Management, 2014, Issue 08, pp.5-19

ISSN: 1000-596X

Truy cập trực tuyến

7
可持续发展教育背景下德国职前教师教育改革的新动向及启示 - New Development of the Reform of Education under Education for German Pre-service Teacher Sustainable Development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

可持续发展教育背景下德国职前教师教育改革的新动向及启示 - New Development of the Reform of Education under Education for German Pre-service Teacher Sustainable Development

; 曲铁华 ; YU Zhe, QU Tie-hua

教师教育研究 - Teacher Education Research, 2014, Vol.26(01), pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Truy cập trực tuyến

8
人工智能等新技术进步影响就业的机理与对策
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

人工智能等新技术进步影响就业的机理与对策

王君 ; 张 ; 张义博 ; 洪群联

宏观经济研究 - Macroeconomics, 2017, Issue 10, pp.169-181

ISSN: 1008-2069

Truy cập trực tuyến

9
应对人工智能对就业影响的对策与建议
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

应对人工智能对就业影响的对策与建议

王君 ; 张 ; 张义博 ; 洪群联

中国经贸导刊 - China Economic & Trade Herald, 2017, Issue 24, pp.53-56

ISSN: 1007-9777

Truy cập trực tuyến

10
德国跨文化教师教育改革的发展与新动向 - Development of the Reform of the German Intercultural Teacher Education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德国跨文化教师教育改革的发展与新动向 - Development of the Reform of the German Intercultural Teacher Education

; 曲铁华 ; YU Zhe,QU Tie-hua

东北师大学报:哲学社会科学版 - Journal of Northeast Normal University(Social Science), 2014, Issue 06, pp.207-211

ISSN: 1001-6201

Truy cập trực tuyến

11
德国职前教师教育质量保障体系改革新举措——基于莱比锡大学的分析 - New Measures of Quality Assurance System Reform in German Pre-service Teacher Education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

德国职前教师教育质量保障体系改革新举措——基于莱比锡大学的分析 - New Measures of Quality Assurance System Reform in German Pre-service Teacher Education

; 曲铁华 ; Yu Zhe, doctoral student of Faculty of Education, Northeast Normal University ; Qu Tiehua, professor and doctoral supervisor of Faculty of Education, Northeast Normal University

教育研究 - Educational Research, 2015, Vol.36(07), pp.136-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-5731

Truy cập trực tuyến

12
营养素转运载体的研究进展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

营养素转运载体的研究进展

周玲 ; 王晓清 ; 刘臻 ; 冯军厂 ; 郝光 ; 孙浪 ; ; 王赏初

饲料研究 - Feed Research, 2013, Issue 04, pp.18-23

ISSN: 1002-2813

Truy cập trực tuyến

13
牛蛙腹水病病原鉴定和药敏试验 - Pathogen identification and drug sensitivity of ascites disease in Rana catesbeiana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

牛蛙腹水病病原鉴定和药敏试验 - Pathogen identification and drug sensitivity of ascites disease in Rana catesbeiana

; 肖克宇 ; 钟蕾 ; 刘巧林 ; 谭情 ; 江辉 ; YU Zhe, XIAO Ke-yu, ZHONG Lei, LIU Qiao-lin, TAN Qing, JIANG Hui

淡水渔业 - Freshwater Fisheries, 2013, Vol.43(01), pp.50-54

ISSN: 1000-6907

Truy cập trực tuyến

14
产业形势和培育产业发展新动能研究——对浙江省宁波市的调查与思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

产业形势和培育产业发展新动能研究——对浙江省宁波市的调查与思考

姜长云 ; 张 ; 洪群联 ; 胡文锦

社会科学战线 - Social Science Front bimonthly, 2017, Issue 02, pp.41-47

ISSN: 0257-0246

Truy cập trực tuyến

15
22%阿维菌素、螺螨酯悬浮剂的配方研究 - Study on Formula of Abamectin+Spirodiclofen 22% Suspension Concentrate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

22%阿维菌素、螺螨酯悬浮剂的配方研究 - Study on Formula of Abamectin+Spirodiclofen 22% Suspension Concentrate

张永国 ; 郭鑫宇 ; 徐勇 ; 项盛 ; ; 吴学民 ; 宗伏霖 ; Jang Yong Gak, Guo Xinyu, Xu Yong, Xiang Sheng, Yu Zhe, Wu Xuemin, Zong Fulin

农药科学与管理 - Pesticide Science and Administration, 2017, Vol.38(06), pp.36-41

ISSN: 1002-5480

Truy cập trực tuyến

16
仿刺参甘露聚糖结合凝集素基因对脂多糖刺激的免疫应答 - Immune Response of Mannan-binding Lectin Gene in Sea Cucumber (Apostichopus japonicus) by LPS Challenge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

仿刺参甘露聚糖结合凝集素基因对脂多糖刺激的免疫应答 - Immune Response of Mannan-binding Lectin Gene in Sea Cucumber (Apostichopus japonicus) by LPS Challenge

杨爱馥 ; 周遵春 ; ; 董颖 ; 陈仲 ; 王摆 ; 关晓燕 ; 姜北 ; YANG Ai-fu, ZHOU Zun-chun, YU Zhe,DONG Ying, CHEN Zhong, WANG Bai, GUAN Xiao-yan, JIANG Bei

水产科学 - Fisheries Science, 2012, Vol.31(04), pp.216-219

ISSN: 1003-1111

Truy cập trực tuyến

17
5种重金属对光棘球海胆胚胎的毒性作用 - Toxic Effects of Five Heavy Metals on Embryo Development of Sea Urchin (Strongylocentrotus nudus)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

5种重金属对光棘球海胆胚胎的毒性作用 - Toxic Effects of Five Heavy Metals on Embryo Development of Sea Urchin (Strongylocentrotus nudus)

王摆 ; ; 吕涵 ; 董颖 ; 关晓燕 ; 杨爱馥 ; 姜北 ; 陈仲 ; 周遵春 ; WANG Bai ,YU Zhe , LO Han , DONG Ying , GUAN Xiao-yan , YANG Ai-fu, JIANG Bei , CHEN Zhong , ZHOU Zun-chun

水产科学 - Fisheries Science, 2012, Vol.31(05), pp.255-258

ISSN: 1003-1111

Truy cập trực tuyến

18
不同饲喂模式对草鱼的生长性能和免疫器官的影响 - The growth performance and the characteristics of immune organ of grass carp under different feeding conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不同饲喂模式对草鱼的生长性能和免疫器官的影响 - The growth performance and the characteristics of immune organ of grass carp under different feeding conditions

谭情 ; 王荣华 ; 肖光明 ; 肖克宇 ; 钟蕾 ; 文祝友 ; ; 江为民 ; 刘统 ; TAN Qing, WANG Rong-hua, XIAO Guang-ming, XIAO Ke-yu, ZHONG Lei, WEN Zhu-you, YU Zhe, JIANG Wei-min, LIU Tong

湖南农业大学学报:自然科学版 - Journal of Hunan Agricultural University, 2013, Vol.39(06), pp.646-649

ISSN: 1007-1032

Truy cập trực tuyến

19
世界渔业资讯
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

世界渔业资讯

中国水产 - China Fisheries, 2015, Issue 05, pp.37-38

ISSN: 1002-6681

Truy cập trực tuyến

20
丁酸钠对湘云鲫蛋白质代谢及其相关基因表达的影响 - Effects of Sodium Butyrate on Protein Metabolism and Its Related Gene Expression of Triploid Crucian Carp (Carassius auratus tripl)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

丁酸钠对湘云鲫蛋白质代谢及其相关基因表达的影响 - Effects of Sodium Butyrate on Protein Metabolism and Its Related Gene Expression of Triploid Crucian Carp (Carassius auratus tripl)

孙浪 ; 刘臻 ; 郝光 ; 王赏初 ; 周玲 ; 冯军厂 ; ; 鲁双庆 ; SUN Lang LIU Zhen HAO Guang WANG Shangchu ZHOU Ling FENG Junchang YU Zhe

动物营养学报 - Acta Zoonutrimenta Sinica, 2013, Vol.25(11), pp.2775-2782

ISSN: 1006-267X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 77  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2008  (25)
 3. 2009đến2011  (9)
 4. 2012đến2014  (15)
 5. Sau 2014  (26)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 于喆  (59)
 2. 张于喆  (17)
 3. 李明爽  (5)
 4. 曲铁华  (4)
 5. 洪群联  (3)
 6. 刘臻  (3)
 7. 邹伟  (3)
 8. YU Zhe  (3)
 9. 周玲  (3)
 10. 孙浪  (3)
 11. 郝光  (3)
 12. 周遵春  (2)
 13. 姬广青  (2)
 14. 苏艳红  (2)
 15. 王富喜  (2)
 16. 张义梁  (2)
 17. 姜北  (2)
 18. 鲁双庆  (2)
 19. 毕研斌  (1)
 20. 石红萍  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 于喆
 2. 张于喆
 3. 李明爽
 4. 曲铁华
 5. 洪群联

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...