skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 231  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
21世纪全球多极增长格局中的中国经济发展和文化复兴
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

21世纪全球多极增长格局中的中国经济发展和文化复兴

林毅夫

北京大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Peking University(Humanities and Social Sciences), 2012, Vol.49(01), pp.21-28

ISSN: 1000-5919

Toàn văn sẵn có

2
中国与世界银行合作30周年述评
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国与世界银行合作30周年述评

宏观经济研究 - Macroeconomics, 2011, Issue 2, pp.8-12

ISSN: 1008-2069

Toàn văn sẵn có

3
中国:推进高效、包容可持续的城镇化
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国:推进高效、包容可持续的城镇化

管理 - Management World, 2014, Issue 04, pp.5-41

ISSN: 1002-5502

Toàn văn sẵn có

4
高等教育支出与产出:错综复杂的关系
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高等教育支出与产出:错综复杂的关系

贝努瓦·米洛特

北京大学教育评论 - Peking University Education Review, 2013, Issue 02, pp.46-63

ISSN: 1671-9468

Toàn văn sẵn có

5
十字路口的新兴市场
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

十字路口的新兴市场

阿伊汉·高斯 ; 弗朗西斯卡·奥恩佐格 ; 叶磊

国际经济评论 - International Economic Review, 2016, Issue 02, pp.174-175

ISSN: 1007-0974

Toàn văn sẵn có

6
中国经济发展回顾与展望 - The Review and Prospect of China's Economic Development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国经济发展回顾与展望 - The Review and Prospect of China's Economic Development

林毅夫 ; LIN Yi-fu

中国流通经济 - China Business and Market, 2012, Vol.26(07), pp.4-8

ISSN: 1007-8266

Toàn văn sẵn có

7
发展战略、休克疗法与经济转型
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

发展战略、休克疗法与经济转型

徐朝阳 ; 林毅夫

管理 - Management World, 2011, Issue 1, pp.6-19

ISSN: 1002-5502

Toàn văn sẵn có

8
危机在哪里爆发?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

危机在哪里爆发?

奥利弗·布兰查德 ; 邹静娴

国际经济评论 - International Economic Review, 2014, Issue 06, pp.173-175

ISSN: 1007-0974

Toàn văn sẵn có

9
林业利用国际金融组织贷款三十年 - The Forestry by International Financial Organizations Loan for 30 Years
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

林业利用国际金融组织贷款三十年 - The Forestry by International Financial Organizations Loan for 30 Years

宋磊 ; Song Lei

林业经济 - Forestry Economics, 2014, Vol.36(08), pp.7-18

ISSN: 1002-493X

Toàn văn sẵn có

10
从“华盛顿共识”到“包容性增长”:理解经济意识形态的新动向
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从“华盛顿共识”到“包容性增长”:理解经济意识形态的新动向

周建军

马克思主义研究 - Studies on Marxism, 2012, Issue 02, pp.86-93

ISSN: 1006-5199

Toàn văn sẵn có

11
展望未来20年中国经济发展格局 - Looking Forward the Arrangement of China's Economic Development in the Future 20 Years
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

展望未来20年中国经济发展格局 - Looking Forward the Arrangement of China's Economic Development in the Future 20 Years

林毅夫 ; LIN Yi-fu 20433, Amercan)

中国流通经济 - China Business and Market, 2012, Vol.26(06), pp.4-7

ISSN: 1007-8266

Toàn văn sẵn có

12
金砖国家增长放缓的溢出效应
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

金砖国家增长放缓的溢出效应

拉贾·胡东 ; 阿伊汉·高斯 ; 弗朗西斯卡·奥恩佐格

国际经济评论 - International Economic Review, 2016, Issue 03, pp.173-175

ISSN: 1007-0974

Toàn văn sẵn có

13
金融抑制、产业结构与收入分配
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

金融抑制、产业结构与收入分配

陈斌开 ; 林毅夫

经济 - The Journal of World Economy, 2012, Issue 01, pp.3-23

ISSN: 1002-9621

Toàn văn sẵn có

14
经济特区的全球经验:聚焦中国和非洲
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

经济特区的全球经验:聚焦中国和非洲

曾智华

国际经济评论 - International Economic Review, 2016, Issue 05, pp.123-148

ISSN: 1007-0974

Toàn văn sẵn có

15
发展战略、自生能力与发展中国家经济制度扭曲
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

发展战略、自生能力与发展中国家经济制度扭曲

李飞跃 ; 林毅夫

南开经济研究 - Nankai Economic Studies, 2011, Issue 05, pp.3-19

ISSN: 1001-4691

Toàn văn sẵn có

16
关于深化我国林业世行合作的政策建议 - Policy Recommendations on Deepening Cooperation Between China's Forestry and World Bank
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于深化我国林业世行合作的政策建议 - Policy Recommendations on Deepening Cooperation Between China's Forestry and World Bank

董晖 ; Dong Hui

林业经济 - Forestry Economics, 2011, Issue 11, pp.41-45

ISSN: 1002-493X

Toàn văn sẵn có

17
国际清算银行与国际货币基金组织之比较研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

国际清算银行与国际货币基金组织之比较研究

清 ; 曲秋颖

宏观经济研究 - Macroeconomics, 2012, Issue 09, pp.36-40

ISSN: 1008-2069

Toàn văn sẵn có

18
我国林业世行贷款项目科技支撑体系与运行机制研究 - A Study on Technical Assistance System and Its Running Mechanisms under World Bank Loan Forestry Projects in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国林业世行贷款项目科技支撑体系与运行机制研究 - A Study on Technical Assistance System and Its Running Mechanisms under World Bank Loan Forestry Projects in China

董晖 ; 兰再平 ; 孙尚伟 ; Dong Hui Lan Zaiping Sun Shangwei

林业经济 - Forestry Economics, 2013, Issue 03, pp.101-103

ISSN: 1002-493X

Toàn văn sẵn có

19
人民币进口汇率传递效应及国外出口商定价能力——产业视角下的实证研究 - Exchange Rate Pass-Through on China's Import Prices and Foreign Exporters' Pricing Strategy:Evidence based on the Industry-Level Data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

人民币进口汇率传递效应及国外出口商定价能力——产业视角下的实证研究 - Exchange Rate Pass-Through on China's Import Prices and Foreign Exporters' Pricing Strategy:Evidence based on the Industry-Level Data

万晓莉 ; 陈斌开 ; 傅雄广 ; Wan Xiaoli Chen Binkai Fu Xiongguang

国际金融研究 - Studies of International Finance, 2011, Issue 4, pp.18-29

ISSN: 1006-1029

Toàn văn sẵn có

20
林业利用国际金融组织贷款项目特点分析 - Analysis of Forestry Loans from International Financial Organization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

林业利用国际金融组织贷款项目特点分析 - Analysis of Forestry Loans from International Financial Organization

许传德 ; 万杰 ; Xu Chuande WanJie

林业经济 - Forestry Economics, 2012, Issue 02, pp.37-38

ISSN: 1002-493X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 231  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (11)
 2. 1989đến1995  (17)
 3. 1996đến2001  (49)
 4. 2002đến2008  (69)
 5. Sau 2008  (85)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 林毅夫
 2. 张春霖
 3. 谢世清
 4. 郭利娜
 5. 王燕

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...