skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
川东北高陡复杂构造区三维地震精细构造解释技术
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

川东北高陡复杂构造区三维地震精细构造解释技术

徐敏 ; 梁虹

石油物探 - Geophysical Prospecting For Petroleum, 2015, Vol.54(02), pp.197-202

ISSN: 1000-1441

Truy cập trực tuyến

2
三维地震解释技术及其在储层描述中的应用——以松辽盆地杏树岗油田X56区块为例 - 3D seismic interpretation technology and its application in reservoir description——an case from X56 block of Xingshugang oilfield,Songliao Basin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维地震解释技术及其在储层描述中的应用——以松辽盆地杏树岗油田X56区块为例 - 3D seismic interpretation technology and its application in reservoir description——an case from X56 block of Xingshugang oilfield,Songliao Basin

王彦辉 ; 姜岩 ; 张秀丽 ; 李操 ; 朴昌永 ; 宋丽君 ; 高鹏 ; Wang Yanhui,Jiang Yan,Zhang Xiuli,Li Cao,Piao Changyong,Song Lijun,Gao Peng

石油与天然气质 - Oil & Gas Geology, 2013, Vol.34(03), pp.407-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-9985

Truy cập trực tuyến

3
复杂勘探目标区岩性预测技术及其在海拉尔盆地乌南地区的应用 - Lithology Prediction Technique for Complex Exploration Area and the Application of It in Southern Orxon Depression, Hailar Basin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

复杂勘探目标区岩性预测技术及其在海拉尔盆地乌南地区的应用 - Lithology Prediction Technique for Complex Exploration Area and the Application of It in Southern Orxon Depression, Hailar Basin

王江 ; 张宏 ; 邵红君 ; Wang Jiang, Zhang Hong, Shao Hongjun

海相油气质 - Marine Origin Petroleum Geology, 2010, Issue 4, pp.74-77

ISSN: 1672-9854

Truy cập trực tuyến

4
马厂油田北部滚动勘探开发的关键技术和效果
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

马厂油田北部滚动勘探开发的关键技术和效果

翟海洋 ; 蔡素英

断块油气田 - Fault-Block Oil & Gas Field, 2002, Vol.9(5), pp.48-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-8907

Truy cập trực tuyến

5
三维相干技术在埕岛油田断层解释中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维相干技术在埕岛油田断层解释中的应用

邵卫杰 ; 李巍然

断块油气田 - Fault-Block Oil & Gas Field, 2003, Vol.10(2), pp.30-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-8907

Truy cập trực tuyến

6
开发地震在桥口复杂断块区储层及油气藏预测中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

开发地震在桥口复杂断块区储层及油气藏预测中的应用

张亚敏 ; 张书法

断块油气田 - Fault-Block Oil & Gas Field, 1996, Vol.3(1), pp.5-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-8907

Truy cập trực tuyến

7
潜江凹陷复杂断块油藏构造精细描述技术
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

潜江凹陷复杂断块油藏构造精细描述技术

向树安 ; 郁飞 ; 刘群星

断块油气田 - Fault-Block Oil & Gas Field, 2006, Vol.13(3), pp.10-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-8907

Truy cập trực tuyến

8
三维地震解释技术在储层预测中的应用研究 - Application of 3D Seismic Interpretation in Reservoir Prediction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维地震解释技术在储层预测中的应用研究 - Application of 3D Seismic Interpretation in Reservoir Prediction

韩得辉 ; 智卫东 ; 张丽娜

石油天然气学报 - Journal of Oil and Gas Technology, 2001, Issue z1, pp.41-42

ISSN: 1000-9752

Truy cập trực tuyến

9
塔河油田典型地震相
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

塔河油田典型地震相

蒲仁海 ; 翟晓先 ; 严华 ; 钟红利 ; 朱李

石油球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 2007, Vol.42(3), pp.308-314

ISSN: 1000-7210

Truy cập trực tuyến

10
东濮凹陷文卫结合部滚动勘探目标评价方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

东濮凹陷文卫结合部滚动勘探目标评价方法

蒋振武 ; 张建军

断块油气田 - Fault-Block Oil & Gas Field, 1998, Vol.5(1), pp.18-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-8907

Truy cập trực tuyến

11
三维速度分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维速度分析

徐伯林 ; 杨再朝

石油球物理勘探 - Oil Geophysical Prospecting, 1995, Vol.30(5), pp.623-632

ISSN: 1000-7210

Truy cập trực tuyến

12
真(全)三维构造解释技术初探
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

真(全)三维构造解释技术初探

王咸彬 ; 曹辉

石油物探 - Geophysical Prospecting For Petroleum, 2000, Vol.39(2), pp.89-94

ISSN: 1000-1441

Truy cập trực tuyến

13
三维可视化技术在准噶尔盆地地震解释中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维可视化技术在准噶尔盆地地震解释中的应用

李洋 ; 唐建华

新疆石油质 - Xinjiang Petroleum Geology, 2000, Vol.21(3), pp.235-237

ISSN: 1001-3873

Truy cập trực tuyến

14
精细构造解释在塔河油田开发中的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

精细构造解释在塔河油田开发中的应用

安精文 ; 杨子川 ; 赵疆

新疆石油质 - Xinjiang Petroleum Geology, 2004, Vol.25(1), pp.84-86

ISSN: 1001-3873

Truy cập trực tuyến

15
准噶尔盆地南缘吐谷鲁山地三维地震勘探方法研究 - Three Dimensional Seismic Exploration Method Used in Tugulu Mountain in the South Edge of Junggar Basin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

准噶尔盆地南缘吐谷鲁山地三维地震勘探方法研究 - Three Dimensional Seismic Exploration Method Used in Tugulu Mountain in the South Edge of Junggar Basin

夏代学 ; 陈传仁

石油天然气学报 - Journal of Oil and Gas Technology, 2003, Issue z1, pp.20-21

ISSN: 1000-9752

Truy cập trực tuyến

16
利用方差体技术有效识别断层
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

利用方差体技术有效识别断层

李书瑜

江汉石油学院学报 - Journal of Jianghan Petroleum Institute, 2003, Vol.25(3), pp.59-60

ISSN: 1000-9752

Truy cập trực tuyến

17
连续性属性分析理论探讨及应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

连续性属性分析理论探讨及应用

李岩 ; 熊巧荣

新疆石油质 - Xinjiang Petroleum Geology, 2002, Vol.23(4), pp.309-310

ISSN: 1001-3873

Truy cập trực tuyến

18
三维地震资料解释的水平切片作图法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维地震资料解释的水平切片作图法

张书法 ; Zhang Shufa (Exploration and Development Research Institute,Zhongyuan Petroleum Exploration Bureau)

断块油气田 - Fault-Block Oil & Gas Field, 1995, Issue 06, pp.6-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-8907

Truy cập trực tuyến

19
潜北断裂带三维连片处理方法研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

潜北断裂带三维连片处理方法研究

严建国 ; 程庆甫

石油天然气学报 - Journal of Oil and Gas Technology, 2004, Issue S1, pp.54-55

ISSN: 1000-9752

Truy cập trực tuyến

20
三维地震解释的陷阱及原因分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维地震解释的陷阱及原因分析

周峰岩 ; 何黄生

煤田质与勘探 - Coal Geology & Exploration, 2002, Vol.30(2), pp.57-59

ISSN: 1001-1986

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (3)
 2. 1996đến1999  (2)
 3. 2000đến2001  (4)
 4. 2002đến2004  (15)
 5. Sau 2004  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 王咸彬
 2. 周峰岩
 3. 何黄生
 4. 杨春红
 5. 王道义

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...