skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 83  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích Ẩn dụ liên nhân trong các bài diễn văn tuyên bố bằng tiếng Anh theo quan điểm chức năng hệ thống

Lê Vân Anh

H ĐHNN; 2017

Truy cập trực tuyến

2
Phân tích Ẩn dụ liên nhân trong các bài diễn văn tuyên bố bằng tiếng Anh theo quan điểm chức năng hệ thống
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích Ẩn dụ liên nhân trong các bài diễn văn tuyên bố bằng tiếng Anh theo quan điểm chức năng hệ thống

Lê Vân Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54541

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语通感隐喻研究 = Nghiên cứu ẩn dụ chuyển đổi cảm giác trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Ngô Thùy Linh; Nguyễn Văn Khang người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Ngoại ngữ, 2011 - (495.182 NG-L 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Áp dụng ẩn dụ ngữ pháp của Halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng ẩn dụ ngữ pháp của Halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng Việt

Đàm, Thị Thúy

90 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15809

Truy cập trực tuyến

5
A study of water and fire as metaphors in American and Vietnamese short stories of the 20th century
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of water and fire as metaphors in American and Vietnamese short stories of the 20th century

Phí, Thị Thu Trang; Văn, Thị Thanh Bình

Phí, T. T. T. (2010). A study of water and fire as metaphors in American and Vietnamese short stories of the 20th century. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051000359; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40032

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát hiện tượng ẩn dụ trong tiếng Việt: trên tư liệu ca dao Việt Nam : Luận văn ThS. Ngôn ngữ: 60 22 11

Đinh Thị Xuân Anh; Lê Quang Thiêm người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (495.92282 ĐI-A 2007)

Truy cập trực tuyến

10
Metaphors dead and alive, sleeping and waking : a dynamic view
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphors dead and alive, sleeping and waking : a dynamic view

Müller Cornelia

Chicago : University of Chicago Press, 2008. - (808 MUL 2008) - ISBN0226548252 (cloth : alk. paper);ISBN9780226548258 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ẩn dụ với ý nghĩa hàm ẩn của từ tiếng Việt

Mai Thị Kiều Phượng

H. : KHXH, 2011 - (495.9225 MA-P 201)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng ẩn dụ ngữ pháp của Halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng Việt: Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 40

Đàm Thị Thúy; Đỗ Hồng Dương

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (495.9225 ĐA-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Áp dụng ẩn dụ ngữ pháp của Halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng ẩn dụ ngữ pháp của Halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng Việt

Đàm, Thị Thúy; Đỗ, Hồng Dương

Đàm, T. T. (2015). Áp dụng ẩn dụ ngữ pháp của Halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11906

Truy cập trực tuyến

14
Áp dụng ẩn dụ ngữ pháp của Halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng ẩn dụ ngữ pháp của Halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng Việt

Đàm, Thị Thúy

90 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15808

Truy cập trực tuyến

15
Áp dụng ẩn dụ ngữ pháp của Halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Áp dụng ẩn dụ ngữ pháp của Halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng Việt

Đàm, Thị Thúy

90 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14930

Truy cập trực tuyến

16
现代汉语通感隐喻研究
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语通感隐喻研究

Ngô, Thùy Linh

64 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15468

Truy cập trực tuyến

17
A study on mataphorical expressions in English advertising slogans from the semantic approach = Nghiên cứu các biểu thức ẩn dụ sử dụng trong các khẩu hiệu quảng cáo bằng tiếng Anh từ phương diện ngữ dụng học. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on mataphorical expressions in English advertising slogans from the semantic approach = Nghiên cứu các biểu thức ẩn dụ sử dụng trong các khẩu hiệu quảng cáo bằng tiếng Anh từ phương diện ngữ dụng học. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Nguyễn, Thị Chi Mai; Nguyễn, Xuân Thơm

Nguyễn, T. C. M. (2010). A study on mataphorical expressions in English advertising slogans from the semantic approach. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051000310; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40359

Truy cập trực tuyến

18
The semantics of color expressions in John Milton’s poem Paradise Lost: a conceptual-metaphor-based study = Ý nghĩa của những cụm từ chỉ màu sắc trong bài thơ "Thiên đường đã mất" của John Milton: nghiên cứu ẩn dụ ý niệm. M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Ẩn dụ trong ngôn ngữ kinh tế
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ẩn dụ trong ngôn ngữ kinh tế

Phạm, Thị Thanh Thủy

Phạm, T. T. T. (2006). Ẩn dụ trong ngôn ngữ kinh tế. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ, 22, 2, 66-72.; 2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57247

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 83  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2009  (5)
 3. 2010đến2012  (25)
 4. 2013đến2017  (41)
 5. Sau 2017  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (73)
 2. Sách  (7)
 3. Bài báo  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (38)
 2. Vietnamese  (16)
 3. Undetermined  (5)
 4. Chinese  (4)
 5. German  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...