skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 14.826  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teach yourself electricity and electronics

Gibilisco Stan.

New York ; London : McGraw-Hill, c2002

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điện động lực học

Nguyễn Văn Hùng

H. : ĐHQGHN, 2005 - (537.6 NG - H 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích diễn ngôn : Một số vấn đề lí luận và phương pháp

Nguyễn Hòa

H. : ĐHQGHN., 2003

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông

Phan Ngọc Liên

H. : ĐHQGHN, 2007 - (903 PH-L 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển xã hội học Oxford = Oxford dictionary of sociology

Bùi Thế Cường; Trịnh Huy Hóa; Đặng Thị Việt Phương

H. : ĐHQGHN, 2010 - (301.03 TUĐ 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
6
Encyclopedic dictionary of mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedic dictionary of mathematics

Ito Kiyosi; Nihon Sugakkai.

Cambridge, Mass. : MIT Press, c1987. - (QA5 .I8313 1987) - ISBN0262090260

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tân Hoa từ điển (Xinhua Zidian)

B. : Thương vụ , 1964 - (495.13 TAN 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thiết kế cấp điện : dự toán, thủ tục thiết kế, thiết kế thực tế, lắp đặt

Ngô Hồng Quang; Vũ Văn Tẩm

H. : KH & KT, 1998 - (621.31 NG-Q 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý các thiết bị điện của xí nghiệp công nghiệp

Trunkôpski L.E.; Bạch Quang Vân

H. : Công nhân kỹ thuật , 1979

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số bài giảng về điện. Tập 1

H. : 1957 - (621.31 MOT(1) 1957)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trường điện từ và truyền sóng

Phan Anh

H. : ĐHQGHN., 2002 - (537 PH-A 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điện và từ

Tôn Tích Ái

H. : ĐHQGHN, 2005 - (537 TO-A 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons in electric circuits. Volume II - AC

Kuphaldt Tony R.

2001

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Electrical Wiring FAQ. Part 1 of 2. Part 2 of 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical Wiring FAQ. Part 1 of 2. Part 2 of 2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17953

Truy cập trực tuyến

15
Quick guide residential wiring diagrams codes, and symbol
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quick guide residential wiring diagrams codes, and symbol

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17938

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hans Jürgen Syberberg the Film Director as Critical Thinker

Sense Publishers; 2017 - (791.4302)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topological analysis of electronic networks

Hoang Suoc

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2005 - (621.3192 HO-S 2005)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điện lực và thuỷ điện

Nguyễn Thế Hùng; Phạm Duy Bình

H. : Khoa học, 1963 - (621.31 NG-H 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cẩm nang về điện

Bùi Văn Yên

Hải phòng : Hải Phòng, 1987 - (621.3 BU-Y 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích và điều khiển hệ thống điện : giáo trình cho các trường đại học kỹ thuật

Lã Văn Út

H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001 - (621.31 LA-U 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 14.826  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (215)
 2. 1959đến1973  (918)
 3. 1974đến1988  (1.102)
 4. 1989đến2004  (2.747)
 5. Sau 2004  (9.961)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.455)
 2. Vietnamese  (3.621)
 3. Undetermined  (782)
 4. Russian  (517)
 5. Chinese  (195)
 6. French  (128)
 7. Japanese  (69)
 8. German  (59)
 9. Czech  (8)
 10. Polish  (6)
 11. Hungarian  (4)
 12. Portuguese  (4)
 13. Spanish  (4)
 14. Indonesian  (2)
 15. Italian  (2)
 16. Lithuanian  (1)
 17. Venda  (1)
 18. Arabic  (1)
 19. Thai  (1)
 20. Romany  (1)
 21. Korean  (1)
 22. Romanian  (1)
 23. Turkish  (1)
 24. Multiple languages  (1)
 25. Swedish  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Marx Karl
 2. Lenin Vladimir Ilʹich
 3. Ăng-ghen PH
 4. Nath, N.K.
 5. Nangia, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...