skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 165  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Study on Factors Demotivating Non - major Students in Learning ESP at Nam Dinh Industrial college= Nghiên cứu những nhân tố gây nên sự mất hứng thú đối với sinh viên không chuyên trong việc học tiếng Anh chuyên ngành tại trường Cao đẳng Công
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Factors Demotivating Non - major Students in Learning ESP at Nam Dinh Industrial college= Nghiên cứu những nhân tố gây nên sự mất hứng thú đối với sinh viên không chuyên trong việc học tiếng Anh chuyên ngành tại trường Cao đẳng Công

Trần, Thị Thanh Bình; Trần, Thị Thanh Bình; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Trần, T. T. B. (2018). A Study on Factors Demotivating Non - major Students in Learning ESP at Nam Dinh Industrial college. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 814023101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65030; 428.0071 TR-B 2018 / 04051001488

Truy cập trực tuyến

2
English-Vietnamese Cross-cultural Nonverbal Communication: Understanding Proxemics in Different Cultures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English-Vietnamese Cross-cultural Nonverbal Communication: Understanding Proxemics in Different Cultures

Hoàng, Phượng; Nguyễn, Hòa; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Hoàng, P. (2018). English-Vietnamese Cross-cultural Nonverbal Communication: Understanding Proxemics in Different Cultures. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 802020101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69853; HO-P

Truy cập trực tuyến

3
现代汉语儿化现象研究
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语儿化现象研究

Trịnh, Thị Thu Hương; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Trịnh, T. T. H. (2010). 现代汉语儿化现象研究. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40318; TR-H

Truy cập trực tuyến

4
初级汉语听力课教学设计研究—— 以海防大学汉语专业为例 = Nghiên cứu thiết kế bài giảng nghe hiểu tiếng Hán sơ cấp trên tư liệu chuyên ngành tiếng Trung Quốc Trường đại học Hải Phòng. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

初级汉语听力课教学设计研究—— 以海防大学汉语专业为例 = Nghiên cứu thiết kế bài giảng nghe hiểu tiếng Hán sơ cấp trên tư liệu chuyên ngành tiếng Trung Quốc Trường đại học Hải Phòng. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

Lâm, Thu Trinh; Trần, Thị Kim Loan; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Lâm, T. T. (2017). Nghiên cứu thiết kế bài giảng nghe hiểu tiếng Hán sơ cấp trên tư liệu chuyên ngành tiếng Trung Quốc Trường đại học Hải Phòng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67791; 495.1783 LA-T 2017 / 60140110

Truy cập trực tuyến

5
题目:汉越民族人名研究以及翻译几点思考
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

题目:汉越民族人名研究以及翻译几点思考

Quách, Văn Đẩu; Nguyễn, Hữu Cầu; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Quách, V. Đ. (2010). 题目:汉越民族人名研究以及翻译几点思考. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40320

Truy cập trực tuyến

6
现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比)

Nguyễn, Thị Thanh Thúy; Cầm, Tú Tài; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Nguyễn,T.T.T. (2010). 现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比) = Nghiên cứu lời từ chối gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại (Liên hệ với cách biểu đạt trong tiếng Việt). 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40322

Truy cập trực tuyến

7
中国广西省南宁市改革开放的政策
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国广西省南宁市改革开放的政策

Trần, Thị Thu Hồng; Đỗ, Tiến Lâm; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Trần, T.T. H. (2009). 中国广西省南宁市改革开放的政策. 硕士毕业论文. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 603150; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39898; TR-H

Truy cập trực tuyến

8
现代汉语"V1着V2"连动结构与"边V1边V2"、"V1地V2"结构的对比
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语"V1着V2"连动结构与"边V1边V2"、"V1地V2"结构的对比

Ngô, Mai Phương; Đỗ, Thị Minh; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Ngô, M. P. (2009). 现代汉语"V1着V2"连动结构与"边V1边V2"、"V1地V2"结构的对比. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82049; NG-P

Truy cập trực tuyến

9
现代汉语否定副词“不”的结构、语义特点研究(与越南语的“không”对比)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语否定副词“不”的结构、语义特点研究(与越南语的“không”对比)

Trần, Thị Phương Loan; Cẩm, Tú Tài; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Trần, T. P. L. (2010). 现代汉语否定副词“不”的结构、语义特点研究(与越南语的“không”对比. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82050; TR-L

Truy cập trực tuyến

10
越南汉语初级阶段的阅读教学方法研究.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

越南汉语初级阶段的阅读教学方法研究.

Lưu, Thị Thắm; Trần, Thị Kim Loan; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Lưu, T.T. (2010).越南汉语初级阶段的阅读教学方法研究. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 601410; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39871; LU-T

Truy cập trực tuyến

11
现代汉语请求言语行为研究与越南语对比
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语请求言语行为研究与越南语对比

Nguyễn, Thị Hảo; Phạm, Ngọc Hàm; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Nguyễn, T.H. (2011). 现代汉语请求言语行为研究与越南语对比. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40258; NG-H

Truy cập trực tuyến

12
现代汉语 “比”字句与越南语 “hơn”字句对比研究
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语 “比”字句与越南语 “hơn”字句对比研究

Tô, Thị Thu Hà; Phạm, Minh Tiến; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Tô, T.T.H. (2010). 现代汉语 “比”字句与越南语 “hơn”字句对比研究. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40259; TO-H

Truy cập trực tuyến

13
现代汉语常用的称赞语研究(与越南语对比)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语常用的称赞语研究(与越南语对比)

Nguyễn, Tâm Hồng; Nguyễn, Văn Khang; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Nguyễn, T.H. (2011). 现代汉语常用的称赞语研究(与越南语对比. 硕士毕业论文, 河内国家大学. [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40254; NG-H

Truy cập trực tuyến

14
现代汉语机关、办公室常用的拒绝言语研究(与越南语相对应的表达方式对比) = Nghiên cứu lời từ chối trong tiếng Hán hiện đại thường dùng nơi công sở (đối chiếu với cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语机关、办公室常用的拒绝言语研究(与越南语相对应的表达方式对比) = Nghiên cứu lời từ chối trong tiếng Hán hiện đại thường dùng nơi công sở (đối chiếu với cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Đặng, Thị An Vân; Phạm, Minh Tiến; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Đặng, T. A. V. (2011). 现代汉语机关、办公室常用的拒绝言语研究(与越南语相对应的表达方式对比). 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40243; ĐA-V

Truy cập trực tuyến

15
越南非专业汉语口语教学研究以人民警察 大学汉语口语教学为例
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

越南非专业汉语口语教学研究以人民警察 大学汉语口语教学为例

Lý, Thị Thanh Bình; Phạm, Ngọc Hàm; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Lý, T. T. B. (2011). 越南非专业汉语口语教学研究以人民警察 大学汉语口语教学为例. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 601410; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40591; LY-B

Truy cập trực tuyến

16
现代汉语里与人手动作有关的词语研究(与越南语相对应的词语对比)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语里与人手动作有关的词语研究(与越南语相对应的词语对比)

Vi, Thị Hoa; Phạm, Ngọc Hàm; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Vi, T. H. (2009). 现代汉语里与人手动作有关的词语研究(与越南语相对应的词语对比). 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40331; VI-H

Truy cập trực tuyến

17
现代汉语“搞”一词在越南语里相对应的表达形式考察
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语“搞”一词在越南语里相对应的表达形式考察

Lê, Thị Hoài Thu; Nguyễn, Thị Thu Hà; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Lê, T. H. T. (2010). 现代汉语“搞”一词在越南语里相对应的表达形式考察. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40319; LE-T

Truy cập trực tuyến

18
现代汉语里带有“水、火”语素的词语研究(与越南语相对应词语对比)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语里带有“水、火”语素的词语研究(与越南语相对应词语对比)

Vũ, Hoàng Lệ Quyên; Hoa, Ngọc Sơn; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Vũ, H.L.Q. (2010). 现代汉语里带有“水、火”语素的词语研究(与越南语相对应词语对比). 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40324; VU-Q

Truy cập trực tuyến

19
汉越网络新闻标题语言特点对比研究 = Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ tiêu đề báo mạng trong tiếng Hán và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉越网络新闻标题语言特点对比研究 = Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ tiêu đề báo mạng trong tiếng Hán và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

Nguyễn, Thị Thu Thủy; Phạm, Minh Tiến; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Nguyễn, T.T. T. (2017). Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ tiêu đề báo mạng trong tiếng Hán và tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67789; 495.17 NG-T 2017 / 60220204

Truy cập trực tuyến

20
现代汉语标点符号的特点(与越南语的标点符号对比)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语标点符号的特点(与越南语的标点符号对比)

Hoàng, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Văn Khang; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Hoàng, T. T. L. (2010). 现代汉语标点符号的特点(与越南语的标点符号对比). 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đạihọc quốc gia Hà Nội]; 602210; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82048; HO-L

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 165  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (124)
 2. Sách  (40)
 3. Hình ảnh  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (100)
 2. Chinese  (27)
 3. Vietnamese  (10)
 4. Japanese  (9)
 5. French  (3)
 6. Russian  (2)
 7. German  (2)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ
 2. Nguyễn, Hòa
 3. Hoàng, Văn Vân
 4. Lê, Hùng Tiến
 5. Lâm, Quang Đông

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...