skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Xây dựng đội ngũ công chức cấp Bộ qua thực tiễn tại Bộ Công thương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng đội ngũ công chức cấp Bộ qua thực tiễn tại Bộ Công thương

Nguyễn, Thị Thúy An; Lương, Thanh Cường

Nguyễn, T. T. A. (2011). Xây dựng đội ngũ công chức cấp Bộ qua thực tiễn tại Bộ Công thương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050006251; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52004

Truy cập trực tuyến

2
Chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - Qua thực tiễn tỉnh Nam Định
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - Qua thực tiễn tỉnh Nam Định

Bùi, Trung Kiên; Trần, Thái Dương

Bùi, T. K. (2015). Chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - Qua thực tiễn tỉnh Nam Định. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050006103; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52076

Truy cập trực tuyến

3
Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước

Vũ, Trường Giang; Lê, Văn Chiến

Vũ, T. G. (2016). Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050007181; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44014

Truy cập trực tuyến

4
Xây dựng đội ngũ công chức trong điều kiện nhà nước pháp quyền qua thực tiễn quận Cầu Giấy
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng đội ngũ công chức trong điều kiện nhà nước pháp quyền qua thực tiễn quận Cầu Giấy

Vũ, Quang Dương; Trần, Nho Thìn

Vũ, Q. D. (2007). Xây dựng đội ngũ công chức trong điều kiện nhà nước pháp quyền qua thực tiễn quận Cầu Giấy. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50538

Truy cập trực tuyến

5
Xây dựng đội ngũ công chức Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính qua thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng đội ngũ công chức Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính qua thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

Nguyễn, Quỳnh Khôi; Phạm, Hồng Thái

Nguyễn, Q. K. (2014). Xây dựng đội ngũ công chức Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính qua thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050004068; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52620

Truy cập trực tuyến

6
Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức trong giai đoạn đổi mới ở nước ta hiện nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức trong giai đoạn đổi mới ở nước ta hiện nay

Lê, Thị Huyền Trang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12718

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề xây dựng đội ngũ công chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay qua thực tiễn ở Thừa Thiên Huế Luận văn ThS Luật 6 01 01

Nguyễn Duy Phương

Khoa Luật; 2002

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng đội ngũ công chức trong điều kiện nhà nước pháp quyền qua thực tiễn quận Cầu Giấy Luận văn ThS Luật 6 01 01

Vũ Quang Dương

Khoa Luật; 2007

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề xây dựng đội ngũ công chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay qua thực tiễn ở Thừa Thiên Huế

Nguyễn Duy Phương; Nguyễn Cửu Việt Người hướng dẫn

H. : Khoa Luật, 2002 - (342.068 NG-P 2002)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng đội ngũ công chức trong điều kiện nhà nước pháp quyền qua thực tiễn quận Cầu Giấy : Luận văn ThS. Luật : 6.01.01

Vũ Quang Dương; Trần Nho Thìn B người hướng dẫn

H. : Khoa Luật, 2007 - (342.068 VU-D 2007)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước cấp tỉnh ở Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

Lê Thị Thu Lan; Phạm Quang Vinh người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2014 - (352.6 LE-L 2014)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức trong giai đoạn đổi mới ở nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học quản lý

Lê Thị Huyền Trang; Nguyễn MInh Phương người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (658.3 LE-T 2014)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực đội ngũ công chức các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 10

Triệu Trung Hiệp; Phan Huy Đường

H. : ĐHKT , 2015 - (352.6 TR-H 2015)

Truy cập trực tuyến

14
Vấn đề xây dựng đội ngũ công chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay qua thực tiễn ở Thừa Thiên Huế : Luận văn ThS. Luật: 6 01 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề xây dựng đội ngũ công chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay qua thực tiễn ở Thừa Thiên Huế : Luận văn ThS. Luật: 6 01 01

Nguyễn, Duy Phương; Nguyễn, Cửu Việt, Người hướng dẫn

V_L0_00184; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50696

Truy cập trực tuyến

15
Nâng cao năng lực đội ngũ công chức các vụ chuyên môn thuộc Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực đội ngũ công chức các vụ chuyên môn thuộc Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phan, Thị Ngọc Mai

101 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4811

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng đội ngũ công chức Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính qua thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

Nguyễn Quỳnh Khôi; Phạm Hồng Thái người hướng dẫn

H. : Khoa Luật , 2014 - (342.068 NG-K 2014)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực đội ngũ công chức các vụ chuyên môn thuộc Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

Phan Thị Ngọc Mai; Phan Huy Đường

H. : ĐHKT, 2015 - (352.6 PH-M 2015)

Truy cập trực tuyến

18
Xây dựng đội ngũ công chức Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính qua thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng đội ngũ công chức Hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính qua thực tiễn Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn, Quỳnh Khôi

5 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5935

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2007  (2)
  2. 2007đến2013  (2)
  3. 2014đến2014  (3)
  4. 2015đến2016  (5)
  5. Sau 2016  (6)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...