skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 81  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đóng góp vào việc nghiên cứu phương pháp phân tích Dioxin và khả năng hấp phụ Dioxin trong nước bằng sét Bentonit Di linh Luận án PTS Hoá học 1 04 02

Đỗ Quang Huy

ĐHTH HN; 1991

Truy cập trực tuyến

2
Đánh giá ô nhiễm các chất cơ Clo mạch ngắn trong nước cấp sinh hoạt tại một số vùng thuộc nội thành Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá ô nhiễm các chất cơ Clo mạch ngắn trong nước cấp sinh hoạt tại một số vùng thuộc nội thành Hà Nội

Ngô, Thị Minh Tân; Đỗ, Quang Huy

14 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8178

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu tồn lưu metyl thủy ngân trong ngao (loài Meretrix Lyrata thuộc họ Veneridae) ở môi trường nước lợ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tồn lưu metyl thủy ngân trong ngao (loài Meretrix Lyrata thuộc họ Veneridae) ở môi trường nước lợ

Nguyễn, Thị Vân Anh; Đỗ, Quang Huy; Đỗ, Quang Huy

Nguyễn, T. V. A. (2012). Nghiên cứu tồn lưu metyl thủy ngân trong ngao (loài Meretrix Lyrata thuộc họ Veneridae) ở môi trường nước lợ. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9485

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác

Phạm, Hoàng Giang; Đỗ, Quang Huy

Phạm, H. G. (2012). Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9147

Truy cập trực tuyến

5
Đánh giá mức độ ô nhiễm Nicotin trong môi trường khí nơi sản xuất thuốc lá và tác động của nó đến sức khỏe người lao động
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá mức độ ô nhiễm Nicotin trong môi trường khí nơi sản xuất thuốc lá và tác động của nó đến sức khỏe người lao động

Bùi, Thị Kiều Trang; Đỗ, Quang Huy

Bùi, T. K. T. (2011). Đánh giá mức độ ô nhiễm Nicotin trong môi trường khí nơi sản xuất thuốc lá và tác động của nó đến sức khỏe người lao động. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9196

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm Diclodiphenyltricloetan (DDT) bằng phương pháp nhiệt xúc tác
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm Diclodiphenyltricloetan (DDT) bằng phương pháp nhiệt xúc tác

Trần, Vân Anh; Đỗ, Quang Huy

Trần, V. A. (2015). Nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm Diclodiphenyltricloetan (DDT) bằng phương pháp nhiệt xúc tác. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11785

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ cây đay làm vật liệu xử lý một số kim loại nặng trong nước
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ cây đay làm vật liệu xử lý một số kim loại nặng trong nước

Phạm, Thị Dinh; Đỗ, Quang Huy

Phạm, T. D. (2015). Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ cây đay làm vật liệu xử lý một số kim loại nặng trong nước. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11622

Truy cập trực tuyến

8
Đánh giá mức độ ô nhiễm BTEX trong không khí khu vực dân cư thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá mức độ ô nhiễm BTEX trong không khí khu vực dân cư thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Nguyễn, Công Tập; Đỗ, Quang Huy

Nguyễn, C. T. (2015). Đánh giá mức độ ô nhiễm BTEX trong không khí khu vực dân cư thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002449; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38748

Truy cập trực tuyến

9
Nghiên cứu quy trình xác định hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ trong mật ong góp phần đánh giá ô nhiễm môi trường
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quy trình xác định hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ trong mật ong góp phần đánh giá ô nhiễm môi trường

Vũ, Thị Thu Thủy; Đỗ, Quang Huy

Vũ, T. T. T. (2014). Nghiên cứu quy trình xác định hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ trong mật ong góp phần đánh giá ô nhiễm môi trường. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001804; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39046

Truy cập trực tuyến

10
Nghiên cứu sự phân hủy nhiệt Policlobiphenyl sử dụng hệ xúc tác kim loại chuyển tiếp ba cấu tử (CuO-CeO2-Cr2O3)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự phân hủy nhiệt Policlobiphenyl sử dụng hệ xúc tác kim loại chuyển tiếp ba cấu tử (CuO-CeO2-Cr2O3)

Nguyễn, Thị Duyên; Đỗ, Quang Huy

Nguyễn, T. D. (2014). Nghiên cứu sự phân hủy nhiệt Policlobiphenyl sử dụng hệ xúc tác kim loại chuyển tiếp ba cấu tử (CuO-CeO2-Cr2O3). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001765; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39083

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu đặc điểm ô nhiễm BTEX trong không khí tại nút giao thông Giảng Võ - Đê La Thành
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đặc điểm ô nhiễm BTEX trong không khí tại nút giao thông Giảng Võ - Đê La Thành

Nguyễn, Thị Thúy Hà; Đỗ, Quang Huy

Nguyễn, T. T. H. (2014). Nghiên cứu đặc điểm ô nhiễm BTEX trong không khí tại nút giao thông Giảng Võ - Đê La Thành. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001781; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39068

Truy cập trực tuyến

12
Đánh giá ô nhiễm các chất cơ Clo mạch ngắn trong nước cấp sinh hoạt tại một số vùng thuộc nội thành Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá ô nhiễm các chất cơ Clo mạch ngắn trong nước cấp sinh hoạt tại một số vùng thuộc nội thành Hà Nội

Ngô, Thị Minh Tân; Đỗ, Quang Huy

Ngô, T. M . T. (2012). Đánh giá ô nhiễm các chất cơ Clo mạch ngắn trong nước cấp sinh hoạt tại một số vùng thuộc nội thành Hà Nội . Khóa luận, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000475; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37668

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ cây đay làm vật liệu xử lý một số kim loại nặng trong nước
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ cây đay làm vật liệu xử lý một số kim loại nặng trong nước

Phạm, Thị Dinh; Đỗ, Quang Huy

Phạm, T. D. (2015). Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ cây đay làm vật liệu xử lý một số kim loại nặng trong nước. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002666; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38838

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm Diclodiphenyltricloetan (DDT) bằng phương pháp nhiệt xúc tác : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm Diclodiphenyltricloetan (DDT) bằng phương pháp nhiệt xúc tác : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Trần, Vân Anh; Đỗ, Quang Huy

Trần, V. A. (2015). Nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm Diclodiphenyltricloetan (DDT) bằng phương pháp nhiệt xúc tác. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002744; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38604

Truy cập trực tuyến

15
Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác: Luận văn ThS. Khoa học Môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác: Luận văn ThS. Khoa học Môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Phạm, Hoàng Giang; Đỗ, Quang Huy

Phạm, Hoàng Giang. (2011). Nghiên cứu phân hủy cao su phế thải bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000139; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38299

Truy cập trực tuyến

16
Đánh giá mức độ ô nhiễm Nicotin trong môi trường khí nơi sản xuất thuốc lá và tác động của nó đến sức khỏe người lao động : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá mức độ ô nhiễm Nicotin trong môi trường khí nơi sản xuất thuốc lá và tác động của nó đến sức khỏe người lao động : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Bùi, Thị Kiều Trang; Đỗ, Quang Huy

Bùi, Thị Kiều Trang. (2011). Đánh giá mức độ ô nhiễm Nicotin trong môi trường khí nơi sản xuất thuốc lá và tác động của nó đến sức khỏe người lao động. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000162; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38291

Truy cập trực tuyến

17
Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước bằng phương pháp hấp phụ trên phụ phẩm nông nghiệp biến tính axit photphoric
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước bằng phương pháp hấp phụ trên phụ phẩm nông nghiệp biến tính axit photphoric

Phạm, Hoàng Giang; Đỗ, Quang Huy

Phạm, H. G. (2016). Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước bằng phương pháp hấp phụ trên phụ phẩm nông nghiệp biến tính axit photphoric. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 1S, 46-56.; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56905

Truy cập trực tuyến

18
Xác định các chất cơ clo bền trong trầm tích biển có chứa Polyclobiphenyl bằng phương pháp sắc kí khí
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định các chất cơ clo bền trong trầm tích biển có chứa Polyclobiphenyl bằng phương pháp sắc kí khí

Đỗ Quang Huy, Dương Thanh Nghị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59805

Truy cập trực tuyến

19
Nghiên cứu phương pháp xử lí nước thải của xí nghiệp giấy Lam Kinh - Thanh Hóa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp xử lí nước thải của xí nghiệp giấy Lam Kinh - Thanh Hóa

Nguyễn Kiều Hưng, Đỗ Quang Huy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59793

Truy cập trực tuyến

20
Đánh giá chất lượng không khí thông qua thành phần hóa học nước mưa tại khu dân cư có hoạt động công nghiệp
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá chất lượng không khí thông qua thành phần hóa học nước mưa tại khu dân cư có hoạt động công nghiệp

Nguyễn Hồng Khánh, Đỗ Quang Huy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59911

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 81  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2008  (3)
  2. 2008đến2009  (2)
  3. 2010đến2011  (4)
  4. 2012đến2014  (16)
  5. Sau 2014  (56)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...