skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán rời rạc

Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN, 2008 - (511 ĐO-G 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN., 2002 - (515 NG-T 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Sự mở rộng mô hình tree [(formula)n,Y] vấn đề tương đương giữa các mô hình tree [u(formula)n, Y], tree [B,Y+] và tree [V,Y+]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự mở rộng mô hình tree [(formula)n,Y] vấn đề tương đương giữa các mô hình tree [u(formula)n, Y], tree [B,Y+] và tree [V,Y+]

Đỗ, Đức Giáo

5 tr.; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5078

Truy cập trực tuyến

4
Optimation for one-dimentional binary search trees
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimation for one-dimentional binary search trees

Đỗ Đức Giao

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59972

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán rời rạc

Đỗ Đức Giáo

H ĐHQGHN; 2008

Truy cập trực tuyến

6
môi trường tín hiệu - nhiễu biến đổi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

môi trường tín hiệu - nhiễu biến đổi

Đỗ Đức GIáo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60046

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 1

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
8
Tối ưu hoá lớp các thông tin có cấu trúc dạng cây nhị nguyên 1 và N chiều với thông tin chứa ở lá trên tập khoá hữu hạn bằng mô hình xử lý song song
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tối ưu hoá lớp các thông tin có cấu trúc dạng cây nhị nguyên 1 và N chiều với thông tin chứa ở lá trên tập khoá hữu hạn bằng mô hình xử lý song song

Trần, Thị Ngọc Hà; Đỗ, Đức Giáo

Trần, T. N. H. (2004). Tối ưu hoá lớp các thông tin có cấu trúc dạng cây nhị nguyên 1 và N chiều với thông tin chứa ở lá trên tập khoá hữu hạn bằng mô hình xử lý song song. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00350; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42243

Truy cập trực tuyến

9
Mô hình quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Lê, Trung Thực; Đỗ, Đức Giáo

Lê, T. T. (2012). Mô hình quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050001595; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42812

Truy cập trực tuyến

10
Chuẩn và R- chuẩn trong data structures dưới dạng cây nhị nguyên với tác động của các hệ tìm kiếm thông tin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuẩn và R- chuẩn trong data structures dưới dạng cây nhị nguyên với tác động của các hệ tìm kiếm thông tin

Đỗ Đức Giáo, Đỗ Hữu Phú

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59992

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học Tập 2

Nguyễn Thủy Thanh; Đỗ Đức Giáo

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2002 - (515 NG T(2) 2002)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học Tập 2

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

Đại học Quốc gia Hà Nội; 1999 - (515 NG T(2) 1999)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học Tập I

Nguyễn Thủy Thanh; Đỗ Đức Giáo

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (515 NG-T(1) 2001)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học Tập 1 In lần thứ 3

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

Đại Học Quốc Gia Hà Nội; 2004 - (515 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A quivalente vmformungen h-dimension naler ternarer suchbaune

Đỗ Đức Giáo

Vissensehaftlicher zeitsehrift der. 1981

1981

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc

Đỗ Đức Giáo

H. : Giáo dục, 2007 - (511 ĐO-G 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán rời rạc ứng dụng trong tin học

Đỗ Đức Giáo

H. : GDVN , 2011 - (004.01 ĐO-G 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Phương pháp giải bài toán tương đương tổng quát dưới dạng hỏi đáp
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp giải bài toán tương đương tổng quát dưới dạng hỏi đáp

Đỗ, Đức Giáo; Vũ, Ngọc Loãn; Nguyễn, Đình Thuyết

6 tr.; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4929

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích. Tập I

Nguyễn Thuỷ Thanh

H. : ĐHTHHN, 1991

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích toán học

Nguyễn Thuỷ Thanh

H. : ĐHTHHN, 1991

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (6)
 2. 1998đến2000  (5)
 3. 2001đến2003  (5)
 4. 2004đến2008  (8)
 5. Sau 2008  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (17)
 2. Bài báo  (5)
 3. Luận án, luận văn  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Đỗ Đức Giáo
 2. Nguyễn Thuỷ Thanh
 3. Đỗ, Đức Giáo
 4. Nguyễn Thủy Thanh
 5. Đặng Huy Ruận

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...