skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Xây dựng một số điểm, tuyến du lịch ở tỉnh Đồng Tháp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng một số điểm, tuyến du lịch ở tỉnh Đồng Tháp

Đỗ, Thị Kiều Hoa

115 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14796

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng một số điểm, tuyến du lịch ở tỉnh Đồng Tháp : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đỗ Thị Kiều Hoa; Nguyễn Minh Tuệ

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (338.4791 ĐO-H 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Pháp luật hình sự Việt Nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Đồng Tháp)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật hình sự Việt Nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Đồng Tháp)

Trần, Long Nhi

76 tr; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4802

Truy cập trực tuyến

4
Vai trò của các tổ chức hội trong quản lý và phát triển xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của các tổ chức hội trong quản lý và phát triển xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn, Thị Thu Nga

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25122

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp.

Lê, Trọng Quý; Phạm, Hoàng Hải

Lê, T. Q. (2011). Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000308; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37477

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu mô phỏng thủy văn, thủy lực vùng đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống đê bao đến sự thay đổi dòng chảy mặt vùng Đồng Tháp Mười
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu mô phỏng thủy văn, thủy lực vùng đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống đê bao đến sự thay đổi dòng chảy mặt vùng Đồng Tháp Mười

Cấn, Thu Văn; Nguyễn, Thanh Sơn

Cấn, T. V., Nguyễn, T. S. (2016). Nghiên cứu mô phỏng thủy văn, thủy lực vùng đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống đê bao đến sự thay đổi dòng chảy mặt vùng Đồng Tháp Mười. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, 3S, 256-263.; 2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57262

Truy cập trực tuyến

7
Trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường đại học Đồng Tháp
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường đại học Đồng Tháp

Phan, Trọng Nam

Phan, T. N. (2010). Trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường đại học Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 61 (Tháng 10/2010),55-58.; 0868-3662; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86671

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Văn hóa dân gian vùng Đồng Tháp Mười
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn hóa dân gian vùng Đồng Tháp Mười

Nguyễn Hữu Hiếu; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

H. : Dân trí, 2010 - (398.209597 HOI(NG-H) 2010) - ISBN9786049171154

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc phát huy vai trò của phụ nữ tại tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 02 04

Lê Anh Thi; Võ Văn Lộc người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (335.4346 LE-T 2014)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật hình sự Việt Nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

Trần Long Nhi; Lê Cảm

H. : Khoa Luật, 2015 - (345.0243 TR-N 2015)

Truy cập trực tuyến

13
Tác động của tự đánh giá đến hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Đồng Tháp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tác động của tự đánh giá đến hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Đồng Tháp

Nguyễn, Văn Cảnh; Phạm, Văn Quyết

Nguyễn, V. C. (2014). Tác động của tự đánh giá đến hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Đồng Tháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14124

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Lê, Thị Thanh Yến; Trần, Thúy Anh; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê, T. T. Y. (2015). Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Chương trình đào tạo thí điểm; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12343; LE-Y

Truy cập trực tuyến

15
Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp: Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp: Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 15

Lê, Trọng Quý; Phạm, Hoàng Hải; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Lê, T. Q. (2011). Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 608015; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9399; 363.7 LE-Q 2011 / 01050000308

Truy cập trực tuyến

16
Vai trò của các tổ chức hội trong quản lý và phát triển xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của các tổ chức hội trong quản lý và phát triển xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn, Thị Thu Nga

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21254

Truy cập trực tuyến

17
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và vận dụng vào việc thực hiện đòan kết tôn giáo tại tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Chính trị học: 60 31 27
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và vận dụng vào việc thực hiện đòan kết tôn giáo tại tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Chính trị học: 60 31 27

Ngô, Gia Thế; Nguyễn, Đình Hòa

Ngô, G. T. (2011). Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và vận dụng vào việc thực hiện đòan kết tôn giáo tại tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050000609; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35787

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - An Giang : An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng

Nguyễn Đình Đầu

TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1995 - (915.97 NG-Đ 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Định Tường : Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch khu vực Đồng Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 15

Lê Trọng Quý; Phạm Hoàng Hải người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (363.7 LE-Q 2011)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2010  (2)
 3. 2011đến2014  (5)
 4. 2015đến2017  (14)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lê Trọng Quý
 2. Nguyễn Đình Đầu
 3. Lê, Trọng Quý
 4. Nguyễn, Thị Thu Nga
 5. Duoc, Vu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...